Name ship: FIDUCIA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1928
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO number: 5135367
Nat. Official Number: 765 Z GRON 1928
Category: Cargo vessel
Propulsion: Motor Vessel
Type: General Cargo
Standard Ship Type:
Type Deck: Flush deck
Masts: One mast
Rig: 2 derricks
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: N.V. Noord-Nederlandsche Scheepswerven, Groningen, Netherlands
Yardnumber: 63
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1928-07-26
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Netherlands
Engine Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 2
Power: 100
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr. 1560 Type C/D (280x350)
Speed in knots: 7.00
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 148.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 90.00 Net tonnage
Deadweight: 190.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 7500 Cubic Feet
Bale: 7300 Cubic Feet
 
Length 1:
Length 2: 30.20 Meters Registered
Beam: 5.40 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.36 Meters Registered
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1928-07-04 FIDUCIA
Manager: Solke Brouwer, Groningen, Netherlands
Owner: Solke Brouwer, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NRMQ
Additional info: Aanv. DINA. 1934 callsign PEBT

Date/Name Ship 1938-07-06 FIDUCIA
Manager: Jakob Jonker, Veendam, Netherlands
Owner: Jakob Jonker, Veendam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Veendam / Netherlands
Callsign: PEBT
Additional info:

Date/Name Ship 1942-05-30 FIDUCIA
Manager: Java-Sumatra Handelmaatschappij N.V., Amsterdam, Netherlands
Owner: Java-Sumatra Handelmaatschappij N.V., Amsterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: PEBT
Additional info:

Date/Name Ship 1947-10-15 JUPITER W
Manager: N.V. Wijnne & Barends' Cargadoors- en Agentuurkantoren, Delfzijl, Netherlands
Owner: Jan Wiltens, Hoogezand, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Hoogezand / Netherlands
Callsign: PFFU
Additional info:

Date/Name Ship 1951-09-03 RINI
Manager: N.V. Wijnne & Barends' Cargadoors- en Agentuurkantoren, Delfzijl, Netherlands
Owner: Hendrik Klein, Stadskanaal, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Stadskanaal / Netherlands
Callsign: PHBH
Additional info:

Date/Name Ship 1953-11-19 GRE
Manager: N.V. Wijnne & Barends' Cargadoors- en Agentuurkantoren, Delfzijl, Netherlands
Owner: Gebr. Degenis Teunis & Daniël Gerardus Snoodijk, Wieringen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Wieringen / Netherlands
Callsign: PEKF
Additional info:

Date/Name Ship 1956-11-21 GRE
Manager: Allaire & Dupin, Nantes, France
Owner: Allaire & Dupin, Nantes, France
Shareholder:
Homeport / Flag: Nantes / France
Callsign: TPZB
Additional info:

Date/Name Ship 1972-00-00 GRE
Manager: Charles Allaire et Fils, Nantes, France
Owner: Charles Allaire et Fils, Nantes, France
Shareholder:
Homeport / Flag: Nantes / France
Callsign: TPZB
Additional info:

Ship Events Data

1928-06-27: Gebouwd als 'DINA' voor H. Kajuiter, schipper te Groningen en direct na de gereedkoming verkocht aan Solke Brouwer, schipper te Groningen. Ze werd op 21-06-1928 bij het Kadaster teboekgesteld als DINA, eigendom van Hendrik Kajuiter, schipper te Groningen. Op 27-06-1928 als DINA, zijnde een motorschip, groot 417.91 m3, liggende te Groningen, door D. Loorbach, scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van Hendrik Kajuiter, schipper te Groningen, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 765 Z GRON 1928 op 't achterschip in achterkant achtererf aan stuurboordzijde.

1939-05-24: In zinkende toestand de haven van Harlingen binnengelopen. Het schip dat is ballast voer, was op weg van Delfzijl naar Neuwied. Bij het binnenlopen van de haven van Kornwerderzand is het op een anker van een aldaar in werking zijnde baggermachine gelopen. De gezagvoerder bermerkte de ankerton niet op tijd met het noodlottige gevolg dat het schip de bodem openscheuerde aan een van de ankervloeien. Het door de aanvaring ontstane gat werd voorlopig gedicht door een zeil. Daarna werd koers gezet naar Harlingen waar het bij aankomst droog werd gezet op de helling van scheepswerf Welgelegen. Gebleken is dat twee huidplaten en drie spanten vernieuwd moesten worden, waarmee enige dagen gemoeid waren.

1942-00-00: Voer in de oorlog in timecharter bij de Nederlandse Oost Rederij. Op 8 oktober 1945 teruggevonden in Brunsbüttel. Oktober 1947 weer in de vaart.

