Name ship: GEERTJE

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1906
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number: 762 APPING 1906
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Niestern & Zn., Delfzijl, Netherlands
Yardnumber: 19
Date Laid Down:
Launch Date: 1906-10-20
Delivery Date: 1906-03-21
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 35.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 24.44 Net tonnage
Deadweight: 69.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1:
Length 2: 19.20 Meters Registered
Beam: 4.20 Meters Breadth, moulded
Depth: 1.60 Meters Depth, moulded
Draught: 1.20 Meters Draught, maximum
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1906-02-06 GEERTJE
Manager: Meint Kappen, Delfzijl, Netherlands
Owner: Meint Kappen, Delfzijl, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1908-10-16 GEERTJE
Manager: Egbert Wagenborg, Delfzijl, Netherlands
Owner: Egbert Wagenborg, Delfzijl, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: NSML
Additional info: Aankoopprijs Hfl. 100,--

Date/Name Ship 1912-01-29 GEESKE
Manager: Jan Wubbels Holzkemper, Greetsiel, Germany
Owner: Jan Wubbels Holzkemper, Greetsiel, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Greetsiel / Germany
Callsign: KQBT
Additional info:

Date/Name Ship 1918-10-03 GEESKE
Manager: Johann Carstens, Geestemünde, Germany
Owner: Johann Carstens, Geestemünde, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Geestemünde / Germany
Callsign: KQBT
Additional info:

Ship Events Data

1906-02-06: Dagregister deel 13 No. 41, den zesden Februari negentienhonderd en zes. Ondergeteekende Meint Kappen, van beroep schipper aan boord, gedomicilieerd te Delfzijl, verklaart bij dezen met uitsluiting van alle anderen eenig en alleen eigenaar te zijn van het tjalkschip, genaamd “GEERTJE”, groot volgens meetbrief netto negen en zestig en vijfentwintig honderdste (69,25) kubieke meter of vier en twintig en vier en veertig honderdste (24,44) tonnen van 2,83 kubieke meter, in het Koninkrijk der Nederlanden thuis behoorende en thans liggende te Delfzijl en nog aan geen ander hypotheekkantoor teboek gesteld. Delfzijl, den vijfden Februari 1906. Geteekend M. Kappen. (In de kantlijn staat bijgeschreven 762 en volgens verklaring overgeschreven deel 5 no. 837 verkocht naar het buitenland aan een buitenlander.

1916-00-00: Voer tot 1916 de dienst Greetsiel - Delfzijl v.v. (Bevrachter was B. Everts te Delfzijl.)

1918-12-01: Final Fate: Op 01.12.1918 ter hoogte van het eiland Juist op een mijn gevaren en gezonken. De bemanning werd gered door het Nederlandse tjalkschip "Ernst" van J. Pot uit Delfzijl.

Ship Masters Data

Images

Sources