Name ship: GRUNO

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1898
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
IMO number:
Nat. Official Number: 10645 GRON 1923
Category: Cargo vessel
Propulsion: Steamship
Type: General Cargo
Standard Ship Type:
Type Deck: Flush deck
Masts: One mast
Rig: 2 derricks
Lift Capacity:
Material Hull: Iron
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Kroll & Eulert, Memel (Klaipeda), Lithuania
Yardnumber: 49
Date Laid Down:
Launch Date: 1897-00-00
Delivery Date: 1898-00-00
Technical Data

Engine Manufacturer: Kroll & Eulert, Memel (Klaipeda), Lithuania
Engine Type: Steam, Compound
Number of Cylinders: 2
Power: 220
Power Unit: IHP (IPK)
Eng. additional info: 2 x Kroll & Eulert, 10 5/8 & 18 1/2-11
Speed in knots: 8.00
Number of screws: 2
 
Gross Tonnage: 198.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 95.00 Net tonnage
Deadweight: 226.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 10000 Cubic Feet
 
Length 1: 43.60 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 40.15 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 6.06 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.67 Meters Depth, moulded
Draught: 2.49 Meters Draught, maximum
 
Configuration Changes

1927-00-00: Voorzien van twee nieuwe of gerevideerde stoommachines 220 ipk.

1947-08-00: Verbouwd tot motorschip bij Scheepswerf 'Welgelegen' te Harlingen en van een 2 cil 4tew 200 Pk Bronsmotor nr. 6298, (9 1/2-14 1/4), voorzien, 1 schroef. Augustus 1947 opgeleverd.

1968-00-00: In 1968? gehermotoriseerd met 3 cil. 4 tact 195 PK Brons motor no. 10195, type 3ED, bouwjaar 1958, aangebracht op de smeerbak. (Deze motor kwam uit het visserschip "Vertrouwen" UK 243 van P. Bos, Urk.)

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1897-00-00 POMMERSCHER GREIF
Manager: Gristower Portland-Zementfabrik,, Berlin, Germany
Owner: Gristower Portland-Zementfabrik,, Berlin, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Cammin / Germany
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1900-00-00 POMMERSCHER GREIF
Manager: Stettin-Gristower Portland-Zementfabrik, Berlin, Germany
Owner: Stettin-Gristower Portland-Zementfabrik, Berlin, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Cammin / Germany
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1909-00-00 POMMERSCHER GREIF
Manager: Stettin-Bredower Portland-Zementfabrik A.G., Stettin, Poland
Owner: Stettin-Bredower Portland-Zementfabrik A.G., Stettin, Poland
Shareholder:
Homeport / Flag: Stettin / Germany
Callsign: JFLN
Additional info:

Date/Name Ship 1919-10-00 POMMERSCHER GREIF
Manager: Robert Meyhöfer & Hermann Riess, Memel (Klaipeda), Germany
Owner: Robert Meyhöfer & Hermann Riess, Memel (Klaipeda), Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Memel (Klaipeda) / Germany
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1923-00-00 DORNBUSCH
Manager: G.J.H. Siemers & Co., Hamburg, Germany
Owner: G.J.H. Siemers & Co., Hamburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany
Callsign: JFLN
Additional info:

Date/Name Ship 1923-00-00 GRUNO
Manager: Noord-Nederlandsche Cargadoors- & Agentuur Maatschappij N.V., Groningen, Netherlands
Owner: Noord-Nederlandsche Cargadoors- & Agentuur Maatschappij N.V., Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NVHJ
Additional info:

Date/Name Ship 1925-00-00 GRUNO
Manager: Groninger-Rotterdammer Stoomboot Maatschappij N.V., Groningen, Netherlands
Owner: Groninger-Rotterdammer Stoomboot Maatschappij N.V., Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NVHJ
Additional info: In 1934 call sign: PELJ

Date/Name Ship 1953-00-00 GRUNO
Manager: Groninger Beurtvaart, Groningen, Netherlands
Owner: Groninger Beurtvaart, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PELJ
Additional info:

Date/Name Ship 1954-05-17 FARMSUM
Manager: David Jan Roelfs, Delfzijl, Netherlands
Owner: David Jan Roelfs, Delfzijl, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PEBC
Additional info:

Ship Events Data

1923-03-26: 26-03-1923: Meetbrief Groningen G2420N.

