Name ship: FREDRIK

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1903
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
IMO number:
Nat. Official Number: 6111 GRON 1903
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: N.V. Scheepswerf J. Th. Wilmink, Groningen, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date: 1903-07-07
Delivery Date: 1903-00-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 93.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 73.52 Net tonnage
Deadweight: 130.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 25.07 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 23.23 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 5.32 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.29 Meters Depth, moulded
Draught: 2.13 Meters Draught, maximum
 
Configuration Changes

1924-00-00: 1924 gemotoriseerd: 2tew 1 cil 45 Pk Kromhout gloeikop Type (x)

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1903-08-11 FREDRIK
Manager: Hendrik Jacob Puister, Groningen, Netherlands
Owner: Hendrik Jacob Puister, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NRVK
Additional info:

Date/Name Ship 1917-06-30 FREDRIK
Manager: B. Booij's Scheepvaart & Handel Mij., Rotterdam, Netherlands
Owner: B. Booij's Scheepvaart & Handel Mij., Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: NRVK
Additional info: Aankoopprijs Hfl. 45.000,-- - Kapt. O. Stienstra.

Date/Name Ship 1919-01-14 FREDRIK
Manager: N.V. Hollandsche Scheepvaart Maatschappij, Rotterdam, Netherlands
Owner: N.V. Hollandsche Scheepvaart Maatschappij, Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: NRVK
Additional info: Aankoopprijs Hfl 42.000,--

Date/Name Ship 1925-07-28 EINIGKEIT
Manager: Heinrich Held & Bernard Schepers, Emden, Germany
Owner: Heinrich Held & Bernard Schepers, Emden, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Haren/Ems / Germany
Callsign: KQRB
Additional info:

Date/Name Ship 1927-09-08 EINIGKEIT
Manager: Heinrich Held, Haren/Ems, Germany
Owner: Heinrich Held, Haren/Ems, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Haren/Ems / Germany
Callsign: KQRB
Additional info:

Ship Events Data

1903-07-07: Algemeen Handelsblad 07-07-1903: Scheepsbouw. Van de werf van den scheepsbouwmeester J. Th. Wilmink, te Groningen, is met goed gevolg te water gelaten een stalen zeetjalk, groot pl.m. 130 ton, voor rekening van den heer D. F. Rasker (Opm. moet zijn H.J. Puister) van Groningen en werd de kiel gelegd voor een stalen lichterschip groot pl.m. 250 ton, voor Duitsche rekening

1903-08-11: Dagregister deel 16 nummer 112 den elfden August 1900drie. Eigendomsverklaring. De ondergetekende Harms Jakobs Puister, scheepskapitein wonende te Groningen, verklaar te zijn de eenige eigenaar van het (zeil)tjalkschip genaamd “Fredrik”, hebbende een dek en een mast groot 73.52 tonnen van twee drie en tachtig honderste kubieke meter, volgens meetbrief afgegeven door den scheepsmeter te Groningen den 11n Juli 1900drie, gebouwd op de werf van J. TH. Wilmink te Gideon (gemeente Haren) en thans liggende bij diens werf. Groningen 11n Augustus 1903. W.G. H.J. Puister. In de kantlijn staat bijgeschreven 6111.

1908-08-00: PGC 10.08.1908: Kragerö, 5 augustus.
De gister met steenkool van Hamburg alhier aangekomen Groninger tjalk “Fredrik” , schipper H.J. Puister, werd vrijdag (opm: 7 augustus) door een zware N.N.W. storm belopen. Een hevige zee werd overgenomen die het gehele dek vulde, een zwaard brak en de fokkemast scheurde. Ook kreeg het schip slagzijde.

1910-01-00: NRC 13.01.1910: Londen, 12 januari.
De Nederlandse tjalk “Fredrik”, kapt. Puister, van hier naar Hamburg bestemd, is met verlies van alle zeilen te Geestmunde binnengelopen.

1916-11-06: NRC 06.11.1916: Groningen, 6 november. De Nederlandsche tjalk "Fredrik" , kapitein Puister, van Gothenburg naar Amsterdam, is te Arendal binnengelopen als bijlegger. Een matroos is overboord geslagen en verdronken.

1922-04-20: Op 20-04-1922 te Ter Neuzen in beslag genomen en daarna dwangverkoop door de Veenkoloniale Bank voor Hypotheek en Scheepsverband.

1925-07-28: Blijkens verklaring alhier overgeschreven deel 46 nummer 11319 is nevens vermeld schip buitenlands aan een buitenlander verkocht en wordt hetzelve dien ten gevolge voor zooveel nodig hier uitgeboekt. Groningen, 28 Juli 1925.

1930-11-20: Final Fate: Op 20.11.1930 vergaan bij Helgoland met een lading kolen, de kapitein met 2 man bemanning hebben zich gered met de reddingboot en kwamen de volgende morgen behouden aan op Helgoland.


Ship Masters Data

Images

Sources