Name ship: GEORGE WASHINGTON

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1860
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Frigate
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Three masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Decks: 2
Construction Data

Shipbuilder: John Currier jr., Newburyport, America
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date: 1860-00-00
Delivery Date: 1860-11-23
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 1105.17 Net tonnage
Deadweight:
 
Length 1: 57.50 Meters Registered
Beam: 11.72 Meters Registered
Depth: 7.29 Meters Registered
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

1888-00-00: Onder de Duitse eigenaren, Siedenburg, Wendt & Co., Bremen, is in 1888 de tuigage veranderd en werd het schip een bark.

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1860-11-23 GLENDOWER
Manager: Boston Groep, Boston (Mass.), America
Owner: Boston Groep, Boston (Mass.), America
Shareholder:
Homeport / Flag: Boston (Mass.) / America
Callsign:
Additional info: See General information regarding this ship

Date/Name Ship 1862-10-04 GLENDOWER
Manager: Houlder Brothers, London, Great Britain
Owner: Houlder Brothers, London, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: London / Great Britain
Callsign: VBQJ
Additional info: See General information regarding this ship

Date/Name Ship 1875-10-02 GEORGE WASHINGTON
Manager: Siedenburg, Wendt & Co., Bremen, Germany
Owner: Siedenburg, Wendt & Co., Bremen, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Bremen / Germany
Callsign: QCVH
Additional info: See General information regarding this ship

Date/Name Ship 1891-06-03 GEORGE WASHINGTON
Manager: Johannes Adam Tiel, Amsterdam, Netherlands
Owner: Johannes Adam Tiel, Amsterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: NTBG
Additional info: Aankoopprijs 21.400 mark.

Date/Name Ship 1893-06-26 GEORGE WASHINGTON
Manager: Firma E. J. Bok & Zoon, Amsterdam, Netherlands
Owner: Firma E. J. Bok & Zoon, Amsterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: NTGB
Additional info: Aankoopprijs NLG 6.180 in publieke veiling

Ship Events Data

1902-11-00: Type: Missing
Final Fate: November 1902 vermist op de Noordzee tijdens een reis van Methil, Schotland, naar Bremen, Duitsland.

Ship Masters Data

Date from: 1860
Captain: Emerton, Benjamin E.
College:
Flagnumber: 0
Other information: Shipname GLENDOWER.

Date from: 1862
Captain: Duncan, Edward
College:
Flagnumber: 0
Other information: See General information regarding this ship.

Date from: 1875
Captain: Probst, J.J.
College:
Flagnumber: 0
Other information: Shipname GEORGE WASHINGTON

Date from: 1878
Captain: Probst, Johann Daniel jr.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1891
Captain: Schaap, R.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1894
Captain: Visser, R.K.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1901
Captain: Dobbinga, Folkert Hindriks
College: De Herkenning, Schiermonnikoog
Flagnumber: 11
Other information: Met schip vermist

Images


Description: De foto van het schilderij is ter beschikking gesteld door Jürgen Landmann, Bochum, Duitsland
Image type: Painting
Sources


Year: 0000-00-00
Source: Diverse Bronnen
Description: Het boekje "DE LAATSTE REIS VAN DE GEORGE WASHINGTON" door Douwe M. Homan. Een uitgave, 2006, van de Cultuur Historische Vereniging 't Heer en Feer, Schiermonnikoog.
NRC = Nieuwe Rotterdamsche Courant
PGC = Provinciale Groninger Courant
General information regarding this ship

1860 – 1862 Boston groep, Amerika:
Eerste aandeelhouders:
Henry Shoof
John Porter.
Moses Davenport
John F. Stone.
T. & E. Choate.
John Currier jr.
William J. Currier.

1862 - 1875 Houlder Brothers, Londen, Engelend.
De Houlder Brothers, Alfred Houlder en  Edwin Savory Houlder, bezaten gezamenlijk 43/64 part van het schip. Het overige deel, 21/64 part, was persoonlijk eigendom van Alfred Houlder.

Behalve  kapitein Edward Duncan waren er nog drie andere kapiteins, te weten:  Brinsden, Heasman en De Cruchy. Waarschijnlijk waren dit "aflos" kapiteins.