1923-04-04: In het Kadaster te Groningen in het RSV dl 44 nr. 10645 wordt het volgende m.b.t. de DORNBUSCH ingeschreven:" ….De ondergetekenden, de heren Jan Wolter Borgesius, Hendrik in't Veld en Jan Koster Hzn, allen wonende te Groningen, eerstgenoemde directeur, en laatstgenoemden commissarissen der N.V. Noord-Nederlandsche Cargadoors- en Agentuur Mij, gevestigd te Groningen, en als zodanig die vennootschap vertegenwoordigende, verklaren dat genoemde N.V. heeft gekocht voor en namens de heer Jacob Dijk, boekhouder te Groningen, het staalijzeren dubbelschroefsstoomschip genaamd DORNBUSCH, groot ongeveer 200 BRT. Zodat genoemde heer Dijk alle rechten toekomen, welke ter zake van die aankoop kunnen worden uitgeoefend. En verklaart de mede-ondergetekende heer Jacob Dijk genoemd, het vorenstaande te erkennen, onder verklaring, dat hij thans alleen eigenaar van gemeld stoomschip is, hetwelk nog nimmer ten enige hypotheekkantore in Nederland is teboek gesteld en in het vervolg genaamd zal worden GRUNO. Ondertekend te Groningen dd 28 maart 1923: (wg) J.W. Borgesius, H. in't Veld, J. Koster Hzn en J. Dijk...". Voorts wordt nog bijgeschreven: "...Blijkens verklaring van de scheepsmeter te Groningen dd 6 april 1923 no. 298 is nevensvermeld schip gebrand met het merk 10645 Gron 1923...."

1927-03-28: Op 28-03-1927 als GRUNO, zijnde een stoomschip, groot 561.33 m3, liggende te Groningen, door Jan Gerrits, beëdigd scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van de Noord Nederlandsche Cargadoors en Agentuur Maatschappij, gevestigd te Groningen, voorzien van een nieuw brandmerk door het inbeitelen van 219 Z GRON 1927 op het achterschip midden op voorkant van het verhoogd achterschip. (Opm.: Het brandmerk 10645 GRON 1923 is verwijderd.)

1929-05-16: 16-05-1929: Meetbrief Groningen G2810N.

1945-04-00: Door de Duitsers tot zinken gebracht in de Noorderhaven te Groningen. Later gelicht en hersteld.

1947-06-09: Op 09-06-1947 als GRUNO, zijnde een stalen motorschip, vroeger stoomschip, groot 561.33 m3 bruto inhoud volgens meetbrief Groningen nr. 2420 d.d. 26-03-1923, liggende te Groningen door A. Jonkers, scheepsmeter te Groningen, opnieuw van brandmerk 219 Z GRON 1927 voorzien door het inbeitelen op het achterschip aan SB zijde in het achterschot van het brughuis, 5,90 m. uit hekplaat, 0.45 m. uit lengteas en 1.40 m. boven het dek. (Opm.: Bij onderzoek zijn geen andere merken van teboekstelling ten hypotheekkantore of sporen daarvan gevonden.)

1950-09-21: 21-09-1950: Meetbrief Groningen G8045N.

1954-06-01: NvhN 01-06-1954: m.s. Gruno verkocht. Het 230 ton deadweight metende motorschip Gruno van de Noord Ned. Cargadoors & Agentuur Mij. te Groningen is verkocht aan de heer D. J. Roelfs te Delfzijl, die deze kustvaarder onder de nieuwe naam Farmsum, ia de vaart beeft gebracht, met als thuishaven Delfzijl. Het schip werd in 1898 in Duitsland gebouwd en was vele jaren een bekende verschijning in Delfzijl en Groningen, aangezien het schip een lijndienst onderhield tussen Hamburg eh Groningen. De Gruno werd in latere jaren omgebouwd van stoomschip tot motorschip en werd in 1940 en daarna nog eens in 1945 tot zinken gebracht, waarna in 1946 een gehele ombouw en modernisering op de scheepswerf Welgelegen in Harlingen plaatsvond. Hierbij werd het schip toen voorzien van een 200 P.K. motor.

