Name ship: GERHARD

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1902
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
IMO number:
Nat. Official Number: 5979 GRON 1902
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Klipperaak
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Two masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Firma Worst & Dutmer, Meppel, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1902-00-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 64.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 51.00 Net tonnage
Deadweight: 106.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1:
Length 2: 21.97 Meters Registered
Beam: 5.13 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.07 Meters Depth, moulded
Draught: 1.81 Meters Draught, maximum
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1902-10-16 GERHARD
Manager: Harm Jan Tuntler, Groningen, Netherlands
Owner: Harm Jan Tuntler, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NTBW
Additional info:

Date/Name Ship 1922-07-12 GERHARD
Manager: Lambert Thomas, Groningen, Netherlands
Owner: Lambert Thomas, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NTBW
Additional info: Aankoopprijf Hfl. 5.000,--

Ship Events Data

1902-10-16: Dagregister deel 15 nummer 651, den zestiende October 1900twee. Eigendomsverklaring. Ik, ondergeteekende Harm Jan Tuntler, wonende te Groningen, verklaar dat het stalen aakschip genaamd “Gerhard”, hebbende een dek en twee masten gemeten op eenhonderd en zes enzeventig honderd acht en zestig duizendste ton zegge 106.768 ton) gevoerd wordende door Lammert Thomas, geheel aan mij toebehoord, dat ik Nederlander ben, hier te lande woonachtig, dat het bestuur van al hetgeen tot het onderhoud van het schip, de uitrustining en het victualieeren of bevrachten van hetzelve vereischt word en dat genoemd te Groningen wordt gevoerd en dat genoemd schip niet op voet van oorlog is uitgerust noch door mijn toedoen of gedoogen in strijd met de onzijdigheid van den staat op voet van oorlog uitgerust zal worden. Groningen, 14 October 1902 w.g. H.J. Tuntler. In de kantlijn staat bijgeschreven: 5979

1904-10-00: NRC 06.10.1904: Londen, 5 oktober.
Volgens telegram uit Kiel is de met dakpannen van Oberlahnstein naar Kiel bestemde Nederlandse tjalk “GERHARD” met schade aldaar binnengesleept.

1908-00-00: 1908 uit de Wad- en Sontvaart.

1922-00-00: Na 1922 onbekend.

Ship Masters Data

Date from: 1902
Captain: Thomas, Lambert
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images

Sources