Name ship: FAVORIET

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1957
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO number: 5112913
Nat. Official Number: 488 Z LEEUW 1956
Category: Cargo vessel
Propulsion: Motor Vessel
Type: General Cargo
Standard Ship Type:
Type Deck: Flush deck
Masts: Two masts
Rig: 2 derricks, 2 winches,
Lift Capacity: 2 ton each.
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Scheepswerf Hoogezand N.V. Jac. Bodewes, Bergum, Netherlands
Yardnumber: 79
Date Laid Down:
Launch Date: 1956-10-27
Delivery Date: 1957-01-15
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Netherlands
Engine Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 8
Power: 500
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr. 10241 Type 8ED (290x450)
Speed in knots: 10.00
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 499.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 290.00 Net tonnage
Deadweight: 790.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 36250 Cubic Feet
Bale: 32560 Cubic Feet
 
Length 1: 54.56 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 49.08 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 8.59 Meters Breadth, extreme
Depth: 4.14 Meters Depth, moulded
Draught: 3.658 Meters Draught, maximum
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1956-11-08 FAVORIET
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Netherlands
Owner: Eltjo Reint Engelsman, Delfzijl, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PEBI
Additional info:

Date/Name Ship 1970-06-18 FAVORIET
Manager: Carebeka N.V., Groningen, Netherlands
Owner: N.V. Noord-Nederlandse Scheepvaart- en Handel Maatschappij, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PEBI
Additional info: Op 19-02-1973 B.V.

Date/Name Ship 1974-12-18 FAVORIET
Manager: EP Shipping & Trading B.V., Rotterdam, Netherlands
Owner: EP Shipping & Trading B.V., Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PEBI
Additional info:

Date/Name Ship 1975-03-12 FAVORIET
Manager: EP Shipping & Trading B.V., Rotterdam, Netherlands
Owner: Shipping Company Favoriet B.V., Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PEBI
Additional info:

Date/Name Ship 1976-12-17 PAN I
Manager: Primera Andaluza Navegacion S.A., Panama, Panama R.P.
Owner: Primera Andaluza Navegacion S.A., Panama, Panama R.P.
Shareholder:
Homeport / Flag: Panama / Panama R.P.
Callsign: HO3521
Additional info:

Ship Events Data

1956-10-29: Leeuwarder courant 24-10-1956: Tewaterlating van tweede coaster te Bergum. Zaterdagmorgen om half elf zal bij de N.V Scheepswerf Hoogezand te Bergum de tewaterlating geschieden van de 800 ton metende coaster „Favoriet" die wordt gebouwd voor rekening van de heer E. Engelsman te Delfzijl. Het is het tweede op deze werf gebouwde kustvaartuig. Het schip heeft een lengte van 54.50 metei, een breedte van 8.50 meter en een diepgang van 3.65 m. Het zal worden uitgerust met een Brons 8 ED motor van 500 p.k. De tewaterlating van het eerste schip gebeurde zes maanden geleden. Ondertussen is dezer dagen op de werf de kiel gelegd voor een nieuwe coaster de „Tubo", die gebouwd zal worden voor rekening van de heer J. Bootsman te Delfzijl. Ook dit schip zal een motor krijgen van 500 p.k.
Leeuwarder courant 29-10-1956: In Bergum gleed de tweede coaster vlot in het water. Werd een half jaar geleden ln Bergum op de N.V. Scheepswerf Hoogezand de eerste coaster te water gelaten — het was, zoals men zich zal herinneren, de Jupiter — zaterdagmorgen waren opnieuw honderden belangstellenden samengestroomd om de doop van de tweede coaster, dle deze werf heeft gebouwd, gade te slaan. Deze belangstelling gold de 800 ton grote Favoriet, gebouwd voor rekening van de heer E. Engelsman, te Delfzijl. Ditmaal had men van de Bergumer school De Stins de goede gedachte gehad ook de leerlingen het evenement van de tewaterlating te doen meemaken: van dichtbij konden zij alles duidelijk volgen. Om half elf was de tewaterlating aangekondigd, maar er is een klein uurtje bijgekomen, zodat ook hier de fles champagne, door mevrouw Engelsman gegehanteerd, al lang in diggelen was gegaan voordat de Favoriet zijn favoriet element opzocht. Maar toen het eenmaal zover was, ging het ook vlot. Zonder moeite en zonder tegenslag gleed het bijna 55 meter lange en acht en een halve meter brede schip in het water van de afgedamde le, leunde een ogenblik heerlijk op zij, om weldra weer rechtop te worden getrokken, waarna vaardige handen de schuit naar de wal manoeuvreerden. Daar zal er een motor van 500 p.k. ln worden geplaatst en vindt de verdere afwerking plaats. Zonder enig officieel vertoon is ondertussen onlangs de kiel gelegd voor kustvaartuig nummer drie, ook voor Delfzijlster rekening. Dit schip heet de Tubo en is besteld door de heer J. Bootsman. Volgend voorjaar zal de helling bij de Daem dus opniew kunnen vlaggen. Aan werk is er geen gebrek.
NvhN 30-10-1956: Tewaterlating m.s. FAVORIET. Bij de Scheepswerf Hoogezand n.v. (dir. Jac. Bodewes) te Bergum (Fr.) werd met goed gevolg te water gelaten het nieuwe motorkustvaartuig FAVORIET, dat wordt gebouwd voor rekening van de heer E. R Engelsman te Delfzijl. De Favoriet (bouwno. 79) is van het gladdektype, meet 800 ton d.w. en zal worden uitgerust met een motor van 500 pk. De ruiminhoud bedraagt 36250 cft. grainspace en 32560 cft. balespace. De bunkercapaciteit is: ballast plm. 170 ton, olie 38 1/2 ton en drinkwater 12 ton. De bouw geschiedt onder toezicht van Klasse Bureau Veritas en Scheepvaart Inspectie voor de onbeperkte vaart. De kiel werd gelegd voor een zusterschip voor rekening van de heer J. Bootsman te Delfzijl. (m.s. TUBO) Dit schip zal worden uitgerust met een 500 pk. motor.