1957-06-26: Op 26-06-1957 als FARMSUM, zijnde een stalen motorschip, metende 373.554 m3 verplaatsing volgens binnnenmeetbrief afgegeven te Amsterdam d.d. 21-06-1957 no. A17236, liggende te Amsterdam door E. Konijn, ambtenaar van de Scheepsmetingsdienst te Amsterdam, van een nieuw brandmerk voorzien door het inbeitelen van 3532 B GRON 1957 op het achterschip aan SB zijde in het achterschot brughuis, 5,90 m. uit hekplaat, 0.45 m. uit lengteas en 1.25 m. uit dek. (Opm.: De door de Bewaarder vermelde oude merken 219 Z GRON 1927 zijn vernietigd en bij onderzoek zijn geen andere merken van teboekstelling ten hypotheekkantore of sporen daarvan aangetroffen.) Het schip wordt dan omschreven als een motorschip, voortbewogen door een 200 paardekracht Appingedammer Bronsmotor, 2 tact nummer 6298 aangebracht op de kop van de aanzetcylinder, hebbende een ruim, een dek, verblijven op het achterschip, 1 schroef, 1 machinekamer.

1957-07-00: Final Fate: Op 24-06-1957 overgegaan naar de binnenvaart (Rijnmotorschip). Op 20-03-1962 verkocht aan Roelf de Groot, schipper te Rotterdam, herdoopt in WADDENZEE. Op 29-09-1969 verkocht aan Hendrik van Dijk, schipper te Coevorden, herdoopt in VECHTSTROOM. Op 10-01-1979 verkocht aan Nicolaas Arie Visser, schipper te Alkmaar 1/2 en Douwe Nico van Hofwegen, schipper te Heemskerk 1/2 deel. Op 10-11-1981 neemt Martin van Hofwegen het 1/2 deel over van Nicolaas Arie Visser. Op 20-11-1987 verkocht aan de Stichting Pharos, (Martin van Hofwegen en Hans Robert van Monsjou, beiden sluiswachter, resp, te Beverwijk en IJmuiden.) gevestigd te Haarlem. In 1987 uit de vaart en in gebruik als woonschip. Op 21-07-1994 verkoopt de Stichting Pharos de Vechtstroom voor Fl. 8.500,-- aan Hendrikus Johannes Maria Duin, werktuigbouwkundige te Heemskerk. De omschrijving is dan: Het motorschip, genaamd VECHTSTROOM, gemerkt 3532 B GRON 1957, hebbende een ruim, een dek, verblijven op het achterschip, een schroef en machinekamer, voortbewogen door een drie cylinder vier takt éénhonderd vijfennegentig paardekrachten Brons dieselmotor, type ED, bouwjaar negentienhonderdachtenvijftig, nummer 10195, aangebracht onder de smeerbak, met een verplaatsing van driehonderd éénenzestig driehonderd negenenzeventig duizendste kubieke meter. Als bijzonder bepaling wordt opgenomen dat het de koper casu quo zijn rechtsopvolgers in de eigendom van het voornoemde motorschip VECHSTROOM verboden word om zonder schriftelijke toestemming van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, met het bij deze verkochte schip een binnenscheepvaartbedrijf uit te oefenen of te doen uitoefenen casu quo voor de binnenvaart te gebruiken. Op 25-07-1996 voor FL. 37.500,-- verkocht aan Albert Pieter Becker, wonende te Amsterdam. Lag in 1996 en ook nog in 2003 met de naam 'Vechtstroom' (zie foto) in IJmuiden ter hoogte van de Noordersluis en de Hoogovens. In 2007 weggesleept om gesloopt te worden bij Treffers te Haarlem. (De firma Treffers verzoekt het Kadaster op 23-01-2009 de doorhaling van de teboekstelling. Het schip is gesloopt.)


