Name ship: FORELLE

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1913
Classification Register: Scheepvaart Inspectie (SI)
IMO number:
Nat. Official Number: 1078 APPING 1926
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Aak
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: One mast
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Scheepsbouw- & Reparatiewerf J. Vos & Zoon, Groningen, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1913-00-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 115.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 79.00 Net tonnage
Deadweight: 160.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1:
Length 2: 30.42 Meters Registered
Beam: 5.39 Meters Breadth, moulded
Depth: 1.88 Meters Depth, moulded
Draught: 1.72 Meters Draught, maximum
 
Configuration Changes

1924-00-00: 1924 gemotoriseerd: 2 tew 1 cil 40 Pk Steyaard & v. Walen Type (x) Kn.

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1925-00-00 FORELLE
Manager: Hendrik Voordewind, Delfzijl, Netherlands
Owner: Hendrik Voordewind, Delfzijl, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: NRQP
Additional info:

Date/Name Ship 1930-04-11 FORELLE
Manager:
Owner: Kamper Steenkolen Handel v/h Lys & Bosch, Kampen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Kampen / Netherlands
Callsign: NRQP
Additional info:

Ship Events Data

1913-00-00: In 1913 "Gertrud". Waarschijnlijk gebouwd als Duits binnenvaartschip.

1925-01-28: NvhN 29-01-1925: Delfzijl 28-01-1925: Heden kwam alhier binnen het motorschip „FORELLE", groot 210 kub. M. netto, vroeger bevaren door den eigenaar J. Jager te Kiel, welke aldaar is aangekocht door kapt. H. Voordewind van Delfzijl.

1925-04-25: Op 25-04-1925 meting te Delfzijl. Meetnummer: G2061N. Scheepstype: motorschip 40 pk. Lengte: 31 m 49 cm, breedte: 5 m 39 cm , waterverplaatsing: 190,486 ton. Eigenaar: H. Voordewind, domicilie: Delfzijl.

1930-02-14: Op 14.02.1930 als FORELLE, zijnde een motorschip, groot 324.90 m3, liggende te Delfzijl, ten verzoeke van Hendrik Voordewind, schipper te Delfzijl, voorzien van een nieuw brandmerk 38 Z APPING 1930 door het inbeitelen op het achterschip, aan de voorkant ingang motorkamer. (Opm.: De oude merken van de teboekstelling zijnde 1078 APPING 1926 zijn vernietigd.)

1933-00-00: 16.06.1933 verkocht aan Jan Govert Botter, schipper te Amsterdam, hernoemd “Dolfijn” en naar de binnenvaart en op 19.06.1933 als DOLFIJN (ex FORELLE) zijnde een schip, groot 190.486 ton liggende te Amsterdam ten verzoeke van Jan Govert Botter, schipper, gedomicilieerd te Amsterdam, door B. Loorbach, scheepsmeter te Amsterdam, voorzien van brandmerk 70 B APPING 1933 door het inbeitelen op het achterschip, voorkant stuurhuis. (Opm.: Brandmerk 38 Z APPING 1930 niet meer aanwezig bevonden.) In ?? gehermotoriseerd met een 80 Pk Rennes ruw oliemotor. 08.04.1941 "Dolfijn" van Gerrit van Rijk, koopman te Heemstede. 26.08.1942 "Marja" van Jan Pieterszn van den Heuvel, schipper te ’s Gravendeel. 11.02.1948 "Harja" van Hendrik Nieboer, schipper te Rotterdam. Op 05.02.1953 als HARJA, zijnde een motorschip, metende 210.175 m3 verplaatsing volgens binnenmeetbrief afgegeven te Groningen No. G8369 d.d. 29.01.1953, door A. Kraaijema, ambtenaar van de Scheepsmetingsdienst te Groningen opnieuw van brandmerk 70 B APPING 1933 voorzien door het inbeitelen op het achterschip aan B.B. zijde achter tegen roef, 1,21 m. uit hekplaat, 0,50 m. uit lengteas en 1.23 m. uit dek. 13.04.1955 "Ambulant" van Lucas Strijker, schipper te Hoogeveen. 1955? gehermotoriseerd met een 6 cil 165 Pk DAF Nr. E.O./680/432/178. 30.03.1961 "Ambulant" van Albert Strijker, schipper te Hoogeveen. 30.09.1968 "Ambulant" van Marinus van der Marel, handelaar in metalen te Viane, post Ouwerkerk, Schouwen-Duiveland. Het schip is daar gesloopt.

Staat in 11.2010 echter nog steeds bij het Kadaster te boek.

Ship Masters Data

Images

Sources