Name ship: GLORY

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1939
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
IMO number: 5132523
Nat. Official Number: 1889 Z GRON 1939
Category: Cargo vessel
Propulsion: Motor Vessel
Type: General Cargo
Standard Ship Type:
Type Deck: Raised quarter deck
Masts: One mast
Rig: 2 derricks
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Bodewes Scheepswerven N.V., Martenshoek, Netherlands
Yardnumber: 303
Date Laid Down:
Launch Date: 1938-12-15
Delivery Date: 1939-02-15
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Machinefabriek 'Bolnes' v/h J.H. van Cappellen, Bolnes, Netherlands
Engine Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 4
Power: 195
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Bolnes nr. 914 Type (270x370)
Speed in knots: 8.50
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 323.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 148.00 Net tonnage
Deadweight: 380.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 20000 Cubic Feet
Bale: 18900 Cubic Feet
 
Length 1: 42.06 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 38.85 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 7.36 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.84 Meters Depth, moulded
Draught: 2.84 Meters Draught, summer
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1939-02-02 GLORY
Manager: N.V. Scheepvaartbedrijf "Gruno", Groningen, Netherlands
Owner: Klaas Veenma, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PEJI
Additional info:

Date/Name Ship 1952-00-00 GLORY
Manager: N.V. Scheepvaartbedrijf 'Holland Coasting', Groningen, Netherlands
Owner: Klaas Veenma, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PEJI
Additional info:

Date/Name Ship 1957-00-00 GLORY
Manager: N.V. Wijnne & Barends' Cargadoors- en Agentuurkantoren, Delfzijl, Netherlands
Owner: Klaas Veenma, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PEJI
Additional info:

Date/Name Ship 1959-11-01 GLORY
Manager: N.V. Wijnne & Barends' Cargadoors- en Agentuurkantoren, Delfzijl, Netherlands
Owner: Erven Klaas Veenma, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PEJI
Additional info:

Date/Name Ship 1968-12-30 KARIN
Manager: Compañía de Navegación Estrellita del Sud S.A., Mogadishu, Somali Republic
Owner: Compañía de Navegación Estrellita del Sud S.A., Mogadishu, Somali Republic
Shareholder:
Homeport / Flag: Mogadishu / Somali Republic
Callsign: 6ODH
Additional info:

Date/Name Ship 1972-00-00 MARIN
Manager: Jesus de Labra y Hermanos S.R.C., Vigo, Spain
Owner: Jesus de Labra y Hermanos S.R.C., Vigo, Spain
Shareholder:
Homeport / Flag: Vigo / Spain
Callsign: EAEZ
Additional info:

Ship Events Data

1938-12-16: NVHn 16-12-1938: Martenshoek. Bij Bodewes' Scheepswerven is met goed gevolg te water gelaten het motorkustschip „GLORY", groot ca. 370 ton. voor rekening van kapitein KL. Veenma te Groningen. Het schip wordt gebouwd onder klasse British Corporation en Scheepvaartinspectie en wordt voorzien van een Bolnes-Dieselmotor.

1939-02-03: Op 03-02-1939 als GLORY, zijnde een motorvrachtschip, groot 917.69 m3 bruto inhoud volgens meetbrief 's Gravenhage d.d. 31-01-1939 no. 5883, liggende te Martenshoek, door A. Kraaijema, scheepsmeter te Groningen, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 1889 Z GRON 1939 op het achterschip aan B.B. zijde in achterkant kombuis op verhoogd achterdek.

1939-02-16: NvhN 16-02-1939: Delfzijl. Op de Eems vond de goed geslaagde proefvaart plaats van het nieuwe m.s. GLORY. Dit schip werd gebouwd onder klasse British Corporation en Scheepvaart-Inspectie, groote kustvaart bij Bodewes' Scheepswerven te Martenshoek voor rekening van kapt. K. Veenma. te Groningen. Het schip heeft een dubbele bodem, waardoor de ballastcapaciteit ca. 100 ton bedraagt en het is van het raised-quarter dek type. Het heeft een stalen mast, welke midscheeps geplaatst is en twee stalen laadboomen voor lasten van twee ton. Bij elke laadboom is een motorlier geplaatst, die door een Deutz-motor van 8 P.K. aangedreven wordt. Het hijschgerei is geleverd met een certificaat van de Inspectie van Havenarbeid. De ankerlier wordt aangedreven door een Deutzmotor van 8 P.K. Het schip heeft de volgende afmetingen, lengte over de loodlijnen 38 M. breedte op het spant 7.30 M. en holte tot het vrijboorddek 2.85 M. tot het verhoogde dek 3.85 M. Het D W bedraagt 395 ton. Het heeft een bruto inhoud van 283 Reg. ton en een netto inhoud van 147 Reg ton. Voor de voortstuwing is in de motorkamer een 4 cylinder Bolnes Diesel-motor geplaatst met een vermogen van 195 P.K., waarmede het schip in ballasttoestand een snelheid van ruim 9 mijl behaalde. Als hulpmotor voor het aandrijven van de pompen en de dynamo is hier verder nog een Deutz-motor van 8 P.K. geplaatst.

