Name ship: FIVEL

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1921
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
IMO number: 5216850
Nat. Official Number: 233 Z GRON 1927
Category: Cargo vessel
Propulsion: Motor Vessel
Type: General Cargo
Standard Ship Type:
Type Deck: Flush deck
Masts: Two masts
Rig: 2 derricks
Lift Capacity:
Material Hull: Iron
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Vereinigte Elbe- & Norderwerft A.G., Hamburg, Germany
Yardnumber: 586
Date Laid Down:
Launch Date: 1920-11-00
Delivery Date: 1921-02-04
Technical Data

Engine Manufacturer: H. Callesen & Co., Apenrade, Germany
Engine Type: Engine, Hot bulb (gloeikop)
Number of Cylinders: 2
Power: 60140
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: 2x Callesen Type (275x280)
Speed in knots: 8.00
Number of screws: 2
 
Gross Tonnage: 303.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 221.00 Net tonnage
Deadweight: 450.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 21500 Cubic Feet
 
Length 1:
Length 2: 41.40 Meters Registered
Beam: 7.90 Meters Breadth, moulded
Depth:
Draught:
 
Configuration Changes

1934-03-00: Verbouwd tot enkelschroefsschip. Eén 260 Pk 4 cilinder Benz dieselmotor (1924), Grossmotorenwerke Hamburg-Mannheim A.G., Hamburg (290x430). Een schroef.

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1921-02-04 YARA
Manager: A/S Svenska Tabaksmonopolet, Gothenburg, Sweden
Owner: A/S Svenska Tabaksmonopolet, Gothenburg, Sweden
Shareholder:
Homeport / Flag: Gothenburg / Sweden
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1924-01-11 LUCIE HEINS
Manager: Johs. Heins, Hamburg, Germany
Owner: Johs. Heins, Hamburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1925-01-13 SCHLESWIG
Manager: Altonaer Reederei G.m.b.H., Hamburg, Germany
Owner: Altonaer Reederei G.m.b.H., Hamburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1926-02-23 NORDSTERN
Manager: Altonaer Reederei G.m.b.H., Hamburg, Germany
Owner: Altonaer Reederei G.m.b.H., Hamburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1926-12-20 NORDSTERN
Manager: H.F. Winter, Hamburg, Germany
Owner: H.F. Winter, Hamburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1927-03-08 FIVEL
Manager: Egbert Wagenborg, Delfzijl, Netherlands
Owner: Egbert Wagenborg, Lourens Vuursteen, Doeko Oosting, Jan Niestern, Delfzijl, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: NRMV
Additional info: Elk 1/4 deel.

Date/Name Ship 1927-08-02 FIVEL
Manager: Egbert Wagenborg, Delfzijl, Netherlands
Owner: N.V. Motorschip 'Fivel', Delfzijl, Netherlands
Shareholder: Egbert Wagenborg, Lourens Vuursteen, Doeko Oosting, Jan Niestern, Delfzijl
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: NRMV
Additional info:

Date/Name Ship 1934-03-03 SENANG
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Netherlands
Owner: Tjakko Sieben Berend Brugsma, Delfzijl, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PHLP
Additional info: Hfl. 41.000,--

Date/Name Ship 1936-04-08 SENANG
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Netherlands
Owner: N.V. Motorschip 'Fivel', Delfzijl, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PHLP
Additional info:

Date/Name Ship 1938-12-00 MAGELHAES
Manager: Empresa de Navegação Nacional Sul Ltda., Laguna, Brazil
Owner: Empresa de Navegação Nacional Sul Ltda., Laguna, Brazil
Shareholder:
Homeport / Flag: Laguna / Brazil
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

1927-00-00: Omschrijving van het schip: Van staalijzer gebouwd, hebbende 1 dek en 2 masten, voor volkslogies, verder 2 laadruimen, een machinekamer waarin twee 60/70 Pk Callesen Aabenraa motoren zijn geplaatst en een achterpiek en op het dek een woonroef en een stuurhuis. Het schip wordt mechanisch voortbewogen door twee schroeven en is bestemd voor de vaart ter zee als motorschip met hulpzeiltuig. Verbouwd door Niestern te Delfzijl. 1e proefvaart, nog als 'Nordstern', op 8 april 1927. 2e proefvaart, als 'Fivel' op 10 april 1927.

1927-03-31: Op 31-03-1927, als NORDSTERN, zijnde een motorvrachtschip, groot 857.05 m3, liggende te Delfzijl, door Jan Gerrits, beëdigd scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van Lourens Vuursteen, z.b. te Delfzijl e.a., van brandmerk 233 Z GRON 1927 voorzien door het inbeitelen op het achterschip op het kampanjedek stuurboordzijde.

1927-08-29: Algemeen Handelsblad 29-08-1927: Verkochte schepen. De Duitsche motorlichter "Nordstern" (ex Schleswig, ex Lucie Heins, ex Yara) van H. F. Winter te Hamburg. 301 ton bruto en 218 ton netto, in 1921 bij de Ver. Elbe Norderwerft te Hamburg gebouwd, is verkocht aan de N.V. Motorschip Fivel (L. Vuursteen) te Delfzijl. Het schip is herdoopt in "Fivel".

