Name ship: GEZIENA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1912
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO number:
Nat. Official Number: 7847 GRON 1912
Category: Cargo vessel
Propulsion: Aux. Sailing Vessel
Type: Lugger
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: One mast
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Johannes Wijnandus Boerma, Martenshoek, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date: 1912-11-04
Delivery Date: 1912-12-00
Technical Data

Engine Manufacturer: Firma D. Goedkoop Jr., Werf ' 't Kromhout', Amsterdam, Netherlands
Engine Type: Engine, Hot bulb (gloeikop)
Number of Cylinders: 1
Power: 45
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: (335x350)
Speed in knots: 7.00
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 139.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 105.00 Net tonnage
Deadweight: 200.00 tons deadweight (1016 kg)
Grain: 10595 Cubic Feet
 
Length 1: 29.95 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 28.23 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 6.32 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.59 Meters Depth, moulded
Draught: 2.36 Meters Draught, maximum
 
Configuration Changes

1916-00-00: Ingrijpend verbouwd tot motorschoener, BRT 157, NRT 124, TDE 200, L 98,2, B 20,8, H 7,7

1926-00-00: In 1926 gehermotoriseerd: 2tew 2 cil 110 PK Kromhout gloeikop. Type (x)

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1912-11-30 GEZIENA
Manager: Johannes Minke, Groningen, Netherlands
Owner: Johannes Minke, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NTGJ
Additional info:

Date/Name Ship 1916-06-21 GEZIENA
Manager: Adriaan Hendrik de Priester, Goes, Netherlands
Owner: Adriaan Hendrik de Priester, Goes, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Goes / Netherlands
Callsign: NTGJ
Additional info: Aankoopprijs HFl. 37.750,--

Date/Name Ship 1917-11-05 HAVMAAGEN
Manager: A/S Soegaards Rederi, Aalborg, Denmark
Owner: A/S Soegaards Rederi, Aalborg, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Aalborg / Denmark
Callsign: NVLQ
Additional info:

Date/Name Ship 1920-00-00 HAVMAAGEN
Manager: Aage Vollmond, Aalborg, Denmark
Owner: A/S Havmaagen, Aalborg, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Aalborg / Denmark
Callsign: NVLQ
Additional info:

Date/Name Ship 1923-03-14 ANTJE
Manager: H. Blaauw, Zuidbroek, Netherlands
Owner: Jan Hartman, Zuidbroek, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Zuidbroek / Netherlands
Callsign: NFJG
Additional info: Aankoopprijs HFl. 15.500,-- In 1934 call sign: PCSE

Date/Name Ship 1936-01-03 ANTJE
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Netherlands
Owner: Frederik Blaauw, Zuidbroek, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Zuidbroek / Netherlands
Callsign: PCSE
Additional info: 1938 thuishaven: Hansweert.

Date/Name Ship 1942-09-28 STROVILI
Manager: J. Livanos, Greece
Owner: Government of Greece, Athens, Greece
Shareholder:
Homeport / Flag: Greece
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

1912-11-04: NvhN 05-11-1912: Martenshoek. 4 Nov. Van de werf van den heer J. W. Boerma, scheepsbouwer alhier is te water gelaten een stalen motorschip, genaamd „GEZIENA", groot plm. 260 ton, voor rekening van en bevaren zullende worden door Joh. Minke van Groningen. Het schip wordt voorzien van een ruwolie motor van 45 E.P.K., welke geleverd zal worden door den heer D. Goedkoop, van Amsterdam. Op dezelfde werf zal de kiel worden gelegd voor een schoenerschip van plm. 130 ton voor Duitsche rekening.

1912-11-30: Dagregister deel 19 nummer 476, den dertigsten November 1900 en twaalf. Eigendomsverklaring. Ik ondergeteekende, Johannes Minke, schipper, gedomicilieerd te Groningen, verklaar dat het stalen motorzeilaakschip, genaamd “Geziena”, hebbende een dek en twee masten, groot netto 298.48 kubieke meter of 105.36 tonnen van 2.83 kubieke meter, en gevoerd wordende door mij ondergeteekende, aan mij toebehoort, dat ik Nederlander ben, hier ten lande woonachtig en dat genoemd schip, dat op de werf van de Heer J.W. Boerma te Martenshoek is gebouwd, niet op voet van oorlog is uitgerust, noch door mijn toedoen of gedogen in strijd met de onzijdigheid van den staat op voet van oorlog zal worden uitgerust en dat het bestuur van al hetgeen tot het onderhoud van het schip, de uitrusting en het victualieeren of bevrachten van het zelve vereischt wordt te Groningen wordt gevoerd. Martenshoek 30 November 1912. J. Minke .(In de kantlijn staat bijgeschreven: Blijkens verklaring van den scheepsmeter te Hoogezand d.d 2 December 1912 is nevens vermeld vaartuig gebrand met het merk 7847 GRON 1912 en Opnieuw geboekt deel 3 no. 587. In de andere kantlijn staat bijgeschreven: Uitgeboekt naar aanleiding van den verkoop aan een buitenlander. Zie overschrijving 19 Januari 1917 deel 36 no. 8567. Groningen, 19 Januari 1917. De Bewaarder.

1928-01-09: Op 09.01.1928 als ANTJE, zijnde een stalen motorkotter, groot 443.74 m3, liggende te Vlissingen, door Pieter van Wouwe, scheepsmeter te Vlissingen, ten verzoeke van Jan Hartman, schipper te Zuidbroek, van een nieuw brandmerk voorzien door het inbeitelen van 587 Z GRON 1927 op de achterzijde van de stuurhut op het achterschip aan stuurboordzijde. (Opm.: De oude merken zijnde 7847 GRON 1912 zijn onvindbaar.)

1940-05-16: Ingeschreven bij the Netherlands'Shipping & Trading Committee, Londen en in beheer bij Freight Express Ltd. Op 22 mei in Londen onder Britse vlag gebracht. Nam van 31 mei tot 1 juni deel aan operatie Dynamo en evacueerde 450 personen. Daarna weer onder Nederlandse vlag. Op 7 september 1940 tijdens reparatie in Surrey Commercial Dock in Londen tijdens Duitse luchtaanval in brand geraakt en gezonken. Op 24 september geborgen, geabandonneerd en op 27 april 1942 verkocht aan Griekse regering en hersteld.

1942-09-28: Final Fate: Tijdens een reis van Londen naar Reykjavik met een lading kolen (andere bron noemt cement) in North Minches, op 20 mijl ten noordoosten van Loch Ewe na lekkage in de machinekamer gezonken. De bemanning redde zich met de eigen boot en landde in Skrabster.

Ship Masters Data

Images


Description: Antje 1912 ex Havmaagen ex Geziena
Image type: Photo

Description: Antje 1912 ex Havmaagen ex Geziena
Image type: Photo
Sources