Name ship: GRUNO

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1930
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
IMO number: 5146251
Nat. Official Number: 1391 Z GRON 1930
Category: Cargo vessel
Propulsion: Motor Vessel
Type: General Cargo
Standard Ship Type:
Type Deck: Flush deck
Masts: One mast
Rig: 2 derriocks
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Scheepsbouw- & Reparatiewerf J. Vos & Zoon, Groningen, Netherlands
Yardnumber: 72
Date Laid Down:
Launch Date: 1930-05-08
Delivery Date: 1930-10-23
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Netherlands
Engine Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 4
Power: 120
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr. 1640 Type C/D (270x340)
Speed in knots: 7.50
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 198.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 126.00 Net tonnage
Deadweight: 255.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 12900 Cubic Feet
 
Length 1: 35.10 Meters ***Unknown***
Length 2: 32.71 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 6.30 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.75 Meters Depth, moulded
Draught: 2.49 Meters Draught, maximum
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1930-10-09 GRUNO
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Netherlands
Owner: Hendrik Schuur & Engel Beck, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NVHL
Additional info: Elk 1/2 deel. Call Sign 1934: PELL

Date/Name Ship 1939-00-00 GRUNO
Manager: Carebeka N.V., Groningen, Netherlands
Owner: Hendrik Schuur & Engel Beck, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PELL
Additional info:

Date/Name Ship 1948-03-09 HELEN
Manager: Kamp's Scheepvaart- en Handelmaatschappij N.V., Groningen, Netherlands
Owner: Hessel Lughthart, Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PEPS
Additional info:

Date/Name Ship 1959-00-00 HELEN
Manager: C. Holscher's Scheepvaartbedrijf (Holscher Shipping) N.V., Rotterdam, Netherlands
Owner: Hessel Lugthart, Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PEPS
Additional info:

Ship Events Data

1930-10-10: Op 10-10-1930 als GRUNO, zijnde een motorschip, groot 562.09 m3, liggende te Groningen, door J. Gerrits, scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van Engel Beck, schipper te Oude Wetering en Hendrik Schuur, schipper te Groningen, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 1391 Z GRON 1930 op het achterschip op de luchtkap motorkamer stuurboordzijde.

1930-10-23: NvhN 24-10-1930: Delfzijl, 23 Oct. Op de Eems heeft met goed gevolg proefgestoomd het nieuwgebouwde motorschip "GRUNO". Dit schip is gebouwd onder klasse Germ. Lloyd en Scheepvaart-Inspectie op de werf van de heeren J. Vos en Zn. te Groningen voor rekening van den heer Schuur te Groningen. Het schip heeft afmetingen van 32.68 x 6 31 x 2.49 M. en is groot bruto 562.09 kub. M en netto 355.52 kub. M. De voortstuwing geschiedt met een 120 PK Brons motor, waarmee het een snelheid behaalde van 7 mijl. In de machinekamer is tevens nog een hulpmotor opgesteld voor aandrijving van een lenspomp en een compressor, terwijl zich op het mastdek nog een motordeklier bevindt. Het is alhier beladen met ijzeraarde en vertrok heden naar zijn bestemming Londen.

1940-05-10: Te Harlingen en in een poging het schip voor de Duitsers te verbergen bij Franeker opgelegd. December 1941 door de Duitsers in beslag genomen. De teboekstelling bij het Kadaster wordt op 06.11.1941 doorgehaald. Op 07.03.1943 "Gruno" van H.J. Feldtmann, J.B. Block & J.H. Janke, Hamburg. In 1944 tijdens een luchtaanval op Kiel zwaar beschadigd en ten anker opgelegd. In 06.1945 te Kiel teruggevonden en na voorlopig herstel op eigen kracht naar Rotterdam gevaren voor reparatie’s bij Scheepswerf H. de Hoog. In 11.1945 weer terug aan de eigenaren.