1928-11-20: Rotterdamsch Nieuwsblad 31-12-1928: De stranding van het m.s. FIVEL. De Raad voor de Scheepvaart heeft een onderzoek ingesteld naar de stranding van het m.s. Fivel op 20 November, op de Westkust van Bornholm. Het motorschip Fivel, groot 313 bruto en 212.57 netto register ton, voorzien van een vier-cylinder Benz-Dieselmotor van 220 p.k. en met een bemanning van 9 personen aan boord, is op reis van Hadersleben naar Borga in Finland, op Bornholm gestrand. Het schip had waterballast in. Nadat eerst in de nabijheid van Tehmarn geankerd werd wegens storm. Is Maandag 19 November om 8 uur het anker gelicht en koers gesteld op Buh. Pnt, en vervolgens op de boei van Warnemünde. Om 4 uur 's middags was er 2 a 3 mijl zicht en koers werd gesteld N.0.t.0. 1/2 O. De Plantagend boei werd om 6.25 uur op korten afstand gepasseerd. Tot Dinsdagmorgen 4 uur werd deze koers behouden. De kapitein had berekend om 4 uur in de nabijheid van Rönne te zullen zijn en stopte om naar een mist signaal te luisteren. Toen hij niets hoorde werd de koers voorzichtigheidshalve ge wijzigd in N.0.3/4 0. Het schip liep toen halve kracht of circa 5 mijl. Om 4.30 maakte de stuurman den kapitein opmerkzaam op een zwarte strook, waarop men onmiddellijk den motor „volle kracht achteruit" liet werken, roer bak boord aan boord. Het schip liep echter vast op 100 a 200 meter uit de kust op Bornholm nabij Hasle, en bekwam bodem schade. Door een bergingssleepboot werd het den volgenden avond vlot gemaakt en in Rönne binnengebracht. Men bleek 8 mijl Oostelijker te staan dan volgens berekening. De kapitein schrijft dit toe aan een abnormaal Zuidelijken stroom, welke na den Zuidwestelijken storm was doorgekomen. De Raad zal later uitspraak doen.
Algemeen Handelsblad 23-01-1929: Verder deed de raad uitspraak in zake de stranding van het motorschip „Fivel" op de Westkust van Bornholm, nabij Hasle. De Raad is van oordeel, dat dit ongeval is te wijten aan onvoldoende zorg bij de navigatie. De schipper gaf bij zijn verhoor voor den Raad toe, dat hij het lood had moeten gebruiken. Het is voor den Raad onverklaarbaar, dat de schipper om vier uur stopt om te luisteren naar een mistsein, terwijl hij dan niet gebruik maakt van het voor de hand liggend middel om zijn bestek te controleeren. Hier is weer de fout gemaakt, waarop de Raad herhaaldelijk stuit, nl. dat te veel, en geheel onnoodig op het gegist bestek wordt vertrouwd.

1934-02-10: NuhN 10-02-1934: Het motorschip FIVEL van de N. V. Motorschip Fivel, alhier, is onderhands verkocht aan den heer Brugsma alhier. Het schip is groot bruto 887.— M 3. en netto 602.— M 3. Het is gebouwd in het jaar 1921 op de Verein. Elbe und Norderwerft te Hamburg, onder klasse Germ. Lloyd, groote kustvaart en het is voorzien van een Dieselmotor van 220—240 p.k.

1934-02-20: De Eemsbode 20-02-1934: De heer T.S.B. Brugsma te Delfzijl, die voor enige tijd eigenaar werd van het motorschip 'FIVEL', zal dit thans in de vaart brengen onder de naam 'SENANG'.

1934-02-23: De samenstelling en de inrichting van het schip is veranderd als volgt: Een dek, twee masten, een laadruim, een machinekamer. De werktuigen ter voortbeweging en hunne kracht thans dienen te worden omschreven als volgt: één 220/260 Pk 4 cilinder Benz dieselmotor, die het schip door middel van één schroef voortbeweegt.

1938-09-05: De Telegraaf 05-09-1938: SENANG. — Het Nederlandsche m.s. „Senang", toebehoorende aan de Fa. E. Wagenborg's Scheepvaart en Expeditiebedrijf N.V. te Delfzijl, groot 313 ton bruto en 213 ton netto, gebouwd ln 1921, is naar Zuid-Amerika verkocht.

1952-01-12: Doorhaling teboekstelling wegens verkoop naar het buitenland. Mogelijk daarna TAU ASSU (Empresa Navigacion Caillet Ltda).

1998-00-00: Lloyds Register laat de registratie van het schip vervallen omdat het nog bestaan twijfelachtig is.

Ship Masters Data

Images


Description: Fivel 1921 ex Nordstern ex Schleswig ex Lucie Heins ex Yara
Image type: Photo

Description: Fivel 1921
Image type: Photo
Sources