Name ship: GOEDE TROUW

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1881
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: E.C. Maathuis, Sappemeer, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date: 1881-00-00
Delivery Date: 1881-05-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 71.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 55.00 Net tonnage
Deadweight: 115.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 24.51 Meters Length overall (Loa)
Beam: 4.82 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.1 Meters Depth, moulded
Draught: 1.93 Meters Draught, maximum
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1902-00-00 GOEDE TROUW
Manager: D.J.H. de Boer, Wildervank, Netherlands
Owner: D.J.H. de Boer, Wildervank, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Wildervank / Netherlands
Callsign:
Additional info: In de binnenvaart

Date/Name Ship 1902-00-00 GOEDE TROUW
Manager: J. Wolthuis, Sappemeer, Netherlands
Owner: J. Wolthuis, Sappemeer, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Sappemeer / Netherlands
Callsign: NTRQ
Additional info:

Date/Name Ship 1904-00-00 GOEDE TROUW
Manager: Johannes Groenewold, Delfzijl, Netherlands
Owner: Johannes Groenewold, Delfzijl, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: NTRQ
Additional info:

Ship Events Data

1902-00-00: Het schip kwam als "Goede Trouw" in 1902 uit de binnenvaart.

1908-06-08: Final Fate: Op 09-06-1908 te Delfzijl geladen met 320 houten vaten Benzole overgenomen uit een Engelse stomer 10 juni afgemeerd in de haven van Delfzijl aan een ducdalf naast een lichter, zodanig dat het achterschip van de tjalk tegen het voorschip van de lichter lag . De bestemming van de bensol was Rauxel. Na een explosie in brand geraakt, kort voor middernacht een knal werd gehoord , het schip inbrand vloog en ook het dek van de lichter in brand was geraakt. De tjalk kon niet benaderd worden omdat het geheel in brand stond. En aangezien brandende vaten in de haven dreven, alle schepen in de haven behalve de lichter door sleepboten naar de rede zijn gesleept.

1908-06-11: Algemeen Handelsblad 11-06-1908: Een ontploffing. Te Delfzijl bracht gisteravond elf uur een hevige knal heel wat opschudding teweeg. Dadelijk daarna kleurde een rosse gloed de lucht. In de haven was het tjalkschip „Goede Trouw", kapitein J. Groenewold, de lading benzine, 520 vaten ongeveer, ontploft. Een vlammenzee was het schip. Gelukkig was niemand aan boord. Een lichter die langs het brandend schip lag. geraakte. mede in brand. Brandende benzinevaten dreven de haven rond. Een groote boot met houtlading werd naar den havenmond gebracht.

1908-06-12: Leeuwarder Courant 12-06-1908: De benzine-ontploffing te Delfzijl. Van de ramp eergisteravond omstreeks 11 uur in de haven te Delfzijl gebeurd, deelt het N. v. h.N. het volgende mede. Een hevige knal deed aan een onheil denken. Alras bleek dat aan boord van de in de haven liggende tjalk Goede Trouw, schipper J. Groenewoud, eene ontploffing in de lading benzine had plaats gehad, waardoor een felle brand ontstond. Verschrikkelijke rookkolommen en vlammen stegen uit het brandende vaartuig omhoog, zoodanig, dat direct bleek, dat aan blusschen niet te denken viel, doch dat de eenige zaak was, om, ten einde meerdere rampen te voorkomen, de nog in de nabijheid liggende vaartuigen een veilige plaats te bezorgen. Zeer moeilijk viel dit, aangezien later, toen de Goede Trouw tot op de waterlijn was afgebrand, brandende vaten zich door de geheele haven verspreidden. Bijna de geheele aauwezige vloot moest zich daarom uit de haven en ter reede begeven, hetgeen met het te Harlingen thuisbehoorend stoomschip Alide, denzelfden avond met een lading hout van Hernösand binnengekomen , zeer moeilijk ging, daar het door het vallen van het water aan den grond was geraakt. Trots de pogingen, die daartoe in het werk werden gesteld, kon men echter niet verhoeden, dat het ijzeren lichterschip Transport, eigenaar de heer B. Blaauw te Farmsum, dat de Goede Trouw langszijde lag, mede geheel uitbrandde. Een wonder mag het toch heeten, dat geen persoonlijke ongelukken zijn voorgevallen; slechts de knecht T. Kielema bekwam eenige brandwonden aan hoofd en armen. Een geluk mag het genoemd worden, dat er geen wind was, anders ware de ramp zeer zeker niet te overzien geweest. De beide schepen Goede Trouw en Transport zijn verzekerd.

1908-06-23: Rotterdamsch Nieuwsblad 13-06-1908: Voor de hulp door de sleepbooten Spes Mea en Norderney aan het stoomschip Alide verleend bij de brand van het schip Goede Trouw, werd Fl. 3200.— toegekend.

1908-07-01: Algemeen Handelsblad 01-07-1908: Gezonken vaartuig. De Minister van Waterstaat maakt bekend, dat op 11 Juni in de haven te Delfzijl, is gezonken het wrak van het door brand vernielde schip genaamd: „Goede Trouw", groot 147 S.T. geladen geweest zijnde met benzol in vaten en gevoerd geweest zijnde door den schipper J. Groenewold te Delfzijl; dat op grond van de voor de scheepvaart gevaarlijke ligging van het wrak en de mogelijkheid van het gaan drijven van eventueel nog in het wrak aanwezige vaten onverbrande benzol, ingevolge het bepaalde in artikel 2. der wet van 23 Juli 18S3 (Staatsblad no. 151) van Rijkswege tot onverwijlde opruiming van genoemd wrak is overgegaan. („St.-Ct.")

Ship Masters Data

Images

Sources