Name ship: GEERTRUIDA GERARDA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1890
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number: 2568 ROTT 1900
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Barque
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Three masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: J. & K. Smit's Scheepswerven, Kinderdijk, Netherlands
Yardnumber: 425
Date Laid Down: 1888-11-21
Launch Date: 1889-12-18
Delivery Date: 1890-02-26
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 1410.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 1360.00 Net tonnage
Deadweight:
 
Length 1: 68.00 Meters ***Unknown***
Beam: 11.35 Meters ***Unknown***
Depth: 7.20 Meters ***Unknown***
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1890-00-00 GEERTRUIDA GERARDA
Manager: Pieter van der Hoog, Krimpen aan de Lek, Netherlands
Owner: Pieter van der Hoog, Krimpen aan de Lek, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Krimpen aan de Lek / Netherlands
Callsign: NSRD
Additional info:

Ship Events Data

1888-11-21: NRC 221188. Krimpen a/d. Lek, 21 november. Heden werd op de werf der heren J.& K. Smit alhier de kiel gelegd van het ijzeren zeilschip genaamd GEERTRUIDA GERARDA, groot 1.300 register-ton, welk schip, bestemd voor de grote vaart, gebouwd zal worden voor rekening van de rederij P. van der Hoog alhier.
NRC 241188. Krimpen a/d. Lek, 22 november. Onze gemeente heeft gisteren de 75-jarige gedenkdag van het herstel van Neerlands onafhankelijkheid feestelijk herdacht.
Daar het voornemen reeds bestond op de werf van de heren J. en K. Smit de kiel te leggen van een nieuw schip, was door de bouwmeester en de reder besloten dit, voorzeker voor onze gemeente heuglijke feit, op deze feestdag te doen plaats hebben. Te 9 uur begaven al de personen, die in historisch kostuum aan de te houden optocht zouden deelnemen, zich naar genoemde werf. Een dichte drom van mensen schaarde zich om het voor deze gelegenheid vervaardigde en smaakvol versierde spreekgestoelte, waarop de heer P. v.d. Hoog plaats nam, die een rede hield, waarin hij de betekenis van het feest van de dag uiteenzette. Onmiddellijk na het uitspreken van deze rede werd onder het spelen van fanfares van de muziek de bedekking van het naambord van de gelegde kiel weggenomen en de naam GEERTRUIDA GERARDA vertoonde zich aan ieders oog. Een donderend hoera van de verzamelde menigte getuigde van de hartelijke ingenomenheid met dit verblijdend feit. Namens de gemeente wenste de president van de feestcommissie bouwmeester en reder geluk met deze gebeurtenis. Wederom fanfares, wederom een oorverdovend hoera en deze plechtigheid was afgelopen.
De GEERTRUIDA GERARDA zal zijn een stalen barkschip, groot 1.300 register tonnen en zal varen onder rederij van de heer P. v.d. Hoog.


1889-12-18: NRC 201289. Krimpen a/d Lek, 18 december. Heden is met het beste gevolg te water gelaten het ijzeren barkschip GEERTRUIDA GERARDA, welk zeilschip, bestemd voor de grote vaart en gemeten op 1300 register ton of ongeveer 2100 ton laadvermogen, is geplaatst onder de rederij van de heer P. van der Hoog te Krimpen a/d. Lek.

1902-05-01: 01.05.1902: Tijdens storm, in positie 33.20S 100.46E, mastloos verlaten na het losraken van de ballast, op weg van Soerabaja naar New Castle (NSW). Hulp werd verleend door het s.s. DRAYTON GRANGE en het s.s. SAINT MARY die de bemanningsleden overnamen. Het schip is daarna gezonken. Gezagvoerder: H. Duit, Nieuwe Pekela.
(Zie: DBW. Okt. 1999 - blz. 396/399)

1902-05-11: NRC 260602. Fremantle, 16 mei. De laatste drie opvarenden van de GEERTRUIDA GERARDA werden op 11 mei gered door het stoomschip ST.MARY en hier geland.

1902-05-16: NRC 170502. London, 16 mei. Het Nederlandse barkschip GEERTRUIDA GERARDA, kapt. Duit, van Soerabaja naar Newcastle NSW, is masteloos verlaten. Een deel der opvarenden is gered en te Fremantle geland. De GEERTRUIDA GERARDA, groot 1410 register ton, werd in 1890 te Krimpen a.d.Lek van staal gebouwd.
NRC 180502. Rotterdam, 17 mei. Volgens telegram van Lloyds werd de Nederlandse bark GEERTRUIDA GERARDA de 1e mei op 32º ZB en 98º OL verlaten. De gezagvoerder, drie stuurlieden en 13 leden der bemanning werden gered door het ss. DRAYTON GRANGE en te Natal geland.

1902-05-16: West Coast Times, Issue 12218, 17 May 1902, Page 2
Freemantle, May 16, 1902. Saved from a wreck.
The steamer ST. MARY landed three of the crew of the barque GEERTRUIDA GERARDA bound from Java to Newcastle. She fell in with barque in latitude 30 degrees 20, longtitude 100 degrees 40, drifting hopelessly. The men stated that ten days previously the captain, his wife and sixteen of the crew left in an open boat for Java, then 1800 miles distant. Tey refused to go, considering the boat overloaded and could not live. The barque struck rough weather on April 27th and heeled over. They cut away the masts but he position got gradually worse and the captain decided to abandon the vessel.

1902-05-17: NRC 190602. Durban, 17 mei. De gezagvoerder van het stoomschip DRAYTON GRANGE heeft op 2 mei op 31º71’ZB en 100º26’OL uit een boot opgenomen kapitein Duit, diens echtgenote, de 1e, 2e en 3e stuurman en 13 overige bemanningsleden van het zeilschip GEERTRUIDA GERARDA, van Soerabaja in ballast op reis naar Newcastle NSW. De GEERTRUIDA GERARDA was op 32º40’ZB en 98º40’OL verlaten met grote en fokkemast overboord, plat op de zijde en in de kop door het overgaan der ballast. In de boot was onvoldoende ruimte, zodat drie man aan boord waren gebleven

1902-05-19: Wanganui Herald, Volume XXXVI, Issue 10647, 19 May 1902, Page 3
Westport, May 19, 1902. Rescue of a crew by DRAYTON GRANGE. Sir Joseph Ward received a deputation this morning. He received the following cablegram from the Premier from Durban: - I forgot to tell you one cause of our late arrivalwas searching for a derelict Dutch barque in mid-ocean. Her captain, his wife and 16 of the crew were rescued from an open boat. We lost only eight horses.

1902-07-29: Final Fate: NRC 281102. London, 24 november. De gezagvoerder van de Duitse bark OBERON, van Fremantle alhier aangekomen, meldt op de 29e Juli jongstleden op 23º40 ZB en 106º16 OL het verlaten barkschip GEERTRUIDA GERARDA te hebben aangetroffen, drijvende om de Noord-west.

Ship Masters Data

Date from: 1890
Captain: Baalen, C. van
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1893
Captain: Mey, F. A. van der
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1896
Captain: Duit , Harm Derks
College:
Flagnumber: 0
Other information: (1851 - Oude Pekela - 1908)
Op 30-01-1884 getrouwd met Jantje Schuur (Nwe Pekela 1860 - 1927)

Images

Sources


Year: 0000-00-00
Source: Diverse Bronnen
Description: Maandblad De Blauwe Wimpel: Jaargang 1999 - okt. blz. 396 / 399.