1940-05-16: Ingeschreven bij The Netherlands Shipping & Trading Co. te Londen. 9 Juni 1941 ongeveer 7 mijl van Scarborough Castle aangevallen door een Duits vliegtuig en beschadigd. Daarna naar Newcastle gesleept en gerepareerd. Was in de oorlog in Engeland met nog vijf andere Nederlandse coasters (de 'Birmingham', 'Bornrif', 'Kaap Falga','Narwal' en 'Virgo') ingericht als drijvende graanelevator. De door de Engelse machinefabriek Henry Simon Ltd., te Cheadby Heath, bij Manchester, geleverde installatie was zodanig in het ruim opgesteld dat het graan zonodig in een hoogliggend zeeschip kon worden overgeladen. Deze varende elevatoren waren daarbij volkomen zeewaardig en konden op eigen kracht naar verschillende losplaatsen varen. De installatie aan boord van de 'Birmingham' en de 'Virgo' hadden een capasiteit van 240 ton per uur. De andere vier een capasiteit van 100 tot 120 ton per uur. 1 Juni 1945 terug aan de eigenaar en in augustus 1945 te Hull weer verbouwd tot vrachtschip.

1941-06-09: 1941: On a voyage from Norwich to the River Tyne with scrap, attacked by German aircraft on 9.6.1941, about 7 miles ENE of Scarborough Castle. The engine was put out of action, but the crew of seven and two gunners suffered no casualties. GLORY was towed into Scarborough by a tug on the following day, thence towed to Newcastle, arriving on 14.6.1941.

1947-01-30: Uitspraak Raad voor de Scheepvaart naar aanleiding van het aan de grond lopen van het motorschip Glory in de Wash-baai tijdens een reis van Antwerpen naar Boston met een volle lading fosfaat. Het schip was op 28 januari 1947 vertrokken uit Antwerpen en op 30 januari werd om 03.55 uur de N.E. Docking boei gepasseerd en koers gesteld op Boston Well boei, een koers die ook recht op Roaring Middle vuurschip aanliep. Om 04.00 uur nam stuurman A. Karssies de wacht over kapitein Veenma, waarbij een groot bestekkaart van de Wash Bay werd geraadpleegd, waarop het karakter van de vuren stond aangegeven. De kapitein gaf order hem te roepen als Boston Well-boei of het vuurschip niet tijdig in zicht kwamen. Het was mooi stil weer met een beetje wazige kim. Te 05.50 uur passeerde de stuurman een boei aan stuurboord. Hoewel jij twijfelde kwam hij tot de conclusie dat het de Boston Well-boei moest zijn. Hij behield dezelfde koers maar toen hij na een kwartier Roaring Middle vuurschip niet zag werd zijn twijfel versterkt, zette de motor uit zijn werk en besloot te loden. Hij waarschuwde kapitein Veenma niet maar deze kwam direct op de brug toen hij hoorde dat de schroef niet meer draaide. Het schip al vast voordat de stuurman de diepte had kunnen aflezen. De kapitein zette de motor direct volle kracht achteruit en om 06.55 kwam het schip weer los en ging in dieper water voor anker. Het schip moet zijn vastgelopen op de N.O.hoek van Long Sand. Zowel de Well boei als het lichtschip hebben niet gebrand. Oordeel van de Raad is dat de stuurman aan twijfelen is gebracht door de schitteringen van een gepasseerde lichtboei maar heeft verzuimd de kapitein te waarschuwen of de vaart uit het schip te nemen. De kapitein zou juister hebben gehandeld, indien hij tegen de tijd dat de lichtboei verwacht werd, uit eigen beweging naar de brug was gekomen in plaats van de stuurman te instrueren hem te roepen, indien deze geen licht zag. Verder blijkt het journaal onjuist, slordig en onvoldoende te zijn ingevuld. Ook de volgorde van de gebeurtenissen zijn daarin onnauwkeurig op genomen en dat de na de stranding genomen peilipng daarin niet is opgenomen. Uit dit alles blijkt dat kapitein Veenma zijn schip niet voldoende leidt. Disciplinaire maatregelen worden in het verslag niet vermeld. Gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant op 10 december 1947.

1947-04-12: Op 12 april 1947, onderweg van Delfzijl naar Oslo met een lading bestaande uit rollen asphaltpapier, slagzij gekregen en op 13 april 1947 binnengebracht te Mandal door de Noorse bergingsboot EK. (zie foto's en verslag RvdS.)
NvhN 14-04-1947: De „GLORY” in nood. Zaterdagavond ving de kustwacht te Bergen (Noorwegen) noodseinen op van de 323 brt. metende Groninger coaster „Glory" Ter hoogte van Lindesnes dreef het schip af. Een reddingsboot voer ter assistentie uit. Het schip maakte, tengevolge van het gaan schuiven van de lading teerpapier, zwaar slagzijde. De „Glory" werd naar Mandel gesleept en daar aan den grond gezet. De lading is inmiddels weer vast gezet en het schip heeft zijn reis naar Oslo vervolgd. De „Glory" had vijf man aan boord en is eigendom van de rederij K. Veenma te Groningen.