2014-10-00: Onderstaand informatie uit de Schepenlijst Hunzeboten, opsteller R.K. Mast.
1897 Het ss POMMERSCHER GREIF (POMMERSE GRIFFIOEN) wordt te water gelaten.
1898 Het schip wordt opgeleverd en wordt in de vaart genomen voor waarschijnlijk het vervoer van portland cement naar Litouwen. De thuishaven is Cammin, Duitsland. Het is een gladdek type schip met 1 mast en 2 laadbomen, voortgestuwd door twee schroeven, aangedreven door twee compound stoommachines van het fabrikaat Kroll & Eulert. Haar dienstsnelheid bedraagt 8 knopen.
1900 Schip gaat over naar een nieuwe eigenaar. Naam en thuishaven ongewijzigd.
1909 Schip verwisselt opnieuw van eigenaar. Naam ongewijzigd; thuishaven wordt Stettin.
1919 Schip gaat over in handen van Robert Meyhöfer & Hermann Ries in Memel, Litouwen.
1920-1922 De POMMERSCHER GREIF is een regelmatige bezoeker van de Rotterdamse haven.
1923 Het vaartuig wisselt opnieuw van eigenaar. Nu vaart het onder de vlag van G.J.H. Siemers & Co in Hamburg en wordt herdoopt in DORNBUSCH. Wellicht treedt dit bedrijf ook op als makelaar.
15/02/1923 RN. Kalmar, 12 febr. Het reeds gemelde gestrande Duitse ss DORNBUSCH is vlotgebracht.
1923 Aankoopprijs ss GRUNO: fl 43.174,66 = € 312.700; afschrijving 2½ %/jr (bron: jaarrekeningen GRSM).
16/04/1923 NvhN. Advertentie: Groningen-Hamburg v.v. Geregelde stoombootdienst per Ned. Dubbelschroefstoomschip GRUNO. Kapt. K. Scholtens. (bemanning uitsluitend Nederlanders). Ligplaats te Groningen: Oosterhaven N.z., Loods ‘Cargo’. Inlichtingen aangaande vrachten etc. verstrekt ‘Cargo’, Groningen. Telef. Nrs. 2890, 2310.
04/05/1925 NvhN / De gezagvoerder van het ss GRUNO, kapt. Scholten, hedenmorgen van Bremen alhier binnengekomen, rapporteerde het zeelichterschip DORIS, thuisbehorende te Kopenhagen, groot 627 ton, dat in zee verlaten is aangetroffen. Het schip is door hem op sleeptouw genomen en te Delfzijl binnengebracht. Nadere bijzonderheden omtrent sleepboot of bemanning ontbreken.
05/05/1925 NvhN / Een verlaten schip. Het alhier thuisbehorende stoomschip GRUNO, varende in de geregelde dienst van de GRSM tussen Bremen en Groningen ontdekte l.l. zondagmorgen op de Noordzee naar schatting ongeveer 10 mijlen ten Noorden van Borkum een klaarblijkelijk stuurloos ronddrijvend schip. De kapitein van de GRUNO zette koers naar dat schip en na enige malen rond het schip gevaren te hebben , terwijl zijn voortdurend afgegeven fluitsignalen onbeantwoord bleven, bleek hem, dat het vaartuig door de bemanning verlaten was. Ondanks hoge zeeën werd door de GRUNO een boot uitgezet, die bemand door de stuurman en enige matrozen, de verbinding tussen de GRUNO en het stuurloze schip wist tot stand te brengen. Aan dek van het schip, dat de lichter DORIS van Kopenhagen, groot 627 ton, bleek te zijn, heerste de grootste wanorde. Een der ankers was gebroken, touwen en staaldraden lagen in chaotische toestand over het schip, van de ruime kajuit was geen ruit meer heel,: potten, pannen en verder keukengerei slingerden over dek. Papieren en kledingstukken werden niet gevonden, zodat het vermoeden voor de hand ligt, dat de bemanning met medeneming van have en goed het schip heeft verlaten. Niet zonder veel moeite gelukte het tenslotte de GRUNO om het schip behouden in Delfzijl binnen te brengen.
1925 De GRSM en de NNCA varen beide op Hamburg; onderling is er grote competitie. In 1925 komt men tot een regeling. De NNCA wordt overgenomen door de GRSM. Naast het ss GRUNO komen ook het ms CARGO I en de drijvende stoomkraan CARGO in de vloot van de GRSM. De heer N.H. Trap wordt adj.directeur van de GRSM.
