Name ship: GRUNO

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1907
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
IMO number:
Nat. Official Number: 6866 GRON 1907
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Iron
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: W. Mulder, Vierverlaten, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1907-00-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 70.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 56.00 Net tonnage
Deadweight: 141.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 22.80 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 20.43 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 4.96 Meters Breadth, moulded
Depth: 1.95 Meters Breadth, moulded
Draught: 1.84 Meters Other
 
Configuration Changes

1924-00-00: In 1924 gemotoriseerd: 1 cil 2tew 40 Pk Apenrade gloeikop.

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1907-07-05 GRUNO
Manager: Arend van der Laan, Groningen, Netherlands
Owner: Arend van der Laan, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NVHC
Additional info:

Date/Name Ship 1913-08-05 HELENE
Manager: Kapt. John Stock, Heiligenhafen, Germany
Owner: Kapt. John Stock, Heiligenhafen, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany
Callsign: RTSH
Additional info: Call sign 1934: DIQZ

Ship Events Data

1907-07-05: Eerste meeting te Vierverlaten op 05-07-1907. Meetnummer: G1016N. Lengte: 23 m 48 cm, breedte: 5 m 00 cm, waterverplaatsing: 141,453 ton. Eigenaar: Arend van der Laan, domicilie: Groningen.

1907-07-05: Dagregister deel 17 nummer 635, den twaalfden Juli 1900 en zeven. Ondergeteekende verklaart hiermede de eenige eigenaar te zijn van het overdekte ijzeren tjalkschip genaamd “Gruno", groot volgens meetbrief afgegeven door den scheepsmeter van Groningen 141.5 kub. Meter d.d. 5 Juli 1907, thans liggende aan de scheepswerf van den Heer Mulder te Vierverlaten. Groningen, 5 Juli 1907. A. van der Laan. In de kantlijn staat bijgeschreven 6866 en Blijkens verklaring d.d. 7 Augustus 1913 deel 34 no. 7975 is nevens vermeld schip buitenlands aan en buitenlander verkocht en wordt het zelve dientengevolge voor zooveel nodig hier uitgeboekt. Groningen, 9 Augustus 1913. De Bewaarder.

1911-00-00: In 1911 gezonken, geborgen en in 1912 weer in de vaart.

1913-03-10: Op 10-03-1913 in een publieke verkoping verkocht aan de hoogste bieder, de Gebrs. Jan en Henderikus van Diepen, scheepsbouwers te Waterhuizen, voor Hfl. 4.475,--. Zij verkopen het schip op 07-08-1913 aan een buitenlander.

1939-00-00: Stond in 1939 nog in GL, daarna onbekend.

Ship Masters Data

Images

Sources