Name ship: GESINA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1909
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
IMO number:
Nat. Official Number: 7313 GRON 1909
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Klipperaak
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: One mast
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: N.V. Scheepswerf J. Th. Wilmink, Groningen, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1909-10-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 93.05 Gross tonnage
Net Tonnage: 75.69 Net tonnage
Deadweight: 165.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1:
Length 2: 31.66 Meters Registered
Beam: 6.05 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.10 Meters Depth, moulded
Draught: 1.92 Meters Draught, maximum
 
Configuration Changes

1933-00-00: In 11-1933 gemotoriseerd met een 2 cil. 30 PK Brons motor (nr. 3673)

1943-00-00: Omgebouwd tot 40 PK injectiemotor. (Nieuw nummer 4134.)

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1909-10-07 GESINA
Manager: Klaas Schuur, Groningen, Netherlands
Owner: Klaas Schuur, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NTGS
Additional info:

Date/Name Ship 1917-04-12 GESINA
Manager: Wilhelm van der Molen, Wildervank, Netherlands
Owner: Wilhelm van der Molen, Wildervank, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Wildervank / Netherlands
Callsign: NTGS
Additional info: Aankoopprijs Hfl. 9.500,--

Date/Name Ship 1924-00-00 GESINA
Manager: Harm van der Molen, Groningen, Netherlands
Owner: Harm van der Molen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NTGS
Additional info: Aankoopprijs HFl. 9250,--

Ship Events Data

1909-10-07: Dagregister deel 18, nummer 482, den zevenden October 1900 en negen. Eigendomsverklaring. Ik ondergeteekende Klaas Schuur, schipper gedomicilieerd te Groningen, verklare bij dezen te zijn de eenige eigenaar van het te Vierverlaten, gemeeente Hoogkerk, nieuw gebouwde klipperaakschip genaamd “Gesina”, hebbende een dek en een mast, gemeten op Tweehonderd drie en zestig en vijf en zestig honderdste (263.65) kubieke meter of drie en negentig en vijf honderdste tonnen van 2.83 kubieke meter bruto en netto op tweehonderd veertien en drie en veertig honderdste (214.43) kubieke meter of vijf en zeventig en negen en zestig honderdste (75.69) tonnen van 2.83 kubieke meter, thans liggende te Groningen en gevoerd door mij zelve als schipper. Groningen, den 7 October 1909. K. Schuur. In de kantlijn staat bijgeschreven 7313 en Opnieuw geboekt 3/1005.

1921-00-00: 1921 uit de Wad- en Sontvaart.

1928-10-05: Op 05-10-1928 als Gesina, toebehoorende aan Harm van der Molen, schipper te Groningen, zijnde een zeilklipperaakschip, groot 167.364 tonnen van 1000 Kg, liggende te IJmuiden, door B. Bakker, scheepsmeter te Amsterdam, van een nieuw brandmerk voorzien door het inbeitelen van 1005 B GRON 1928 op het achterschip op het boord s.nb. zijde achtersteven. Opm.: Bij onderzoek zijn geen andere merken van een teboekstelling ten Hypotheekkantore of sporen daarvan gevonden.)

193?: In 193? hernoemd in HARSIE. Ze wordt in 11-1933 gemotoriseerd met een 2 cil. 30 PK Brons motor (nr. 3673) Deze motor wordt in 1943 door G. Olthof te Rotterdam omgebouwd tot 40 PK injectiemotor en krijgt dan nieuw nummer 4134. Op 08-06-1965 verkocht aan Taeke Oppewal, schipper, gedom. te Sneek en op 29-09-1965 hernoemd in IDEAAL. De teboekstelling bij het Kadaster wordt op 12-04-1973 doorgehaald.

Ship Masters Data

Images

Sources