28/03/1927 De beide versleten compound machines worden tussen 1926 en 1927 vervangen. Op voornoemde datum krijgt de GRUNO na de machinale facelift het NL brandmerk 219 Z GRON 1927. Wanneer voor het schip een Kadaster kaart wordt aangemaakt wordt het omschreven als: "...GRUNO, stoomschip met 1 dek, 1 mast, 2 stoomketels, 2 compoundmachines van 110 ipk en 2 schroeven.
23/12/1927 Uit Delfzijl meldt men ons: Het ss HUNZE IX, is gistermiddag na veel moeite alhier van Hamburg binnengekomen. Van Borkum af tot Delfzijl, heeft het schip 24 uur werk gehad. Volgens de kapitein was het ijs op sommige plaatsen meters dik. Het ss GRUNO is in verband hiermee niet vertrokken. Ook de aflossende loodsboot is nog niet vertrokken.
31/12/1927 NvhN / Uit Delfzijl meldt men ons: Het ss GRUNO van de HUNZE-mij te Groningen, op reis van Bremen naar Groningen, heeft gisteren gepoogd de haven van Delfzijl te bereiken. Door een dikke ijsdam, ter hoogte van de Bocht van Watum, moest men deze pogingen opgeven. De GRUNO is later door het Oost-Friese Gaatje naar de haven van Emden opgestoomd. De kanaalboten, welke de dienst Delfzijl-Groningen onderhouden, hebben heden de dienst wegens het vele ijs in het Eemskanaal moeten staken. De sleepboot FRANZISKA, welke hedennacht de haven alhier zou open houden, heeft op het zware ijs zijn schroef stuk geslagen. Door de sleepboot DUITSLAND is hij later uit zijn positie bevrijd.
06/01/1928 NvhN / Het dooit stevig, maar het ijs in de kanalen levert nog veel problemen op:….De Groningse kanalen zijn nog alle gesloten, doch hedenmorgen zijn enige HUNZE-boten begonnen het ijs in de Noorderhaven te breken, om rond de stad naar de Oosterhaven te komen. Een zwaar karweitje, want het ijs is nog vrij dik. Vanuit de Oosterhaven zal men trachten door het Eemskanaal Delfzijl te bereiken, om de vaart voor de HUNZE IX die morgen naar Bremen zal vertrekken, vrij te maken, en tevens de GRUNO de tocht naar Groningen te vergemakkelijken.Deze laatstgenoemde boot arriveerde de vorige week van Bremen via het Oost-Friese Gaatje te Emden, omdat Delfzijl door een ijsdam niet bereikt kon worden. Nu echter door de veranderde wind het ijs naar Duitse zijde is afgedreven is de haven vrijgekomen, en liep de GRUNO gisteren te Delfzijl binnen.
1933-1939 De GRUNO vaart de dienst Groningen-Hamburg v.v.
09/12/1933 NvhN / Artikel: De winter. Daaruit: “….De scheepvaart in het Eemskanaal, het enige kanaal, waarin nog wordt gevaren, houdt nog vol. Gisteren kwam te Groningen van Delfzijl binnen de kanaalboot van de Schuitenvaardersvereniging en de ATLAS, een zeebootje. De HUNZE VI is gistermiddag om 15.30 u van hier naar Bremen vertrokken, zij was gisteravond in Delfzijl. Een Noorse boot was haar voorgegaan; deze had des morgens al de reis welke met succes werd bekroond ondernomen. Vanmiddag wilde de GRUNO van de HUNZE-mij naar Hamburg vertrekken….”
29/01/1937 NvhN / Artikel Groningen’s waterwegen gestold. Alleen Hoendiep en Eemskanaal nog open. Ver. tot IJsbestrijding in actie. Hieruit:…TRIO breekt het ijs naar het Hoendiep namens VTY. ….Slechts het Eemskanaal en het Hoendiep zijn nog bevaarbaar…… Vanmorgen vertrok langs eerstgenoemd kanaal de GRUNO van de stad naar Delfzijl. Het ging wel niet vlug, maar toch heeft men hoop, dat de boot ter bestemder plaatse zal arriveren....... En later in dit artikel:
