Name ship: FRISO

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1916
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
IMO number:
Nat. Official Number: 8481 GRON 1916
Category: Cargo vessel
Propulsion: Motor Vessel
Type: Schooner
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Three masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Scheepswerf J.J. Pattje & Zonen, Waterhuizen, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date: 1916-08-05
Delivery Date: 1916-10-10
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Kromhout Motoren Fabriek D. Goedkoop Jr., Amsterdam, Netherlands
Engine Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 2
Power: 90
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Kromhout Type (x)
Speed in knots: 6.00
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 170.36 Gross tonnage
Net Tonnage: 143.64 Net tonnage
Deadweight: 260.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 32.24 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 30.60 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 6.98 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.89 Meters Depth, moulded
Draught: 2.25 Meters Draught, maximum
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1916-09-16 FRISO
Manager: Gerrit Wiersema, Groningen, Netherlands
Owner: Gerrit Wiersema, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NSBJ
Additional info:

Date/Name Ship 1916-12-31 FRISO
Manager: N.V. Scheepvaart-Maatschappij Friso, Rotterdam, Netherlands
Owner: N.V. Scheepvaart-Maatschappij Friso, Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: NSBJ
Additional info: Hermanus en Anthonie Daniel van Krieken.

Ship Events Data

1916-09-13: Dagregister deel 20, nummer 755, den vijtienden September 1900 zestien. Verklaring van eigendom. Ik ondergetekende Gerrit Wiersema, koopman en reeder te Groningen, verklaar dat het stalen zeilschoenerschip genaamd “Friso”, hebbende een dek en drie masten, gemeten op een inhoud van bruto vier honderd vijf en tachtig en vier en veertig honderdste kubieke meter of een honderd een en zeventig en zes en dertig honderdste tonnen van twee drie en tachtig kubieke meter en netto vier honderd zes en negen en tachtig honderdste kubieke meter of een honderd drie en veertig en vier en zestig honderdste tonnen van twee en tachtig honderdste kubieke meter en gevoerd wordende door Hendrik Lukkien als gezagvoerder, aan mij in eigendom toebehoort, dat ik Nederlander ben, hier ten lande woonachtig, dat het bestuur over hetgeen tot het onderhoud van het schip, de uitrusting en het victualieeren of bevrachten van hetzelve vereischt wordt te Groningen wordt gevoerd, dat genoemd schip niet op voet van oorlog is uitgerust, noch door mijn toedoen of gedoogen, in strijd van den onzijdigheid van den Staat, op voet van oorlog uitgerust zal worden en dat gemeld schip niet aan eenig kantoor van Hypotheken en der Scheepsbewijzen tot dusverre is te boek gesteld. Groningen, den 13 September 1916. G. Wiersema. In de kantlijn staat bijgeschreven: Blijkens verklaring van den scheepsmeter te Groningen d.d. 20 September 1916 no. 24 is nevens vermeld vaartuig gebrand met het merk: 8481 GRON 1916.

1917-01-00: NRC 11.01.1917: Rotterdam, 11 januari. De nieuwe in Hoogezand thuisbehorende driemast schoener “Friso” is onderhands aan een nieuwe rederij te Rotterdam verkocht en vertrok onder bevel van kapt. Joh. Hylkema inmiddels van Amsterdam naar Bilbao.

1917-05-16: Final Fate: 16.05.1917 door een Duitse U boot tot zinken gebracht. NRC 18.05.1917: Het in 1916 in Groningen gebouwde Nederlandse driemastschoenerschip “Friso” is in het Engelse Kanaal, op reis van Fowey naar Rotterdam, in de grond geboord. De bemanning is gered en te Plymouth geland. De “Friso” (Rederij H. Van Krieken te Rotterdam) groot 171 bruto register ton had een lading van ongeveer 270 ton pijpaarde aan boord.

Ship Masters Data

Images


Description: De FRISO, reeds van de rederij Van Krieken. (neg.no10947 Ned.Scheepv.Museum, Amsterdam)
Image type: Photo
Sources