1956-10-30: Op 30-10-1956 als "FAVORIET", zijnde een motorschip in aanbouw, nog niet gemeten, liggende te Suameer, door J. Frik, ambtenaar bij de Scheepsmetingsdienst te Groningen, van brandmerk 488 Z LEEUW 1956 voorzien door het inbeitelen op het achterschip aan S.B. zijde in achterwand dekhuis op het verhoogd achterdek, 2.80 m. uit hekplaat, 0.85 m. uit de lengteas en 1.33 m. uit dek.

1957-01-16: Trouw 16-01-1957: Kustvaarder Favoriet maakte proefvaart. (Van onze correspondent) Maandag heeft de 800 ton metende kustvaarder Favoriet op de Noordzee een geslaagde proefvaart gemaakt. Deze kustvaarder werd voor rekening van de heer E. R. Engelsman te Dellzijl gebouwd op de scheepswerf Hoogezand van de fa. Bodewes te Bergum.

1961-02-15: Onderweg van Rotterdam naar Runcorn, in dichte mist ten zuiden van Dover in aanvaring gekomen met het Britse stoomschip 'Lady Sharon'.
NvhN 22-09-1961: Kapitein FAVORIET Delfzijl veroordeeld. Aanvaring in mist. De raad voor de Scheepvaart heeft de kapitein E. R. E. van het Delfzijlster ms. Favoriet de bevoegdheid om als kapitein op zeeschepen te varen voor de tijd van een maand ontnomen. Op 15 februari j.l. is dit schip op de reis van Rotterdam naar Runcorn tijdens dichte mist bezuiden Dover in aanvaring gekomen met het Engelse s.s. Lady Sharon. Ongeacht mogelijke fouten van dit schip heeft - aldus de Raad - kapitein E. schuld aan de aanvaring. Hij heeft zeer zorgeloos gehandeld door te lang met te hoge snelheid door te lopen. Nadat hij de echo van de tegenligger had opgemerkt, heeft hij geen behoorlijke mistnavigatie gevoerd.