Een zware reis. Dat het wel nodig was maatregelen te nemen bleek ook uit het relaas van kapitein Karel van het ss GRUNO, dat de weekdienst op Hamburg verzorgt. Toen hij maandagavond uit Bremen vertrok, had hij een uur nodig om met zijn schip uit het ijs los te komen. Daar is de vorst nog strenger dan hier. En gedurende de hele reis heeft men met het ijs te kampen gehad. Vooral het grondijs in de Wezer veroorzaakte veel moeilijkheden. Het zette zich aan de schroef vast waardoor het schip stuurloos bleef drijven. Het anker wilde niet pakken en zo dreef de boot in de ijsmassa aan lager wal. Dinsdagmorgen gelukte het na eindeloze moeite om weer verder te komen, nog maar net op tijd of het schip was ingevroren. Doch het schip had 4 uur nodig voor een traject, dat anders slechts een kwartier vergt. Zo werkte het schip zich verder door het ijs, tot de haven van Delfzijl, die nog open was, mede doordat de LOWLAND er uit gekomen was. Het ijs in het Eemskanaal kon de GRUNO zelf baas. Het schip was zo geladen, dat de neus hoger lag dan gewoonlijk. De voorsteven loopt dan op het ijs en breekt er doorheen. Maar de tocht duurde dan ook vijf uur. Op Rottumeroog, vertelde de kapitein, zat een schip hoog op het strand, terwijl het ijs er tegenop schoof. Het zal zeer de vraag zijn of het schip de druk zal kunnen weerstaan. Op de Noordzee waren grote ijsvelden gezien, afkomstig van de wadden.
mei 1940 Het ss GRUNO wordt in de meidagen van 1940 door de NL Defensie tot zinken gebracht. Het schip wordt aansluitend door de bezetter gelicht. Het NL Dept. van Defensie vergoedt later voor de inventaris netto NLG 180 en keert een bedrijfsschade uit over het tijdvak van 20 juni t/m 5 sep 1940 groot 11 weken a fl 150 = NLG 1.650; beide posten tezamen: € 14.460 (bron: jaarrekening GRSM 1941).
1940 Waarde van het schip: NLG 20.000 (€ 158.000).
14/10/1941 De Banier / Lemmer, 13 okt. De msb HEDWIG III, kapitein J. Been, heeft enige kranige reddingen verricht. De kapitein vernam, toen hij van Lemmer naar Urk was gevaren, dat daar de msb IDA GOEDKOOP was gearriveerd, welke door de harde wind haar sleep, bestaande uit 4 schepen, was kwijt geraakt……Verder hieruit: Ten derde male koos kapitein Been hierna zee, doch voor hij ook het vierde schip kon bereiken, was het helaas gezonken. De bemanning kon nog juist door de GRUNO van de HUNZE-mij gered worden…. Zie verder het gehele artikel voor meer bijzonderheden.
15/10/1941 De Banier / Uit het artikel met de kop Schipbreuk op het IJsselmeer de tekstregel: …..Naar ons werd medegedeeld door de schippers is het 8e schip losgeslagen van de sleep en is vergaan. De schipper, zijn vrouw en een kind konden met veel moeite door een HUNZE-boot (opm: het ss GRUNO; zie De Banier 141041), die juist passeerde, worden opgepikt. Het schip dat verloren is gegaan was geladen met papier en was op weg van Delfzijl naar Amsterdam……
15/01/1945 Het schip wordt vrij van hypotheek gevorderd in huur door de Seetransportstelle Groningen. De huur wordt uitbetaald door Seetra, Groningen tot 31 maart 1945.
april 1945 Tijdens de gevechten rond de bevrijding van Groningen wordt de GRUNO door de terugtrekkende Duitse troepen in de Noorderhaven tot zinken gebracht.
1945 Bijzonderheden onbekend. Het schip lijdt zowel bezettingsschade (NLG 11.141) als molestschade (NLG 52.643), tezamen bedragend NLG 63.687 (€ 354.800). Hiervan is slechts NLG 40.203 (€ 224.000) verhaalbaar, zodat de GRSM zelf NLG 23.484 (€ 130.800) moet bijpassen.
aug 1947 De GRUNO wordt bij scheepswerf 'Welgelegen' te Harlingen verbouwd tot een enkelschroefs-motorschip. In het Verkoopboek van de Appingedammer Bronsmotorenfabriek staat als besteldatum voor een dieselmotor maart 1947, en als factureringsdatum 30 augustus 1947. Geleverd wordt een 4-cyl 2-tact Bronsmotor met een vermogen van 200 epk. De extra kosten voor de verbouw bedragen NLG 131.390,44 (€ 611.800).
