Name ship: FAVORIET

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1957
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO number: 5112913
Nat. Official Number: 488 Z LEEUW 1957
Category: Cargo vessel
Propulsion: Motor Vessel
Type: General Cargo
Standard Ship Type:
Type Deck: Flush deck
Masts: Two masts
Rig: 2 derricks, 2 winches,
Lift Capacity: 2 ton each.
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Scheepswerf Hoogezand N.V. Jac. Bodewes, Bergum, Netherlands
Yardnumber: 79
Date Laid Down:
Launch Date: 1956-10-27
Delivery Date: 1957-01-15
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Netherlands
Engine Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 8
Power: 500
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr. 10241 Type 8ED (290x450)
Speed in knots: 10.00
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 499.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 290.00 Net tonnage
Deadweight: 790.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 36250 Cubic Feet
Bale: 32560 Cubic Feet
 
Length 1: 54.56 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 49.08 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 8.59 Meters Breadth, extreme
Depth: 4.14 Meters Depth, moulded
Draught: 3.658 Meters Draught, maximum
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1957-01-15 FAVORIET
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Netherlands
Owner: Eltjo Reint Engelsman, Delfzijl, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PEBI
Additional info:

Date/Name Ship 1970-06-18 FAVORIET
Manager: Carebeka N.V., Groningen, Netherlands
Owner: N.V. Noord-Nederlandse Scheepvaart- en Handel Maatschappij, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PEBI
Additional info:

Date/Name Ship 1974-12-18 FAVORIET
Manager: EP Shipping & Trading B.V., Rotterdam, Netherlands
Owner: EP Shipping & Trading B.V., Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PEBI
Additional info:

Date/Name Ship 1975-03-12 FAVORIET
Manager: EP Shipping & Trading B.V., Rotterdam, Netherlands
Owner: Shipping Company Favoriet B.V., Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PEBI
Additional info:

Date/Name Ship 1977-02-00 PAN I
Manager: Primera Andaluza Navegacion S.A., Panama, Panama R.P.
Owner: Primera Andaluza Navegacion S.A., Panama, Panama R.P.
Shareholder:
Homeport / Flag: Panama / Panama R.P.
Callsign: HO3521
Additional info:

Ship Events Data

1956-10-30: NvhN 30-10-1956: Tewaterlating m.s. FAVORIET. Bij de Scheepswerf Hoogezand n.v. (dir. Jac. Bodewes) te Bergum (Fr.) werd met goed gevolg te water gelaten het nieuwe motorkustvaartuig FAVORIET, dat wordt gebouwd voor rekening van de heer E. R Engelsman te Delfzijl. De Favoriet (bouwno. 79) is van het gladdektype, meet 800 ton d.w. en zal worden uitgerust met een motor van 500 pk. De ruiminhoud bedraagt 36250 cft. grainspace en 32560 cft. balespace. De bunkercapaciteit is: ballast plm. 170 ton, olie 38 1/2 ton en drinkwater 12 ton. De bouw geschiedt onder toezicht van Klasse Bureau Veritas en Scheepvaart Inspectie voor de onbeperkte vaart. De kiel werd gelegd voor een zusterschip voor rekening van de heer J. Bootsman te Delfzijl. (m.s. TUBO) Dit schip zal worden uitgerust met een 500 pk. motor.

1961-01-24: Om 23.20 uur op 17 mijl ten zuidoosten van Portland Bill in aanvaring gekomen met het m.s. EVERTSEN. De bemanning van de 'Evertsen' ging aan boord van de FAVORIET. De 'Evertsen' zonk op 25 juni om 00.45 uur 12 mijl zuidoost van Shambles lichtschip. Eemsbode 27 juni 1961. Kustvaarder 'Evertsen' gezonken in ’t Kanaal. Delfzijl: De praktisch nieuwe kustvaarder 'Evertsen' van de Rotterdamse reder J. Vermaas N.V. is zaterdagavond in het Kanaal gezonken. Het pas twee maanden varende schip was in de flank geramd door de Delfzijlse coaster 'Favoriet' (57-499) toen beide in een dichte mistbank zaten. Kapitein reder E.R. Engelsman uit Delfzijl liet de neus van zijn kustvaarder zo lang mogelijk in de 'Evertsen' steken waardoor de twaalf opvarenden van dit schip de kans kregen veilig over te stappen. Het scheepsdrama voltrok zich ter hoogte van Portland Bill ongeveer zeventien mijl uit de Engelse kust. De 'Favoriet' boorde zich in de 'Evertsen' ter hoogte van luik 2. Onder de twaalf opvarenden, die de schipbreuk met praktisch droge voeten overleefden, bevonden zich drie vrouwen. Kort nadat de 'Favoriet' achteruit sloeg en zich los maakte van de 'Evertsen', zonk deze coaster, zonder dat de bemanning iets van haar bezittingen kon redden. Het Rotterdamse schip was geladen met Engelse porseleinaarde en op weg naar de thuishaven. De 'Favoriet' kwam uit Aboe en is zondag Weymouth binnengelopen, om de opvarenden van de 'Evertsen' aan wal te zetten. De Delfzijlse coaster ligt in de baai afgemeerd voor onderzoek en reparatie, de voorsteven werd ernstig beschadigd bij de aanvaring.