1945-10-29: Uitspraak Raad voor de Scheepvaart in zake het aan de grond lopen op 29 oktober bij Laaland en het stoten op een wrak nabij Kiel op 30 oktober 1945 tijdens reis van Norrköping naar Amsterdam beladen met 54 standaard hout. De heenreis was al met de nodige problemen gepaard gegaan en de dag voor vertrek naar Zweden was vrijwel de gehele bemanning van boord gegaan. Weliswaar was bij vertrek op 15 september de bemanning voltallig maar niet voor haar taak berekend door gemis van ervaring. Drie man had nog nooit gevaren en de voormalige matroos/motordrijver werd stuurman. Op 9 oktober vertrok het beladen schip uit Norrköping, op 11 oktober werd te 16.00 uur gemeerd te Furön omdat de keerkoppeling niet meer werkte. Deze werd voorlopig hersteld door machinisten van het aldaar liggende KNSM schip Titus. Van 24 oktober 07.30 uur tot 25 oktober 13.30 uur lag het schip wegens slecht weer te Torhamn om eveneens op 25 oktober om 15.30 uur te Karlskrona aan te komen. Op 28 oktober werd de reis voortgezet en om kalmer water te hebben werd de route genomen door het Tolke dyb. De 29e oktober had kapitein H.J.A. Kruisman om 14.00 uur de wacht overgegeven aan stuurman T. Breider en hem opgedragen hem te roepen als ze ongeveer een mijl voor Langeland zouden zijn. Om 16.00 uur kwam hij weer op de brug en zag dat het schip te dicht onder de kust van Laaland zat en liet westelijker sturen maar toch liep het schip om 18.00 aan de grond maar kwam 10 minuten later weer vlot. Het voorval werd niet in het journaal vermeld. In de avond werd de Kieler bocht ingevaren en hoewel bekend was dat hier veel wrakken lagen en het beter was geweest ’s nachts niet te varen besloot de kapitein door te varen omdat hij met de in minder goede staat verkerende motor niet langer op zee wilde blijven. Op 30 oktober om 0.25 uur liep het schip op een wrak en kon op eigen kracht niet los komen. Ook bleek dat de lichtboei die het wrak dekte niet brandde. Om 08.45 werd het schip door een Engels marineschip vlot getrokken. Oordeel van de Raad is dat kapitein Kruisman bij de stranding bij Laaland onvoorzichtig heeft gehandeld. Wat de tweede stranding betreft is de Raad van oordeel dat deze de kapitein niet kan worden aangerekend omdat de boei niet brandde. Dat de kapitein uit Amsterdam was vertrokken met een niet voor haar taak berekende bemanning en met een onvoldoende uitgerust schip is hem volgens de Raad ook niet aan te rekenen, gezien de tijdens het vertrek nog ongeregelde naoorlogse toestanden. Gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant op 31 december 1946.

1947-01-09: Uitspraak Raad voor de Scheepvaart naar aanleiding van de stranding van de Fiducia, welke plaats vond op 9 januari 1947, op reis van Londen naar Middlesborough geladen met 170 ton oude ijzer tijdens mist in de nabijheid van Donna Nook. Na lossing van het grootste deel van de lading werd het schip vlot gesleept. Oordeel van de Raad is dat verschillende fouten van kapitein M. Vellinga oorzaak zijn van de stranding. Hij heeft er teveel op vertrouwd dit traject op zicht af te kunnen leggen. De Raad is van mening dat de kapitein zonder blijk van goed zeemanschap heeft gevaren en straft hem door hem de bevoegdheid te ontnemen om als kapitein te varen op kustvaartuigen voor de tijd van vier weken. Gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant op 19 april 1949.

1958-02-13: Na een aanvaring met het Duitse m.s. AMALIE C. ERTEL (1918 BRT = 1.597) in de Loire gezonken. Op 27 febr. gelicht, gerepareerd en weer in de vaart.

1998-00-00: Lloyd's laat de registratie vervallen omdat het nog bestaan van het schip twijfelachtig is.

Ship Masters Data

Images


Description: Fiducia 1928
Image type: Photo

Description: Rini 1928 ex Jupiter W ex Fiducia
Image type: Photo

Description: Rini 1928 ex Jupiter W ex Fiducia
Image type: Photo

Description: Gre 1928 ex Rini ex Jupiter W ex Fiducia
Image type: Photo

Description: Gre 1928 ex Rini ex Jupiter W ex Fiducia
Image type: Photo
Sources