23/08/1947 NvhN. Scheepsbouw. Het vroegere ss. GRUNO van de GRSM is thans na verbouwing tot modern kustvaartuig bij de werf ‘Welgelegen’ te Harlingen, aan de Groninger wilde vaart-vloot toegevoegd. Destijds onderhield de GRUNO de wekelijkse dienst Groningen-Hamburg. Het schip is thans voorzien van een 200 pk 4-cyl 2-tact ew Brons-motor met nummer 6298, waarmede het tijdens de proefvaart een snelheid van 10 mijl bereikt. Voorts is er een 10 pk Brons-hulpmotor aan boord, terwijl de winchen worden aangedreven door 2 Triumf-Skoda dek-dieselmotoren van 9 pk elk. Het netto laadvermogen is 378 ton. In vele opzichten werd het schip gemoderniseerd en vooral voor de bemanning is er een goede accommodatie aanwezig, o.a. electrisch licht.
1952 De GRUNO heropent de dienst op Hamburg.
oktober 1953 NNCM en haar schepen gaan over naar Groninger Beurtvaart, Groningen.
17/05/1954 De GRUNO wordt verkocht en gaat over naar D.J. Roelfs te Delfzijl en twee dagen later herdoopt in FARMSUM. Schip gaat in de de binnenvaart. Voor de aankoop geeft Roelfs een hypotheek ten bedrage van fl. 40.000 (€ 136.800), die door de Twentsche Bank wordt genomen. Deze hypotheek wordt op 19/06/1957 doorgehaald.
1957 Het vaartuig krijgt een nieuw brandmerk: 3532 B Gron 1957.
09/04/1957 Kapitein Roelfs belast zijn schip met een hypotheek van fl. 25.000 (€ 77.250), die door een particulier genaamd J. Kuiper wordt genomen. Terzelfder tijd fourneert de Rotterdamsche Bank nog eens fl. 35.000 (€ 108.150). Als extra zekerheid bij deze transacties dient een schip met het brandnummer 5057 B Amst 1956. De eerste hypotheek wordt doorgehaald op 25/09/1958, terwijl de Twentsche Bank op 15/031962 de totale aflossing op de lening kan noteren. Dat zal het moment zijn waarop de heer De Groot uit Rotterdam het schip overneemt.
1962 Onbekende krant. Het ms FARMSUM, eigendom van de heer D.J. Roelfs te Delfzijl, is verkocht aan de heer R. de Groot te Rotterdam. In vroeger jaren voer dit schip in 1898 als stoomschip gebouwde vaartuig onder de naam GRUNO in de lijndienst Groningen-Hamburg v.v. Het schip is door Roelfs verbouwd tot motorbinnenschip. Het vaartuig heeft een draagvermogen van ca. 270 ton en is onder de naam WADDENZEE opnieuw in de binnenvaart gebracht.
1969 Schip verkocht aan H. van Dijk, Coevorden en herdoopt in VECHTSTROOM.

Ship Masters Data

Date from: 1925
Captain: Karel, E
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images


Description: Gruno 1898.
Image type: Photo

Description: Gruno 1898.
Image type: Photo

Description: Gruno 1898 in de Noorderhaven te Groningen.
Image type: Photo

Description: Gruno 1898
Image type: Photo

Description: Gruno 1898.
Image type: Photo

Description: Gruno 1898.
Image type: Photo

Description: Waddenzee 1898 ex Farmsum ex Waddenzee ex Dorbusch ex Pommerscher Greif.
Image type: Photo

Description: Vechtstroom 1898 ex Waddenzee ex Farmsum ex Waddenzee ex Dorbusch ex Pommerscher Greif, laid up as a houseboat in 199? at IJmuiden.
Image type: Photo
Sources

General information regarding this ship

NRC 090857. Het in 1947 bij de Scheepswerf Welgelegen te Harlingen verbouwde kustvaartuig FARMSUM van de rederij D.J. Roelofs, Maritima Scheepvaart & Handelmaatschappij te Delfzijl, is verbouwd tot Rijnmotorschip. Een van de oudste kustvaarders is hiermee uit de kustvaart verdwenen. De FARMSUM werd in 1898 bij de scheepswerf Kroll & Eulert gebouwd.