Name ship: FENNA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1925
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO number: 5172896
Nat. Official Number: 11376 GRON 1925
Category: Cargo vessel
Propulsion: Motor Vessel
Type: General Cargo
Standard Ship Type:
Type Deck: Flush deck
Masts: Two masts
Rig: 2 derricks.
Lift Capacity: 1,5 ton each.
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: N.V. Noord-Nederlandsche Scheepswerven, Groningen, Netherlands
Yardnumber: 23
Date Laid Down:
Launch Date: 1925-06-20
Delivery Date: 1925-07-00
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Netherlands
Engine Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 2
Power: 70
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr. 1487 Type C/D (280x340)
Speed in knots: 7.00
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 157.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 98.00 Net tonnage
Deadweight: 200.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 10595 Cubic Feet
Bale: 9800 Cubic Feet
 
Length 1: 33.00 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 30.10 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 6.27 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.19 Meters Depth, moulded
Draught: 2.14 Meters Draught, maximum
 
Configuration Changes

1934-00-00: In 1934 is de motor omgebouwd tot een 90 Pk (320 omw) injectiemotor.

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1925-07-00 FENNA
Manager: Jan Koopman, Groningen, Netherlands
Owner: Jan Koopman, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NRLC
Additional info:

Date/Name Ship 1928-11-03 FENNA
Manager: Jan Mooij, Groningen, Netherlands
Owner: Jan Mooij, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NRLC
Additional info: Call Sign 1934: PEBN

Date/Name Ship 1952-01-26 ZWARTEWATER
Manager: Roelof van Urk, Kampen, Netherlands
Owner: Roelof van Urk, Kampen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Kampen / Netherlands
Callsign: PIZL
Additional info:

Date/Name Ship 1952-12-23 ZWARTEWATER
Manager: Filippus Bruins, Kampen, Netherlands
Owner: Filippus Bruins, Kampen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Kampen / Netherlands
Callsign: PIZL
Additional info:

Date/Name Ship 1955-10-28 ZWARTEWATER
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Netherlands
Owner: Hendrik & Jan Steenstra, Kampen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Kampen / Netherlands
Callsign: PIZL
Additional info:

Date/Name Ship 1961-01-07 JOHANNES
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Netherlands
Owner: Arend Jan Hubach, Kampen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Kampen / Netherlands
Callsign: PFDP
Additional info:

Ship Events Data

1925-09-21: Dagregister deel 24, nummer 1070, den vijf en twintigsten September 1900 vijf en twintig. Bouwbrief. De ondergeteekende N.V. Noord-Ned- Scheepswerven te Groningen, verklaart hiermede voor rekening van schipper Jan Koopman te Groningen in het jaar negentienhonderd vijf en twintig te hebben volbouwd en nieuw te water gebracht: Een stalen motor-zeil schip, volgens meetbrief voor schepen No. 2503 gemeten op netto twee honderd acht en zeventig en zes en zestig honderdste (278,66) kubieke meter, genaamd "Fenna" welk schip dus in eigendom behoort van J. Koopmans voornoemd. Groningen, den 21 September 1925 N.V. Noord-Ned-Scheepswerven. A. Pekelder H.P. Kuiper. In de klantlijn staat bijgeschreven: 11376 en Blijkens verklaring van den scheepsmeter te Groningen d.d. 28 september 1925 no. 522 is nevens vermeld vaartuig gebrand met het merk 11376 GRON 1925 en opnieuw geboekt 5/1045.

1928-07-22: NvhN 30-07-1928: Het m.s. FENNA, kapt. Koopman, dat hier den 22 Juli j.l. op weg van Boston (Eng.) naar Rodköping, beladen met steenkool binnenliep, met lekke ballasttank, heeft, na gerepareerd te zijn, de reis vervolgd.

1928-11-05: Op 05.11.1928 als FENNA, zijnde een stalen motorschip, groot 443.94 m3, liggende te Vlissingen, door Pieter van Wouwe, scheepsmeter te Vlissingen, ten verzoeke van Jan Koopman, schipper te Groningen, voorzien van een nieuw brandmerk door het inbeitelen van 1045 Z GRON 1928 op de voorzijde van het stuurhuis op het achterschip. (Opm.: De merken van vorige branding zijnde 11376 GRON 1925 zijn vernietigd.)

