Name ship: GEZUSTERS

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1902
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
IMO number:
Nat. Official Number: 5992 GRON 1902
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Schooner
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Three masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: J. Drewes & Co. - 'Gideon', Groningen, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date: 1902-08-13
Delivery Date: 1902-08-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 252.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 216.00 Gross tonnage
Deadweight: 385.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 38.56 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 35.82 Meters Registered
Beam: 7.66 Meters Registered
Depth: 3.60 Meters Breadth, moulded
Draught: 3.02 Meters Other
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1902-11-04 GEZUSTERS
Manager: E. Gorter, Amsterdam, Netherlands
Owner: E. Gorter, Amsterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: NTPB
Additional info:

Ship Events Data

1902-08-00: AH 15.08.1902 Amsterdam, 15 augustus: Op 13 dezer is bij de werf J. Drewes & Co te Groningen te water gelaten de stalen 3 mast schoener “Gezusters” van 240 ton gebouwd voor E. Gorter te Amsterdam.

1902-11-14: Dagregister deel 15 nummer 676, den veertienden November 1900 en twee. Ik ondergeteekende Evert Gorter, gezagvoerder gedomicilieerd te Amsterdam, verklaart bij dezen te zijn de enige eigenaar van het stalen driemast schoenerschip genaamd Gezusters, gebouwd te Gideon bij Groningen hebbende een dek en drie masten zijnde groot twee honderd vijftien en drie en negentig honderdste registerton, thans liggende te Gideon bij Groningen en gevoerd wordende door mij gezagvoerder. Amsterdam, 4 november 1900 en twee. E. Gorter. In de kantlijn staat bijgeschreven: 5992.

1902-11-22: Final Fate: 22.11.1902 op haar eerste reis van Delfzijl naar Cardiff vermist.
DS 22.12.1902: Caernarvon 19 december
De Lloyds agent te Aberdavon meldt: aangespoeld reddingboei “Gezusters”, alsmede teakhouten en mahoniehouten kajuitmeubelen. De splinternieuwe “Gezusters” was onder bevel van kapitein Gorter op 22 november vertrokken van Delfzijl naar Cardiff voor de eerste reis.
DS 31.12.1902: Londen 30, december 1902:
De laatste dagen zijn aan de kust van Merioneth (Wales) drie lijken aangespoeld; vermoedelijk zijn dit opvarenden van het bij Bardsey Island verongelukte schip “Gezusters”.
NRC 01.01.1903, Londen, 30 december 1902:
Drie lijken zijn op de Merioneth-kust binnen de laatste dagen aangedreven en volgens bericht twee anderen op de zuid Carnarvon-kust (RM: zal moeten zijn Caernarfon-kust) gevonden. Men vermoedt, dat zij afkomstig zijn van een bij Bardsey-eiland vóór ongeveer veertien dagen verongelukt schip, vermoedelijk de “Gezusters”.
NRC 20.02.1903: Londen, 18 februari.
Het schip “Gezusters”, kapt. Gorter, 24 november (1902) vertrokken en waarvan sedert niets is vernomen,wordt als vermist beschouwd.

Ship Masters Data

Date from: 1902
Captain: Gorter, Evert
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images

Sources