1948-05-16: NvhN 18-05-1948: Engels schip bij Borkum vergaan. Bemanning gered door de GLORY. Het 1100 ton metende Engelse stoomschip Polglen is Zaterdagmiddag ter hoogte van Borkum op een mijn gelopen een vergaan. De Polglen, gebouwd in 1915, behoorde aan de rederij William and Son te Liverpool. Het schip was met een lading mijnhout op weg van Hamburg naar Engeland. Het zal Zaterdagmiddag 6 uur zijn geweest, toen plotseling aan stuurboord ter hoogte van de machinekamer een hevige explosie weerklonk. Vermoedelijk is de Polglen op een mijn gelopen. Voor deze veronderstelling bestaat te meer grond, omdat het schip zich ongeveer 2 mijl buiten de route bevond. Daar het Engelse schip water maakte — het bleef nog twee uren drijven en verdween toen in de diepte — begaf de uit 14 koppen bestaande bemanning zich in de reddingsboot. De schipbreukelingen werden echter vrij spoedig opgemerkt door het te Groningen thuisbehorende m.s. Glory (kapitein Veenma), dat geladen met hout van Hernösand naar Zaandam voer. De Glory nam de bemanning van de Polglen aan boord en zette koers naar Delfzijl, waar de schipbreukelingen aan wal werden gezet. Het scheepsongeval is wonder goed afgelopen. Er zijn geen mensenlevens te betreuren, terwijl alleen de Engelse machinist aan een been werd gekwetst.

1968-12-28: NvhN 28-12-1968: GLORY verkocht naar Panama. (Van een onzer correspondenten) Het in Groningen thuishorende motorkustvaartuig Glory is door de Erven K. Veenma te Groningen naar Panama verkocht. De Glory werd in 1939 gebouwd bij de Scheepswerf G. en H. Bodewes te Martenshoek en behoort tot 't raisedquarterdektype. Het schip heeft een draagvermogen van circa 380 ton bij 323 bruto register ton en is voorzien van een 195 pk Bolnes-dieselmotor.

1969-00-00: Opgelegd in Alicante met motorproblemen.

1974-05-20: Classed BC until 20/5/74

1981-08-00: Gesloopt door Aguilar y Peres, Burriana, Spanje.

Ship Masters Data

Images


Description: Uitspraak RvdS 28.10.1947
Image type: Photo

Description: Uitspraak RvdS 28.10.1947
Image type: Photo

Description: De 'Glory' omstreeks eind 1939, begin 1940; duidelijk zichtbaar zijn de aangebrachte neutraliteitskenmerken.
Image type: Photo

Description: Glory 1939
Image type: Photo

Description: een scan van een origineel negatief, in bezit van de heer Gerrit J. Schmaal
Image type: Photo

Description: Glory 1939
Image type: Photo

Description: GLORY 1939, on 12th April 1947 listed near Mandal
Image type: Photo

Description: 'Glory' listed near Mandal, April 12, 1947
Image type: Photo

Description: 'Glory' listed near Mandal, April 12, 1947
Image type: Photo
Sources

General information regarding this ship

 

NNO 180548
Engels schip bij Borkum vergaan - Bemanning gered door de GLORY.
Het 1.100 ton metende Engelse stoomschip POLGLEN is zaterdagmiddag ter hoogte van Borkum op een mijn gelopen en vergaan. De POLGLEN, gebouwd in 1915, behoorde aan de rederij William and Son te Liverpool. Het schip was met een lading mijnhout op weg van Hamburg naar Engeland. Het zal zaterdagmiddag 6 uur zijn geweest, toen plotseling aan stuurboord ter hoogte van de machinekamer een hevige explosie weerklonk. Vermoedelijk is de POLGLEN op een mijn gelopen. Voor deze veronderstelling bestaat te meer grond, omdat het schip zich ongeveer 2 mijl buiten de route bevond.
Daar het Engelse schip water maakte - het bleef nog twee uren drijven en verdween toen in de diepte - begaf de uit 14 koppen bestaande bemanning zich in de reddingsboot. De schipbreukelingen werden echter vrij spoedig opgemerkt door het te Groningen thuis behorende motorschip GLORY (kapitein Veenma), dat geladen met hout van Hernösand naar Zaandam voer. De GLORY nam de bemanning van de POLGLEN aan boord en zette koers naar Delfzijl, waar de schipbreukelingen aan wal werden gezet. Het scheepsongeval is wonder goed afgelopen. Er zijn geen mensenlevens te betreuren, terwijl alleen de Engelse machinist aan een been werd gekwetst.