Name ship: GOEDE VERWACHTING (DE)

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1905
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
IMO number:
Nat. Official Number: 6467 GRON 1905
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Iron
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Fa. L. Wolthuis & Zn., Veendam, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1905-08-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 61.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 50.00 Net tonnage
Deadweight: 105.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 20.87 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 18.94 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 3.94 Meters Breadth, moulded
Depth: 1.67 Meters Depth, moulded
Draught: 1.45 Meters Draught, maximum
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1905-08-23 GOEDE VERWACHTING (DE)
Manager: Jan van der Deen, Slochteren, Netherlands
Owner: Jan van der Deen, Slochteren, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Slochteren / Netherlands
Callsign: NTSG
Additional info:

Date/Name Ship 1925-10-13 GOEDE VERWACHTING (DE)
Manager: Gerhardus Entjes (landbouwer), Slochteren, Netherlands
Owner: Gerhardus Entjes (landbouwer), Slochteren, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Slochteren / Netherlands
Callsign: NTSG
Additional info: Aankoopprijs Hfl. 2.540,--

Ship Events Data

1905-08-18: Op 18-08-1905 eerste meting te Meetnummer: Dz15N. Lengte: 18 m 00 cm, breedte: 3 m 94 cm, waterverplaatsing: 47,374 ton. Eigenaar: Jan van der Deen, domicilie: Slochteren.

1905-08-23: Dagregister deel 16, nummer 791. Den drieentwintigsten Augustus negentienhonderd en vijf. Verklaring van eigendom. De ondergeteekende, Jan van der Deen, schipper gedomicilieerd te Slochteren, verklaart bij dezen voor eigen rekening te hebben laten bouwen en alzoo eigenaar te van het tjalkschip genaamd “DE GOEDE VERWACHTING”, hoofdzakelijk gebouwd van ijzer en gemeten door den heer Wenke, scheepmeter te Delfzijl en volgens den daarvan den 18 Augustus 1905 afgegeven meetbrief ter grootste lengte-zonder het roer- van achttien meter, ter grootste wijdte van drie meter 94 cm en met een laadvermogen van zeven en veertig duizend driehonderd vier en zeventig kilogram (47.374 ton) Waarvan deze verklaring is opgemaakt en geteekend. Den Augustus 1900vijf. J. v.d. Deen. (In de kantlijn staat bijgeschreven: 6467)

1908-00-00: In 1908 uit de Wad- en Sontvaart.

1920-05-28: Op 28-05-1920 wordt Jan van der Deen, wegens onnozelheid, door vonnis van de rechtbank te Groningen onder curatele gesteld. Het schip gaat naar zijn vrouw Aaffien Boedeltje en zijn zoon Freerk van der Deen.

1938-03-14: Op 14-03-1938 gemeten te Groningen. Meetnummer: G4800N. Lengte: 18 m 13 cm, breedte: 3 m 95 cm, waterverplaatsing: 49,751 ton. Eigenaar:
J. Steigenga, domicilie: Slochteren.

1940-10-18: Op 18-10-1940 als "DE GOEDE VERWACHTING" zijnde een ijzeren tjalkschip, groot 49.751 m3 verplaatsing, volgens meetbrief d.d. 16-03-1938 no. G4800N, liggende te Groningen door A. Kraaijema, scheepsmeter te Groningen, van een nieuw brandmerk voorzien door het inbeitelen van 1985 B GRON 1940 op het achterschip aan BB zijde in achterkant roef, 1.60 m. van de hekplaat, 0,55 m. uit de lengteas en 0.54 m. boven het dek. (Opm.: De oude merken 6467 GRON 1905, noch andere merken van de teboekstelling ten hypotheekkantoore of sporen daarvan zijn gevonden.) Omschrijving: zeiltjalkschip, hebbende 1 dek, 1 ruim, 1 roef, voor- en achteronder, 1 mast, giek en zeil. Eigendom van Johannes Henderikus Rijzenga, beurtschipper te Woltersum 1/3, Johannes van der Wijk, beurtschipper te Woltersum 1/3 en Boele Bant, beurtschipper te Woltersum, 1/3 deel. Op 12-10-1984 eigendom van Hendrik Altena, c.v. monteur te Hengelo. Ze wordt dan omschreven als een stalen motortjalkschip, hebbende een dek, een groot roef, een vooronder en een open kuip, voortbewogen door een 6 cyl. 4 tact DAF dieselmotor van 88 kW (= 120 Pk), fabrieksnummer A. 40268, aangebracht aan de rechterzijkant van de motor. Het schip is gebouwd te Delfzijl in het jaar 1905. Ze wordt op 17-06-1985 door T. van 't Hof, ambtenaar van de Scheepsmetingsdient te Groningen opnieuw van brandmerk 1985 B GRON 1940 voorzien door het inbeitelen op het achterschip aan S.B. zijde in de binnenzijde van de stuurkuip, 0,92 m. uit de hekplaat, 0,40 m. uit de lengteas en 0 m. uit dek. (Verplaatsing 14.907 m3) Het schip staat in 07-2015 nog op deze manier bij het Kadaster teboek.

Ship Masters Data

Images

Sources