1935-04-00: Het eerste zeeschip te Goor. De Zwolsche Courant meldt: 20 april 1935: Zaterdag vroeg een telefoontje: “ Heeren van de redactie, ik heb een bijzonderheid voor u.” “Gaat u mee naar Goor” - “daar ligt Fenna” - Wie is Fenna ?- Wat betekent dat. We kennen geen Fenna. ”Is het een ongeluk”. Neen lachte man aan den anderen kant van den draad, het is niets gevaarlijks hoor. De “Fenna” is een schip afkomstig uit Groningen. door ons gecharterd voor een reis naar Litauen om hout te halen voor onze firma Witzand & Zn., en die is nu in Goor aangekomen. De eerst zeeboot dus die regelrecht is doorgevaren naar Twenthe.”Goed dan gaan we mee”. En zo zijn we hedenmorgen bijtijds reeds naar Goor gegaan, naar den nieuwen aanlegsteiger in het Twenthe-kanaal, en daar lag inderdaad een houtboot, die van over de Oostzee was gekomen en als eerste zeeschip door de sluizen bij Eefde was gegaan, met pl.m.300 kubmtr Russich hout aan boord bestemd voor Almelo. De burgemeester van Goor, de heer Van der Sluis, had er ook van gehoord en wilde zich deze nieuwigheid niet laten ontgaan. Hij wilde die unieke gebeurtenis mee beleven. En zoo stonden wij dus allen in het hart van Twenthe, op ‘t dek van een zeeboot, afkomstig uit Rusland; bij elkaar. De kapitein van de boot Jan Mooij, de burgemeester, de schepelingenen de bezoekers en het spreekt vanzelf dat we met bijzondere belangstelling het kleine bootje, dat van zoover kwam, aankeken. Wie had dat ooit kunnen dromen, dat de groote zee-scheepvaart wegen nog eens verbonden zouden worden met het hart van Twenthe? De lading had een spoorreis van 3000 km achter zich, kwam uit den Oeral, en heeft de zeereis zonder ongemakken goed doorstaan. En nu wordt ze in groote vrachtauto’s vervoerd naar Almelo. Laat ons nog eens een paar jaar wachten, dan zal dat overladen ook niet meer nodig zijn, want dan zullen de zeeschepen, tot voor den wal van Almelo kunnen komen.

1943-11-00: In 11.1943 in Duitse dienst. Overgedragen aan de Deutsche Marine Abt. Kiel en herdoopt in " HI 08 ". In 06.1946 vanuit Hamburg weer terug in Delfzijl.

1946-06-09: Op 29.06.1946 als FENNA, zijnde een stalen motorvrachtschip, groot 443.94 m3 bruto inhoud volgens meetbrief Groningen d.d. 17-09-1925 No. 2503, liggende te Groningen, door A. Kraaijema, scheepsmeter te Groningen, opnieuw voorzien van hetzelfde brandmerk door het inbeitelen van 1045 Z GRON 1928 op het achterschip aan B.B. zijde in achterkant stuurhut, 6.86 m. uit hekplaat, 0.86 m. uit de lengteas en 0.93 m. boven het dek. (Opm.: Bij onderzoek zijn geen andere merken van de teboekstelling ten hypotheekkantore of sporen daarvan gevonden.)

1946-06-28: Meting te Groningen op 28-06-1946. Meetnummer: G7389N. Lengte: 31 m 65 cm, breedte: 6 m 28 cm, inzinking: 2 m 16 cm, waterverplaatsing:
202,250 ton. Eigenaar: J. Mooij, domicilie: Groningen.

1952-01-10: NvhN 10-01-1952: M.s. FENNA verkocht. Het te Groningen thuisbehorende motorschip „FENNA", groot 200 ton, gebouwd in 1925 bij de Noord Ned. Scheepswerven, is verkocht aan kapitein P. J. Steenstra van Kampen, die dit schip zelf in de vaart zal brengen. (Opm.: Genoemde koper moet zijn Roelof van Urk, scheepskapitein, gedomicilieerd te Delfzijl.)