1961-06-24: Om 23.20 uur op 17 mijl ten zuidoosten van Portland Bill in aanvaring gekomen met het m.s. EVERTSEN. De bemanning van de 'Evertsen' ging aan boord van de FAVORIET. De 'Evertsen' zonk op 25 juni om 00.45 uur 12 mijl zuidoost van Shambles lichtschip.
Eemsbode 27 juni 1961. Kustvaarder 'Evertsen' gezonken in ’t Kanaal. Delfzijl: De praktisch nieuwe kustvaarder 'Evertsen' van de Rotterdamse reder J. Vermaas N.V. is zaterdagavond in het Kanaal gezonken. Het pas twee maanden varende schip was in de flank geramd door de Delfzijlse coaster 'Favoriet' (57-499) toen beide in een dichte mistbank zaten. Kapitein reder E.R. Engelsman uit Delfzijl liet de neus van zijn kustvaarder zo lang mogelijk in de 'Evertsen' steken waardoor de twaalf opvarenden van dit schip de kans kregen veilig over te stappen. Het scheepsdrama voltrok zich ter hoogte van Portland Bill ongeveer zeventien mijl uit de Engelse kust. De 'Favoriet' boorde zich in de 'Evertsen' ter hoogte van luik 2. Onder de twaalf opvarenden, die de schipbreuk met praktisch droge voeten overleefden, bevonden zich drie vrouwen. Kort nadat de 'Favoriet' achteruit sloeg en zich los maakte van de 'Evertsen', zonk deze coaster, zonder dat de bemanning iets van haar bezittingen kon redden. Het Rotterdamse schip was geladen met Engelse porseleinaarde en op weg naar de thuishaven. De 'Favoriet' kwam uit Aboe en is zondag Weymouth binnengelopen, om de opvarenden van de 'Evertsen' aan wal te zetten. De Delfzijlse coaster ligt in de baai afgemeerd voor onderzoek en reparatie, de voorsteven werd ernstig beschadigd bij de aanvaring.
Trouw 18-10-1961: Aanvaring tussen coasters voor de Raad voor de Scheepvaart. Kapitein voer zonder radar in dichte mist. De inspecteur voor de Scheepvaart heeft maandag de Raad voor de Scheepvaart te Amsterdam voorgesteld, de 47-jarige kapitein-eigenaar van de kustvaartier M. S. „Favoriet", E. R. E. uit Delfzijl te straffen, door hem de bevoegdheid om als kapitein op zeeschepen te varen te ontnemen voor de tijd van zes maanden. De inspecteur, de heer J. F. van Doorn, meende dat kapitein E de grootste schuld heeft aan de aanvaring van zijn schip met de coaster M. S. „Evertsen" in de avond van de 24ste juni jl. tijdens mist in het Engelse Kanaal, waarbij de enkele weken oude „Evertsen" zonk. De inspecteur vond dat de 40-jarige kapitein van de „Evertsen", M .T. uit Sneek, medeschuldig was aan deze aanvaring en stelde de Raad voor hem te straffen door het uitspreken van een berisping. Dichte mist. De aanvaring tussen de met tegengestelde koers varende schepen geschiedde tijdens een dichte mist. Volgens de kapiteins was er een zich van 4 a 500 meter. De „Favoriet" voer even voor de brug aan stuurboord op de „Evertsen" in en drong circa twee meter in dit schip door. De bemanning van de „Evertsen" ging via een uitgeworpen touwladder op de „Favoriet" over. Op dezelfde route heeft kapitein E. al eerder een aanvaring gehad, die in de afgelopen zomer door de Raad werd behandeld. De inspecteur voor de Scheepvaart meende dat de langzame vaart van de „Evertsen", circa 4,5 mijl,, als aanvaardbaar kon worden beschouwd. De manoeuvres bij het in zicht komen van de „Favoriet" zijn, aldus de inspecteur, volkomen juist geweest. Zijn enige kritiek op het beleid van de kapitein van de „Evertsen" was, dat er geen uitkijk op de bak stond. Door het ontbreken daarvan achtte de inspecteur de kapitein T. medeschuldig aan de aanvaring. Opsomming. Vervolgens gaf de inspecteur wat hij noemde een sombere opsomming van een groot aantal nalatigheden van de kapitein van de „Favoriet": Het na het in zicht komen van de „Evertsen" niet gestopt zijn, maar langzaam gaan varen en eên stuurboord manoeuvre geven, die nergens op gebaseerd was. Voorts een overmatige vaart lopen, circa 6 a 7 mijl tijdens de aanvaring, het niet hebben van een uitkijk, het niet aangeven van zijn manoeuvre, het niet regelmatig geven van een mistsein en ten slotte het niet laten repareren van de radar. De raadsman van de kapitein van de „Favoriet" mr. G. D. Wicart, zeide, dat beide kapiteins verrast zijn geweesi door de mist en men zich vergist heeft in de positie ten opzichte van elkaar. De Raad zal op 7 november zijn uitspraak bekend maken.
NvhN 30-11-1961: „Tekort aan verantwoordelijksgevoel”. Delfzijlster kapitein schuldig aan botsing van kustvaarders. De Raad voor de Scheepvaart heeft de 47-jarige kapitein E. R. E. uit Delfzijl de bevoegdheid voor de tijd van negen maanden ontnomen om als kapitein op zeeschepen te varen. De raad is van oordeel dat alle schuld van de aanvaring van het m.s. Evertsen met het m.s. FAVORIET, op 24 juni van dit jaar tijdens mist in het Kanaal, bij kapitein E. van de Favoriet ligt. De kapitein van de Evertsen heeft, zo meent de Raad, geen schuld aan de aanvaring, tengevolge waarvan de Evertsen na korte tijd is gezonken. Het schip, dat op weg was van Fowey naar Rotterdam, behoorde toe aan de vennootschap onder firma Hollandse Zeerederij te Rotterdam. Het mat 499 brt. De bemanning van de Evertsen werd na de aanvaring door de Favoriet overgenomen. De boeg van de Favoriet werd ernstig beschadigd, de voorpiek was lek, maar de vulling bleven droog. (Bij de motivering van de straf voert de Raad aan, dat kapitein E. bij zeer slecht zicht met volle kracht heeft gevaren zonder uitkijk voorop of op brug. Mistseinen zijn met te grote tussenruimte gegeven. Toen kapitein E. de Evertsen recht vooruit waarnam, heeft hij noch achteruitgeslagen noch gestopt. Eerst op een zeer laat moment, toen een aanvaring niet meer was te voorkomen is order gegeven volle kracht achteruit te slaan. Dit bevel is in de machinekamer terstond uitgevoerd, maar heeft geen invloed meer kunnen hebben de aanvaring. Deze zorgeloze navigatie van kapitein E. is des te bedenkelijker, nu hij enige maanden tevoren bezuiden Dover bij mist een dergelijke aanvaring had met het s.s. Lady Sharon, aldus de Raad, die betreurt bij kapitein E. een tekort aan verantwoordelijkheidsgevoel te moeten constateren.

