Name ship: ALIDA KATHARINA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1905
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
IMO number:
Nat. Official Number: 6497 GRON 1905
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Schooner
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Three masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Gebr. J. & G.W. Verstockt, Martenshoek, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date: 1905-09-21
Delivery Date: 1905-11-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 214.21 Gross tonnage
Net Tonnage: 176.56 Net tonnage
Deadweight: 265.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 33.57 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 30.56 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 7.02 Meters Breadth, moulded
Depth: 3.29 Meters Depth, moulded
Draught: 3.10 Meters Draught, maximum
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1905-00-00 ALIDA KATHARINA
Manager: Jan Jacob Onnes, Groningen, Netherlands
Owner: Maatschappij z.s. Alida Katharina, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NCLT
Additional info:

Date/Name Ship 1909-02-09 NEPTUNUS
Manager: Jan Jacob Onnes, Groningen, Netherlands
Owner: Mij. Zeilschoener Neptunus, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PMNK
Additional info:

Date/Name Ship 1911-01-00 CHARLES HENRY
Manager: H. le Bouteiller, Le Havre, France
Owner: H. le Bouteiller, Le Havre, France
Shareholder:
Homeport / Flag: Le Havre / France
Callsign: HQDT
Additional info:

Ship Events Data

1905-11-03: Dagregister deel 16 nummer 856, den derden November 1900 en vijf. Ik, ondergteekende, Johannes Baptist Gerardus Verstockt, scheepsbouwmeester woonende te Martenshoek, handelende onder de firma Gebroeders Verstockt te Martenshoek, gemeente Hoogezand, verklaar door dezen in dit jaar aldaar te hebben volbouwd en nieuw van de werf te water gebracht een stalen driemast schoonerschip genaamd “ALIDA KATHARINA”, groot volgens meetbrief afgegeven te Martenshoek d.d. 16 October 1905 no. 496 brutto 606.85 kubieke meter of 214.21 tonnen van 2.83 kubieke meter en netto 300.19 kubieke meter of 176.56 tonnen van 2.83 kubieke meter, welk schip welk schip in eigendom zal toebehoren van de Naamlooze Vennootschap Maatschappij zeilschip Alida Katharina, directeur Jan Jacob Onnes, gevestigd te Groningen en bevaren worden door Johannes Kunst, gedomicilieerd te Groningen. Aldus opgemaakt en geteekend te Martenshoek 2 November 1905 J.B.G. Verstockt. (In de kantlijn staat bijgeschreven: 6497 en Blijkens verklaring, overgeschreven 12 Jan. 1911 deel 33. No 7539 is nevensvermeld schip buitenlands aan een buitenlander verkocht en wordt het derhalve zelve voor zooveel nodig hier uitgeboekt.)

1905-11-12: DS 12.11.1905:
Heden is van Delfzijl in ballast vertrokken naar Cardiff de bij de Gebr. Verstockt te Martenshoek nieuw gebouwde driemast schoener “Alida Katharina”, groot 500 m3 en bevaren door schipper Kunst.

1905-12-21: PGC 21.12.05:
Gepaaid. Op 14.12.1905 op 59.N. en 009 W. het schip “Alida Katharina”, kapitein J. Kunst van Cardiff naar Buenos Aires.

1906-01-10: PGC 10.01.1906: Londen, 9 januari:
De Ned. schoener “Alida Katharina”, kapitein Kunst, van Cardiff naar Buenos Aires, is lek te Falmouth (Cornwall) binnengelopen.

1909-01-00: PGC 11.01.1909: Hamburg, 8 januari.
De Groninger schoener “Alida Katharina”, kapt. Joh. Kunst, bleef op reis van hier naar Hamburg in het ijs vastzitten. Het schip moest de reis opgeven en is voorlopig bij de douanehaven vastgemaakt.
PGC 12.01.1909: Hamburg, 9 januari.
De Groninger schoener “Alida Katharina”, die in het ijs bezet was, heeft de reis kunnen voortzetten.

1909-02-00: PGC 16.02.1909: Groningen, 15 februari.
De directeur van de Mij. Zeilschip “Alida Katharina” bericht dat het 3-mast zeilschip van die naam, vroeger bevaren door kapitein Joh. Kunst, nu bevaren zal worden door kapitein G.F. de Wit. Het schip zal herdoopt worden in “Neptunus”.

1910-02-25: NRC 26.02.1910: Rotterdam, 26 februari:
De Nederlandse schoener “Neptunus”, kapitein de Wit, arriveerde gisteren van Londen te Korsör.

1910-03-07: NRC 08.03.1910: Groningen, 7 maart:
Heden vertrok de Nederlandse schoener “Neptunus”, kapitein de Wit van Korsör naar Christiana.

1910-03-12: NRC 12.03.1910: Groningen 11 maart:
Heden arriveerde de Nederlandse schoener “Neptunus”, kapitein de Wit van Korsör in Christiania.

1910-04-23: NRC 24.04.1910: Groningen, 23 april:
Heden is de Nederlandse schoener “Neptunus”, kapitein de Wit van Harburg te Southampton aangekomen.

1911-07-30: Final Fate: De CHARLES HENRY, op weg van St. Pierre et Miguelon naar Belle Isle, New Foundland met een lading gezouten vis, is op 30 juli 1911 op de Atlantische Oceaan door de opvarenden verlaten en gezonken.

Ship Masters Data

Date from: 1905
Captain: Kunst, Joh.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1909
Captain: Wit, G.F. de
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images


Description: Alida Katharina 1905.
Image type: Photo
Sources