1961-02-15: Onderweg van Rotterdam naar Runcorn, in dichte mist ten zuiden van Dover in aanvaring gekomen met het Britse stoomschip 'Lady Sharon'.

1961-09-22: NvhN 22-09-1961: Kapitein FAVORIET Delfzijl veroordeeld. Aanvaring in mist. De raad voor de Scheepvaart heeft de kapitein E. R. E. van het Delfzijlster ms. Favoriet de bevoegdheid om als kapitein op zeeschepen te varen voor de tijd van een maand ontnomen. Op 15 februari j.l. is dit schip op de reis van Rotterdam naar Runcorn tijdens dichte mist bezuiden Dover in aanvaring gekomen met het Engelse s.s. Lady Sharon. Ongeacht mogelijke fouten van dit schip heeft - aldus de Raad - kapitein E. schuld aan de aanvaring. Hij heeft zeer zorgeloos gehandeld door te lang met te hoge snelheid door te lopen. Nadat hij de echo van de tegenligger had opgemerkt, heeft hij geen behoorlijke mistnavigatie gevoerd.

1961-11-30: NvhN 30-11-1961: „Tekort aan verantwoordelijksgevoel”. Delfzijlster kapitein schuldig aan botsing van kustvaarders. De Raad voor de Scheepvaart heeft de 47-jarige kapitein E. R. E. uit Delfzijl de bevoegdheid voor de tijd van negen maanden ontnomen om als kapitein op zeeschepen te varen. De raad is van oordeel dat alle schuld van de aanvaring van het m.s. Evertsen met het m.s. FAVORIET, op 24 juni van dit jaar tijdens mist in het Kanaal, bij kapitein E. van de Favoriet ligt. De kapitein van de Evertsen heeft, zo meent de Raad, geen schuld aan de aanvaring, tengevolge waarvan de Evertsen na korte tijd is gezonken. Het schip, dat op weg was van Fowey naar Rotterdam, behoorde toe aan de vennootschap onder firma Hollandse Zeerederij te Rotterdam. Het mat 499 brt. De bemanning van de Evertsen werd na de aanvaring door de Favoriet overgenomen. De boeg van de Favoriet werd ernstig beschadigd, de voorpiek was lek, maar de vulling bleven droog. (Bij de motivering van de straf voert de Raad aan, dat kapitein E. bij zeer slecht zicht met volle kracht heeft gevaren zonder uitkijk voorop of op brug. Mistseinen zijn met te grote tussenruimte gegeven. Toen kapitein E. de Evertsen recht vooruit waarnam, heeft hij noch achteruitgeslagen noch gestopt. Eerst op een zeer laat moment, toen een aanvaring niet meer was te voorkomen is order gegeven volle kracht achteruit te slaan. Dit bevel is in de machinekamer terstond uitgevoerd, maar heeft geen invloed meer kunnen hebben de aanvaring. Deze zorgeloze navigatie van kapitein E. is des te bedenkelijker, nu hij enige maanden tevoren bezuiden Dover bij mist een dergelijke aanvaring had met het s.s. Lady Sharon, aldus de Raad, die betreurt bij kapitein E. een tekort aan verantwoordelijkheidsgevoel te moeten constateren.

1983-05-19: Final Fate: Gearriveerd te Newlynn om stenen te laden voor Rye. Op 20 mei werd lekkage geconstateerd in de machinekamer, het schip werd naar Penzance gedirigeerd waar de brandweer probeerde het water weg te pompen. De toestand van het schip was slecht en het werd aan de ketting gelegd. Opgelegd en later dat jaar executoriaal beslag gelegd. In 11-1982 verkocht aan Stretford Shipbreakers Ltd te Manchester, waar het schip op 21-01-1983 gesleept aankwam voor de sloop. Begin 1983 gesloopt.

Ship Masters Data

Images


Description: Favoriet 1957 on her deliveryday 15.01.1957
Image type: Photo

Description: 'Favoriet' - foto Kielerkanaal 14 juni 1957
Image type: Photo

Description: Favoriet 1957
Image type: Photo

Description: Pan I 1957 ex Favoriet on River Eems inbound Delfzijl the 9th January 1982.
Made By: © Olinga, F.J. (Frits)
Image type: Photo

Description: Pan I 1957 ex Favoriet during scrapping in early 1983.
Image type: Photo
Sources