1970-06-27: NvhN 27-06-1970: Favoriet verkocht. De heer E.R. Engelsman te Delfzijl heeft zijn motorkustvaartuig Favoriet aan de Noord Nederlandse Scheepvaart- en Handelmaatschappij N.V. te Groningen. Het schip blijft onder dezelfde naam in de vaart en de thuishaven Delfzijl blijft ongewijzigd. De Favoriet behoort tot het gladdektype en heeft een draagvermogen van 780 ton bij 499 bruto register ton. Het schip werd in 1957 gebouwd bij de N.V. Scheepswerf "Hoogezand" te Bergum (Fr.) en het is voorzien van een 500 pk. Brons dieselmotor.

1983-05-19: Final Fate: Gearriveerd te Newlynn om stenen te laden voor Rye. Op 20 mei werd lekkage geconstateerd in de machinekamer, het schip werd naar Penzance gedirigeerd waar de brandweer probeerde het water weg te pompen. De toestand van het schip was slecht en het werd aan de ketting gelegd. Opgelegd en later dat jaar executoriaal beslag gelegd. In 11-1982 verkocht aan Stretford Shipbreakers Ltd te Manchester, waar het schip op 21-01-1983 gesleept aankwam voor de sloop. Begin 1983 gesloopt.

Ship Masters Data

Images


Description: Favoriet 1957 on the day of delivery 15.01.1957
Image type: Photo

Description: Favoriet 1957
Image type: Photo

Description: 'Favoriet' - foto Kielerkanaal 14 juni 1957
Image type: Photo

Description: Favoriet 1957
Image type: Photo

Description: Pan I 1957 ex Favoriet on River Eems inbound Delfzijl the 9th January 1982.
Made By: © Olinga, F.J. (Frits)
Image type: Photo

Description: Pan I 1957 ex Favoriet during scrapping in early 1983.
Image type: Photo
Sources