Name ship: GERHARD

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1902
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
IMO number:
Nat. Official Number: 5979 GRON 1902
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Klipperaak
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Two masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Veendam, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1902-00-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 64.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 51.00 Net tonnage
Deadweight:
 
Length 1:
Beam:
Depth:
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1902-10-16 GERHARD
Manager: Harm Jan Tuntler, Groningen, Netherlands
Owner: Harm Jan Tuntler, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NTBW
Additional info:

Date/Name Ship 1922-07-12 GERHARD
Manager: Lambert Thomas, Groningen, Netherlands
Owner: Lambert Thomas, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NTBW
Additional info: Aankoopprijf Hfl. 5.000,--

Ship Events Data

1902-10-16: Dagregister deel 15 nummer 651, den zestiende October 1900twee. Eigendomsverklaring. Ik, ondergeteekende Harm Jan Tuntler, wonende te Groningen, verklaar dat het stalen aakschip genaamd “Gerhard”, hebbende een dek en twee masten gemeten op eenhonderd en zes enzeventig honderd acht en zestig duizendste ton zegge 106.768 ton) gevoerd wordende door Lammert Thomas, geheel aan mij toebehoord, dat ik Nederlander ben, hier te lande woonachtig, dat het bestuur van al hetgeen tot het onderhoud van het schip, de uitrustining en het victualieeren of bevrachten van hetzelve vereischt word en dat genoemd te Groningen wordt gevoerd en dat genoemd schip niet op voet van oorlog is uitgerust noch door mijn toedoen of gedoogen in strijd met de onzijdigheid van den staat op voet van oorlog uitgerust zal worden. Groningen, 14 October 1902 w.g. H.J. Tuntler. In de kantlijn staat bijgeschreven: 5979.
Op 16-10-1902 eerste meting te Hoogezand. Meetnummer: Hz445N. Lengte: 23 m 84 cm, Breedte: 4 m 74 cm, Waterverplaatsing: 106,768 ton, Eigenaar: L. Thomas, Domicilie: Groningen.

1904-10-00: NRC 06.10.1904: Londen, 5 oktober. Volgens telegram uit Kiel is de met dakpannen van Oberlahnstein naar Kiel bestemde Nederlandse tjalk “GERHARD” met schade aldaar binnengesleept.

1908-00-00: 1908 uit de Wad- en Sontvaart.

1922-07-12: Op 12-07-1922 "Gerhard", eigendom van Lambert Thomas te Groningen.

1928-07-23: Op 23-07-1928 meting te Leeuwarden. Meetnummer: L1772N. Scheepstype: motorschip 26 pk. Lengte: 23 m 71 cm, Breedte: 4 m 68 cm, Waterverplaatsing: 104,879 ton, Eigenaar: L. Thomas, Domicilie: Groningen.

1930-01-09: Op 09-01-1930 als "GERHARD", zijnde een motorklipperschip, groot 104.879 ton, liggende te Groningen, door J. Gerrits, scheepsmeter te Groningen, ten verzoek van Lambert Thomas, schipper te Groningen, van brandmerk 1273 B GRON 1930 voorzien door het inbranden op het achterschip op de voorste lijst van het roefdak aan stuurboordzijde. (Opm.: Het brandmerk 5979 GRON 1902 niet meer aaanwezig gevonden.) Omschrijving: motorklipperschip met 1 dek, 1 mast, 1 laadruim voorzien van een 1 cylinder 4o pk ruwolie Kromhout motor Type M3 nr. 5685. Inhoud laadruimte: 104.879 ton. Op 22-07-1931 eigendom van Johannes Herman Thomas, schipper te Groningen. 23-02-1934 "AALA", eigendom van N.V. Schepen Exploitatie Mij. Olympia N.V., Rotterdam. Op 10-03-1934 eigendom van Derk de Witt, schipper te Baflo. Op 15-11-1949 "PIETERNELLA", eigendom van Martinus Willem Adrianus Hofman, schipper te Numansdorp. Op 04-06-1954 als "Pieternella", zijnde een motorschip, metende 104.879 m3 verplaatsing volgens binnenmeetbrief afgegeven te Leeuwarden no 1772 d.d. 23-07-1928, liggende te Numansdorp, door A.F. van Korlaar, ambtenaar bij de Scheepsmetingsdienst te Rotterdam, opnieuw van brandmerk 1273 B GRON 1930 voorzien door het inbeitelen op het achterschip aan B.B. zijde in achterwand roef, 2.82 m. uit hekplaat, 1.35 m. uit de lengteas en 1.52 m. uit dek. Op 28-02-1959 "RIVAL", eigendom van Johannes Kooymans, schipper te Dordrecht. Op 07-03-1960 meting te Rotterdam. Meetnummer: R25292N. Werf: Veendam. Bouwjaar: 1902. Lengte: 23 m 00 cm, Breedte: 4 m 00 cm, Inzinking: 1 m 00 cm. Op 07-02-1964 eigendom van Adrianus Cornelis Martinus Hempus, makelaar en reder te Rotterdam 1/2 en Hans Wilhelm Reiss, schipper te Rotterdam 1/2 deel. Omschrijving: gebouwd van staal te Veendam in 1902, hebbende een dek, vooronder, een laadruim, motorkamer, roef en stuurhut voortbewogen door een 40 PK 1 cylinder 40 pk Kromhout middendrukmotor Type M3 fabrieksnummer 5685, aangebracht op motorplaatje achterkant cylinder. Op 15-04-1964 van Hendrik Koopal, schipper, ged. te Amsterdam. Op 07-09-1964 van Cornelis Bakker, scheepstimmerman, ged. te Amsterdam. Op 07-06-2006 registratie bij het Kadaster van leveringakte schip: Elizabeth Luuring, Mark Bakker en Erik Bakker, als echtgenote en kinderen van de 10-01-1997 overleden Cornelis Bakker te Amsterdam, verkopen via verkoper Paulus Wilhelmus Maria Gort de "Rival" aan Johan Ferwerda en Eva Lammers. Verkoopprijs € 186.500,-- inclusief de rechten op de ligplaatsvergunning aan de Spaklerweg 8, 1096 BA Amsterdam. Koper verklaarde ter zake van vermeld schip domicilie te kiezen aan de Spaklerweg 8. Omschrijving schip: Het stalen motorschip, type klipper, genaamd "Rival', gebouwd in negentienhonderd en twee te Veendam, omvattende een stuurhut, een roef, een machinekamer, een eetkeuken, een slaapkamer, een toilet/douche, een voorschip en een vooronder/berging, voorzien van een niet werkende Henschel zes cylinder dieselmotor, motonummer en sterkte onbekend, met een waterverplaatsing van een honderd zes drie honderd vier en twintig/duizendste kubieke meter (106,324) en gemerkt met 1273 B GRON 1930 inclusief de rechten op de ligplaatsvergunning aan de Spaklerweg 8, 1096 BA Amsterdam, zulks met al het scheepstoebehoren als bedoeld in artikel 8:1, lid 4 van het Burgerlijk wetboek. Staat 02-2018 nog zo bij het Kadaster te boek.

Ship Masters Data

Date from: 1902
Captain: Thomas, Lambert
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images

Sources