1875 – 1891 Siedenburg, Wendt & Co. Bremen, Duitsland. 2 oktober 1875 aangekocht voor GBP 4.250.
Johann Wendt, Bremen, 1/32 part.
Weduwe van cargodoor Carl Johann Klingenberg, Maria Catharina, geboren Probst, 12/32 part.
Firma Anton Papendieck, Bremen, 2/32 part.
Firma Franz Tecklenborg, Bremen/Bremerhaven, 2/32 part.
Firma J.H. Kunoth Wwe & D. Cannemann, Bremen, 1/32 part.
Koopman Ernst Werner, Bremen, 1/32 part.
Koopman Eduard Ulrichs, Bremen, 2/32 part.
Scheepskapitein Johann Daniel Probst, 8/32 part.
Firma Carl Lange, Johann’s Sohn, Bremerhaven, 2/32 part.
Firma F. Rodenburg, Bremerhaven, 1/32 part.

1891
NRC 080791
Amsterdam, 7 juli. Het Nederlandse schip GEORGE WASHINGTON, groot 1.184 ton, gebouwd in 1860, liggende te Bremerhaven, is aangekocht door de heer J.A. Tiel alhier.
PGC 281091
Delfzijl, 25 oktober. Het Nederlandse schip (opm: bark) GEORGE WASHINGTON, kapitein Schaap, naar Pensacola bestemd, is gister op de Ransel (opm: plaat in de Eems) vastgeraakt, doch door het uitbrengen der ankers zonder assistentie weder vlot geworden en heeft de reis voortgezet.

1892
NRC 030892
Amsterdam, 2 augustus. Het Nederlandse schip GEORGE WASHINGTON, kapt. Schaap, van Kroonstad naar Zaandam, lag 29 juli wegens tegenwind op de rede van Elseneur (opm: Helsingör) geankerd.

1893
Op 10 april 1893 te Amsterdam, brak tijdens het laden van cokes brand uit. De brand veroorzaakte veel schade en het schip werd door assuradeur Duinker & Goedkoop “total loss” verklaard. Rederij E.J. Bok & Zonen kochten daarop het schip. Behalve reders waren ze ook scheepsbouwers en eigenaar van de werf De Zwarte Raaf, aan de Kleine Kattenburgerstraat, te Amsterdam. Daar werd de GEORGE WASHINGTON hersteld om vervolgens weer in de vaart te worden gebracht.

NRC 030693
Advertentie. Publieke verkoping op maandag 26 juni a.s, des namiddags ten 3 ure, in het lokaal De Brakke Grond, van het te Amsterdam liggende Nederlandse barkschip GEORGE WASHINGTON. Breder bij biljetten omschreven en dagelijks te bezichtigen. Nadere informaties bij de makelaar A. Vinke of bij de cargadoors Vinke & Co.
PGC 290693
Amsterdam, 26 juni. Het Nederlandse schip GEORGE WASHINGTON is in veiling verkocht aan de heren E.J. Bok & Zn alhier.

1894
PGC 120994
Kopenhagen, 2 september. Het Nederlandse schip (opm: bark) GEORGE WASHINGTON, kapt. R.K. Visser, op reis van Shields, met een lading kolen naar Kroonstad (opm: Kronsjtadt), ankerde hier gisteren op de buitenrede. Aangezien het schip een diepgang had van 23½ voet, weigerde de Deense loods de verantwoordelijkheid op zich te nemen het door de Drogden te loodsen. Kapitein Visser vroeg toen per draad aan het Zweedse loodswezen eventueel per sleepboot zijn schip te willen loodsen. Hieraan werd voldaan en vertrok het met behulp van een sleepboot door het Zweedse vaarwater op de Oostzijde van het eilandje Saltholm door het z.g. Flinter-einde.

1896
NRC 300896
Kopenhagen, 27 augustus. Het Nederlandse barkschip GEORGE WASHINGTON, van Shields naar Kroonstadt (opm: Kronjstadt), ligt volgens bericht van Drägor bij de banken aan het Zuidereind van Amager ten anker en seint om hulp van een sleepboot.
NRC 300896
Londen, 29 augustus. De bark GEORGE WASHINGTON, kapitein Visser, is met assistentie van een Svitzer steamer vlot. Het heeft geringe schade en heeft de reis voortgezet.
NRC 010996
Kopenhagen, 28 augustus. De Nederlandse bark GEORGE WASHINGTON werd door de bergingsstomer KASTRUP van de ondiepten bij Amager tot voorbij Stevens gesleept. Om bij het lichten van de ankers behulpzaam te zijn werden 4 man van Drägor aangenomen. De bark heeft een steng verloren en bekwam schade aan de marszeilen en het grootzeil.

