Name ship: GOEDE VERWACHTING

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1904
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
IMO number:
Nat. Official Number: 6177 GRON 1904
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: One mast
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Scheepswerf G. Lanting, Delfzijl, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date: 1903-10-31
Delivery Date: 1904-00-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 87.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 54.46 Net tonnage
Deadweight: 130.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 26.15 Meters Length overall (Loa)
Beam:
Depth: 2.12 Meters Depth, moulded
Draught: 1.95 Meters Draught, maximum
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1904-01-25 GOEDE VERWACHTING
Manager: Harm Touwslager, Groningen, Netherlands
Owner: Harm Touwslager, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1914-01-17 GOEDE VERWACHTING
Manager: Philippus Jonker, Rotterdam, Netherlands
Owner: Philippus Jonker, Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info: Aankoopprijs Hfl. 5.237,50.

Date/Name Ship 1920-03-03 GOEDE VERWACHTING
Manager: Berend Hazenberg, Groningen, Netherlands
Owner: Berend Hazenberg, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign:
Additional info: Aankoopprijs Hfl 5.100,--

Date/Name Ship 1924-06-14 JANTINA
Manager: Gerrit Boot (Directeur "De Vooruitgang"), Alphen aan den Rijn, Netherlands
Owner: Gerrit Boot (Directeur "De Vooruitgang"), Alphen aan den Rijn, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Alphen aan den Rijn / Netherlands
Callsign:
Additional info: Aankoopprijs Hfl. 8.000,--

Ship Events Data

1903-09-00: AH 14.09.1903: Delfzijl 12 september. De tjalk in aanbouw bij G. Lanting te Delfzijl is gekocht door kapitein Touwslager. De kiel is gelegd voor een ijzeren tjalk voor kapitein P.van Streun.
DS 07.11.1903: Delfzijl 5 november. Zaterdag, 31 oktober is bij G. Lanting te Delfzijl te water gelaten de 1 mast ijzeren en stalen tjalk “Goede Verwachting” van 130 ton voor kapitein Touwslager. De kiel is gelegd voor een dito schip van 135 ton voor H. Kappen.

1904-01-25: Dagregister deel 16 nummer 231, den vijf en twintigsten Januari 1900 en vier. De ondergeteekende, Harm Touwslager, schipper, gedomicilieerd te Groningen, verklaart ter zijn de eigenaar van het zeiltjalkschip genaamd “Goede Verwachting” groot bruto 196.47 m3 of 69,34 tonnnen van 2.83 m3 en netto 154.26 m3 of 54,46 tonnen van 2.83 m3 in 1904 volbouwd en nieuw te water gebracht van de werf van G. Lanting te Delfzijl, thans liggende te Delfzijl, welk schip nog in geen kantoor van bewaring der scheepsbewijzen is te boek gesteld en verzoekt bij deze den heer Bewaarder der scheepsbewijzen te Groningen dat schip in de Register van zijn zijn kantoor ten zijnen namen te willen stellen. Groningen, 15 Januari 1904. H. Touwslager.

1905-00-00: NRC 06.09.1905: Burg a/F., 2 september. De Nederlandse tjalk “Goede Verwachting”, met hout van Memel naar Oldenburg, is met defect roer en verlies van zeilen alhier als noodhaven binnengelopen. Aangezien de nodige reparatiën hier niet kunnen verricht worden, wordt aanbevolen naar Kiel te slepen om aldaar te repareren. Overigens heeft schip en lading niet geleden.
NRC 09.09.1905: Kiel, 7 september. Het Nederlandse schip “Goede Verwachting” is in het dok gehaald om de roerschade te herstellen.
NRC 15.09.1905: Kiel, 12 september. Het Nederlandse schip “Goede Verwachting” heeft de roerschade hersteld en de reis naar Bremen voortgezet.

1909-06-00: NRC 25.06.1909: Cuxhaven, 23 juni. De Nederlandse tjalk “Goede Verwachting” werd door de sleepboot “Franziska” bij het vuurschip aangetroffen en hier binnengesleept.
NRC 28.06.1909: Cuxhaven, 26 juni. De met schade hier binnengesleepte tjalk “Goede Verwachting” is onderzocht. Het schip zal hier repareren.
NRC 29.06.1909: Cuxhaven, 26 juni. Men is reeds begonnen met de reparatie van de tjalk “Goede Verwachting”. De schade aan het schip is op 750 mark begroot en het schip zelf in de beschadigde toestand op 10250 mark.
NRC 06.07.1909: Cuxhaven, 3 juli. De Nederlandse tjalk “Goede Verwachting” heeft gerepareerd en is naar zijn bestemming vertrokken.

1914-00-00: In 1914 uit de Wad- en Sontvaart.

1924-00-00: Na 1924 (nog) onbekend.

Ship Masters Data

Images

Sources