Name ship: GEERTJE

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1900
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
IMO number: 5209443
Nat. Official Number: 5639 GRON 1900
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Koff-tjalk
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Firma H. Kroese, Hoogezand, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date: 1900-03-00
Delivery Date: 1900-03-31
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 111.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 88.91 Net tonnage
Deadweight: 154.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 25.75 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 23.67 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 5.66 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.36 Meters Depth, moulded
Draught: 2.08 Meters Draught, maximum
 
Configuration Changes

1927-01-00: 01.1927 te Neustadt gemotoriseerd: 2tew 2 cil 60 Pk Hanseatische gloeikop Type (x)

1938-09-00: 09.1938 te Hamburg gehermotoriseerd: 4tew 3 cil 100 Pk MAN Type (x)

1973-00-00: In 1973 aangepast voor de mosselvisserij.

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1900-03-31 GEERTJE
Manager: Harm Kramer, Groningen, Netherlands
Owner: Harm Kramer, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NMSK
Additional info:

Date/Name Ship 1910-01-27 ENGELINE
Manager: Adolf Ulpts, Westrhauderfehn, Germany
Owner: Adolf Ulpts, Westrhauderfehn, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Westrhauderfehn / Germany
Callsign: KJVQ
Additional info: DM. 18.000,--

Date/Name Ship 1912-00-00 LISA
Manager: Hayo Bruns, Westrhauderfehn, Germany
Owner: Hayo Bruns, Westrhauderfehn, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Westrhauderfehn / Germany
Callsign: KJVQ
Additional info:

Date/Name Ship 1921-00-00 LISA
Manager: Wilhelm Bruns, Leer, Germany
Owner: Wilhelm Bruns, Leer, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Leer / Germany
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1926-12-09 LISA
Manager: Heinecke & Co., Hamburg, Germany
Owner: Heinecke & Co., Hamburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1931-03-19 LISA
Manager: Wilhelm Wehlen, Hamburg, Germany
Owner: Wilhelm Wehlen, Hamburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany
Callsign: KJVQ
Additional info: from 1934 call sign DISL

Date/Name Ship 1954-09-00 LISA
Manager: Heinrich Block, Wischhafen, German Federal Republic
Owner: Heinrich Block, Wischhafen, German Federal Republic
Shareholder:
Homeport / Flag: Wischhafen / German Federal Republic
Callsign: DGUE
Additional info:

Date/Name Ship 1955-05-05 LISA
Manager: Peter Uhlendorf, Wischhafen, German Federal Republic
Owner: Peter Uhlendorf, Wischhafen, German Federal Republic
Shareholder:
Homeport / Flag: Wischhafen / German Federal Republic
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1963-05-00 LISA
Manager: Peter Schaa, Bensersiel, German Federal Republic
Owner: Peter Schaa, Bensersiel, German Federal Republic
Shareholder:
Homeport / Flag: Bensersiel / German Federal Republic
Callsign: DGUE
Additional info:

Ship Events Data

1900-03-31: Dagregister deel 15 nummer 53, den een en dertigsten Maart negentienhonderd. De ondergetekende Harm Kramer, van beroep schipper, wonende aan boord van zijn vaartuig, gedomicilieerd te Groningen, verklaart dat hij is de eenige eigenaar van het te Hoogezand op de werf van den heer Kroese nieuw gebouwd en aldaar liggend staal ijzeren koftjalkschip genaamd “Geertje”, netto groot blijkens meetbrief, afgegeven door den scheepsmeter Pieters te Hoogezand, den acht en twintigsten Maart negentienhonderd, twee honderd een en vijftig acht en tachtig honderdste (251.88) kubieke meter of acht en tachtig en een en negentig honderdste (88.91) tonnen van 2.83 kubieke meter, welk schip nooit of te nimmer aan eenig kantoor is te boek gesteld. Groningen 30 Maart 1900 H. Kramer. In de kantlijn staat bijgeschreven 5639 en in de andere kantlijn staat: Blijkens overschijving d.d. 27 Januari 1910 deel 32 nummer7362 is nevens vermeld schip buitenlands aan een buitenlander verkocht en wordt hetzelve voor zoveel nodig hier uitgeboekt. Groningen 27 Januari 1910. De Bewaarder.

1906-10-00: NRC 07.10.1906: Kiel, 5 oktober. Het Finse stoomschip “Vesta” en de Nederlandse tjalk “GEERTJE”, kapt. Kramer, van Hamburg naar de Oostzee, zijn nabij Bülk met elkaar in aanvaring geweest. Beide schepen zijn met schade te Holtenau aangekomen, alwaar de “Geertje” moet repareren.
NRC 09.10.1906: Kiel, 5 oktober. De tjalk “GEERTJE” wordt door de sleepboot “Pfeil” van Holtenau naar hier gesleept en alhier zal een nieuw voortuig aangebracht worden.
DS 11.10.1906; Antwerpen, 9 oktober. Het Finse s.s. “Vesta” dat bij Bulk met de Nederlandse tjalk “GEERTJE” in aanvaring is geweest (opm: zie NRC 7 oktober), is 6 dezer hier aangekomen.

1908-04-11: Op 11-04-1908 te Amsterdam gemeten, meetnummer A2592N. Lenge: 27 m 15 cm, breedte 5 m 70 cm, waterverplaatsing 190,144 ton. Eigenaar: H. Kramer, domicilie:
Groningen.

1910-03-00: NRC 07.03.1910: Delfzijl, 5 maart. De ijzeren tjalk “GEERTJE”, bevaren door schipper H. Kramer, is voor 18.000,-- Mark verkocht aan A. Ulpts te Westrhauderfehn. De naam is veranderd in “Engelina”.

1953-05-00: 15.05.1953 voor de sloop verkocht aan Eisen & Metall K.G. Lehr & Co. te Hamburg maar van de sloop gered.

1974-00-00: In 1974 niet meer vermeldt in Germ. Lloyd.

1998-00-00: Na 1988 niet meer in Lloyd's Register.

Ship Masters Data

Images


Description: Geertje 1900.
Image type: Photo
Sources