1961-01-13: NvhN 13-01-1961: Motorschip ZWARTEWATER verkocht. Het motorkustvaartuig Zwartewater van de rederij H. en J. Steenstra te Kampen is verkocht aan de heer A. J. Hubach te Kampen die het schip heeft herdoopt in JOHANNES met als thuishaven Kampen. De Zwartewater behoort tot het gladdek type en meet circa 200 ton draagvermogen. Het schip heeft eerder gevaren onder de naam Fenna en werd in 1925 gebouwd bij de N.V. Noord Nederlandse Scheepswerven te Groningen. In de machinekamer staat een 100 p.k. motor opgesteld.

1969-11-12: Verkocht aan (Handelmaatschappij) Adriaan Cornelis Slooten, Wormer om gesloopt te worden. Op 22 september 1970 doorverkocht voor £ 7.600,-- aan Reederei Johann Lauter, Muttenz, Switzerland en naar Weil am Rhein, Basel (Zwitserland) en daar in gebruik als drijvende kade.

1978-08-08: On 08.08.1978, when the JOHANNES was drifting during a big highwater to Märkt, after two dritfing motorships having tried to make fast on that stationary vessel, after the people from the barrage of Märkt did openend the doors to let go the huge ammount of water, but without given notice to the officialls to the port of Weil and Basel. during that action the GMS GREIFENSEE sank at the port of Weil, during the manouvre to find a save place. Fortunately nobody was seriously hurt. Although the JOHANNES sustained some damage and had to be repaired at a shipyard. (Bron: Markus Berger)

1989-00-00: In 1989 terug te Kampen. Sinds 1993 als "Johannes" van J.L.S. Piket, Kampen en in gebruik als werkplaats.

Ship Masters Data

Images


Description: Fenna 1925
Image type: Photo

Description: De 'Fenna' afgemeerd aan de Hoge der A in Groningen.
Image type: Photo

Description: Fenna 17-04-1936 (Weddingday of Kapt. Jan Mooij)
Deze foto van de "Fenna" is genomen op 17 april 1936 in het haventje van Schmalleninken in het vroegere Oost Pruisen. Tegenwoordig heet het plaatsje Smalinkai in Litouwen. Op de foto staan Jan Mooij en zijn vrouw op hun huwelijksdag. Rechts op de foto staat het ouderlijk huis van de bruid. Het huis is nu verdwenen evenals het hotel "Deutsches Haus" aan de andere kant van de straat.
Image type: Photo

Description: Hoge der Aa - Groningen, 1947. Achter de FENNA ligt de MARIA
Image type: Photo

Description: Zwartewater 1925 ex Fenna.
Image type: Photo

Description: Johannes 1925 ex Zwartewater ex Fenna.
Image type: Photo

Description: Johannes 1925 ex Zwartewater ex Fenna.
Image type: Photo

Description: Johannes 1925 ex. Zwartewater ex. Fenna leaving Delfzijl in 1966.
Made By: © Olinga, F.J. (Frits)
Image type: Photo

Description: Johannes 1925 ex Zwartewater ex Fenna bij Sloperij Slooten in 06-1970.
Made By: © Goudriaan, J. (Koos)
Image type: Photo

Description: On 08.08.1978, when the JOHANNES was drifting during a big highwater to Märkt.
Made By: © Berger, M. (Markus)
Image type: Photo

Description: On 08.08.1978, when the JOHANNES was drifting during a big highwater to Märkt
Made By: © Berger, M. (Markus)
Image type: Photo

Description: Johannes on 21.05.1991 at Kampen.
Made By: © Schmaal, G.J. (Gerrit)
Image type: Photo

Description: Johannes 1925 ex Zwartewater ex Fenna in begin 90er jaren tijdens de restauratie te Kampen.
Made By: © Goudriaan, J. (Koos)
Image type: Photo

Description: Johannes 1925 ex Zwartewater ex Fenna in begin 90er jaren tijdens de restauratie te Kampen.
Made By: © Goudriaan, J. (Koos)
Image type: Photo

Description: Johannes 1925 ex Zwartewater ex Fenna in 04-2008 te Urk.
Made By: © Goudriaan, J. (Koos)
Image type: Photo
Sources