Name ship: FRITS FABER BEUKEMA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1889
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion:
Type: Schooner
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Three masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Iron
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Ipe Annes Hooites, Hoogezand, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date: 1889-00-00
Delivery Date: 1889-00-00
Technical Data

Engine Manufacturer:
Engine Type:
Number of Cylinders:
Power:
Power Unit:
Eng. additional info: 0
Speed in knots:
Number of screws:
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 276.00
Deadweight:
 
Length 1:
Beam:
Depth:
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1889-00-00 FRITS FABER BEUKEMA
Manager:
Owner: J. A. Hooites, Hoogezand, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag:
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1896-11-00 VOORWAARTS
Manager: Firma Duinker & Goedkoop, Amsterdam, Netherlands
Owner: Firma Duinker & Goedkoop, Amsterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

1896-00-00: NRC 20.10.1896
Advertentie. Wegens Liquidatie. De notarissen Spruijt te Sappemeer en Piccardt te Hoogezand zullen op vrijdag 6 november 1896, ’s avonds 7 uur, in het Bontehuis te Sappemeer, publiek verkopen het in 1889 naar de eis geconstrueerde, sterk gebouwde, extra snel zeilende, kopervast en gekoperd Nederlands driemast schoenerschip FRITS FABER BEUKEMA, eerst gevoerd door J.H. Korter en het laatst door kapitein A. de Jongh, groot netto 275.81/100 tonnen van 2.83/100 kub. meter, geclassificeerd bij de Eng. Lloyd A1 Zwart tot november 1898, thans liggende te Rotterdam in de Zalmhaven, aan de werf De Hoop, van de heer Boogaard, met al deszelfs rondhouten, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en al hetgeen zich bij de aanvaarding verder aan boord bevindt, met uitzondering van de chronometer, die moet worden overgenomen voor een honderd gulden. Betaling der kooppenningen acht dagen na de toeslag, mits bekende soliede borgen stellende. Nadere inlichtingen te bekomen bij de heren Kuijper, Van Dam en Smeer, makelaars te Rotterdam, en bij de boekhouder, de heer J.M. Cremer te Hoogezand, bij wie, evenals bij de eerstgenoemde notaris, inventarislijsten op franco aanvrage te verkrijgen zijn.
(opm: zie PGC 271196)

1896-11-00: PGC 27.11.1896: Amsterdam, 25 november. Het onlangs door de Fa. Duinker & Goedkoop alhier aangekochte driemast schoenerschip FRITS FABER BEUKEMA heeft de naam gekregen van VOORWAARTS, onder welke naam het thans in lading ligt voor Suriname. Het schip zal worden gevoerd door kapt. W. Hazewinkel.

1902-00-00: PGC 26.11.1902: Amsterdam, 25 november. De Nederlandse 3-mast schoener VOORWAARTS, laatst bevaren door kapt. Jonker, en de 14e oktober van Rio Grande aangekomen te Havre alwaar het schip thans ligt, is verkocht naar Marseille.

Ship Masters Data

Date from: 1889
Captain: Korter,Jan Harms
College: Zeemanshoop, Amsterdam
Flagnumber: 0
Other information: In de notulen van de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop dd 21/28 juli 1857 is vermeld dat tot effectief lid is voorgedragen/benoemd Jan Harms Korter, oud 23 jaar, voerend de kof “Riga”, met als boekhouder J.U. Zuiderveen te Oude Pekela, adres bij J. de Vries te Amsterdam, op voordracht van kapitein J. de Haan. In de notulen van de Algemene Vergadering dd 17 april 1860 wordt melding gemaakt van de aanvraag van kapitein J.H. Korter voor een maand gage wegenes schipbreuk, hetgeen wordt toegestaan. Hij vraagt ook vrijstelling van contributie, maar dit verzoek wordt afgewezen. Bouma vermeldt J.H. Korter als gezagvoerder van/in:
* 1857 t/m 1860 van de kof “Riga”, gebouwd in 1845 te Pekela, 148 ton o.m., varend voor J.U. Zuiderveen te Pekela.Het schip is in januari 1860 op Ameland gestrand en wrak geraakt;
*1861 t/m 1863 van de galjoot “Turris Davidica”, gebouwd in 1857 te Pekela, 155 ton o.m., varend voor J.H. Feijen te Pekela. Het schip is in 1863 overzeild;
*1865 t/m 1878 van d 2/msch. “Hazard”, gebouwd in 1864 te Pekela, 184 ton o.m., varend voor J.H. Feijen te Pekela;
* 1879 van de brik “Hendrika”, gebouwd in 1868 te Pekela, 205 ton o.m., varend voor J.H. Wever te Pekela. Het schip werd in 1880 herdoopt in “Jantina Korter”;
* 1880 t/m 1883 van de brik “Jantina Korter, ex Hendrika, gebouwd in 1868 te Pekela, 205 ton o.m., varend voor J.H. Wever te Pekela. Het schip voer in 1884 voor Plant de Visser te Schiedam en was herdoopt in “Plant H.J.;
* 1889 t/m 1895 van de ijzeren 3/msch. “Frits Faber Beukema”, gebouwd in 1889 te Hoogezand/Foxhol, 288 ton n.m., varend voor J.A. Hooites te Hoogezand (Bouma vermeldt het schip ook onder “F.F.Beukema”).

Date from: 1895
Captain: Jongh, A. de
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1902
Captain: Jonker, J.H.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images

Sources