1898
NRC 201298
Kronstadt, 16 december. De Nederlandse bark GEORGE WASHINGTON, kapt. Visser, van Kotka naar Amsterdam, is 12 dezer ten noorden van Tolbuchin vuurtoren voor anker gekomen, door storm teruggedreven.
PGC 211298
Kroonstad, 16 december. Van boord van het bij Tolbachin lichtschip ten anker gekomen Nederlandse schip GEORGE WASHINGTON, werd om hulp geseind. Wegens het zware ijs op de rede, waagde zich geen stoomschip om hulp te verlenen.
PGC 221298
Kroonstad, 17 december. Van het Nederlandse schip GEORGE WASHINGTON is heden bij helder weer niets meer te zien. Waarschijnlijk is het schip gisteren tijdens harde Oostelijke wind en mistig weder vrij van het ijs gekomen en heeft de reis voortgezet.
NRC 241298
Amsterdam, 22 december. Volgens bij de rederij ontvangen telegram is de Nederlandse bark GEORGE WASHINGTON op 8 werst (opm: Russische mijl, ca. 1.067 m.) van Krasnaja (opm: niet getraceerd) door het ijs beschadigd en door de bemanning verlaten, die te Kroonstadt (opm: Kronstjadt) verwacht werd.
NRC 251298
Amsterdam, 24 december. De equipage van het Nederlandse schip GEORGE WASHINGTON is te Kroonstadt aangekomen.

1899
NRC 050199
Kroonstad, 3 januari. Het Nederlandse schip GEORGE WASHINGTON is gisteren met de noord-oosten wind zeewaarts gedreven en loopt gevaar te stranden. Volgens rapporten van de zuidelijke plaatsen is de kust daar ijsvrij.
PGC 110199
Croonstad (opm: Kronsjtadt), 10 januari. Het Nederlandse schip GEORGE WASHINGTON is aan deze zijde van de Seeskaer (opm: het eiland Seesker, thans Seskar [60º01’ N.B. 28º22’ O.L.]), door eilanders bemand, in vlot water geankerd. Door de kapitein zullen onmiddellijk maatregelen genomen worden.
NRC 290199
Kroonstad, 28 januari. De positie van het barkschip GEORGE WASHINGTON is ogenschijnlijk onveranderd. Het is echter onmogelijk het schip te bereiken voordat het ijs sterk genoeg is.

1901
PGC 181001
Reval (opm: Tallinn), 16 oktober. De Nederlandse bark GEORGE WASHINGTON, kapt. F. Dobbinga, is na op het strand te hebben gezeten, van West Hartlepool te Kroonstad lek binnengebracht.
PGC 281001
Reval (opm: Tallinn), 21 oktober. De Nederlandse bark GEORGE WASHINGTON` werd door de bergingstomer NEPTUN vlot gesleept.
PGC 121201
Amsterdam, 11 december. Het Nederlandse barkschip GEORGE WASHINGTON, kapt. F. Dobbinga, zal te Kotka overwinteren. (opm: zie PGC 181001 en 281001)

1903
NRC 040103
Amsterdam, 3 januari. Van het Nederlandse schip GEORGE WASHINGTON, kapt. F. Dobbinga, 22 november (1902) van Methil naar Bremen vertrokken, is sedert niets meer vernomen. Men vermoedt, dat het schip in de Noordzee is vergaan en de uit 16 man bestaande equipage is omgekomen. De bemanning bestond uit de volgende Nederlanders: F. Dobbinga, kapitein, R. Jonker, 1e stuurman, C. Koen, 2e stuurman, H. Duif, kok, J. Mulder, zeilmaker, J. Buitenweg, D. de Boer, F. van Dok, T. Visser, matrozen. De overigen waren vreemdelingen.

  NB. De geraadpleegde stukken varieerden qua afmetingen nogal. Een overzicht:

  Lloyds 1860 Engeland 1862 Duitsland 1876
Netto ton: 1.151 ton. 1.104,06   1.105,17
Lengte: 188,6 voet 191’3” (58,29 m.) 57,50 m.
Breedte: 38,4 voet. 37’6” (11,43 m.) 11,72 m.
Diepte: 23,9 voet. 23’6” (7,16 m) 7,29 m.