1940-12-07: Op 7 december 1940 is het motorschip GRUNO in de Oostzee op de oostkust van het eiland Öland gestrand en met eigen middelen weer vlot gekomen. (zie Step 10)

1948-03-11: Op 11-03-1948 als HELEN, zijnde een stalen motorvrachtschip, groot 564.98 m3 bruto inhoud volgens meetbrief afgegeven d.d. 05-02-1948 nr. 7237, liggende te Amsterdam, door S. de Jong, scheepsmeter te Amsterdam, voorzien van een nieuw brandmerk door het inbeitelen van 2332 Z GRON 1947 op het achterschip aan S.B. zijde in de lichtkap van de motorkamer, 7.25 m. uit hekplaat, 1.00 m. uit lengteas en 0.30 m. boven dek. (Opm.: De oude merken 1391 Z GRON 1930 zijn verwijderd.)

1949-01-29: Uitspraak Raad voor de Scheepvaart naar aanleiding van de aanvaring op de Noordzee op 29-01-1949 van het ms Helen met het Engelse motorschip Bucklaw. De Helen was op reis met een volle lading kolen van Tynemouth naar Amsterdam. Op beide schepen was de schade niet groot maar de Helen had enkele lekkende nagels en daarom is de Helen naar Grimsby gevaren voor reparatie. Ten tijde van de aanvaring had stuurman J. Lugthart te Groningen de wacht. Kapitein was H. Lugthart, die tevens de eigenaar was. Oordeel van de Raad is dat de aanvaring allereerst is veroorzaakt door de destijds heersende dikke mist. De Raad vindt het wel vreemd dat op de Helen de fluit van de Bucklaw, die te loeverd van haar voer, niet heeft gehoord. De Raad is wel van mening dat het beter was geweest dat de stuurman in de mist zelf had moeten uitkijken en een matroos laten sturen. De Raad acht het niet nodig een strafmaatregel toe te passen. Gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant op 27 juli 1949.

1970-04-09: Op 09.04.1970 van Helen Clifford Cherry, z.b. te Rotterdam, weduwe van Hessel Lugthart.

1970-06-00: Final Fate: In 06.1970 te Hendrik Ido Ambacht gesloopt door Frans Rijsdijk.

Ship Masters Data

Date from: 1940
Captain: Vlietstra, Jan
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images


Description: Gruno 1930 (Vos)
Image type: Photo

Description: Gruno (bj 1930)
Image type: Photo

Description: Gruno 1930
Image type: Photo

Description: Gruno 1930.
Image type: Photo

Description: Helen 1930 (ex Gruno)
Made By: © Lindenborn, M. (Marien)
Image type: Photo

Description: Helen 1930 ex Gruno eind 60er jaren te Krimpen a/d IJssel.
Made By: © Goudriaan, J. (Koos)
Image type: Photo

Description: Helen 1930 ex Gruno.
Image type: Photo

Description: Helen 1930 ex Gruno
Image type: Photo
Sources

General information regarding this ship

EB 110341
Stranding van het motorschip GRUNO.
De Raad voor de Scheepvaart te Amsterdam heeft vrijdag onder voorzitterschap van de heer B.M. Taverne behandeld de stranding van het motorschip GRUNO, metende 198,41 brt en toebehorende aan H. Schuur en E. Beck te Groningen.
Dit schip vertrok op 2 december 1940 van Delfzijl naar Marsviken (opm: Åland Eilanden) en is ongeveer 1½ mijl uit de kust van Öland vastgelopen, toen de kapitein naar kooi was en de stuurman het commando voerde. Door ballast te werpen en de achterpiek leeg te pompen, kwam het schip weer vlot. Hoewel ruim en machinekamer water maakten, gelukte het de kapitein de GRUNO naar Kalmar te brengen.
Uit het verhoor bleek, dat de 29-jarige stuurman, hoewel niet gediplomeerd, reeds vijf jaren stuurman werk doet. De 27-jarige kapitein, die zijn eerste reis met de GRUNO maakte, kende de stuurman 14 dagen en had een goede indruk van hem. De gezagvoerder was een avond en een nacht op de brug geweest en meende, dat hij nu wel het werk aan zijn stuurman kon overlaten. Hij had gewaarschuwd, dat het lichtschip er niet was en precies zijn orders gegeven.
Volgens de inspecteur-generaal was de stranding te wijten aan slordige navigatie van de stuurman. De gezagvoerder treft geen schuld. De Raad zal later uitspraak doen.

(opm): Uitspraak No. 47 van de Raad voor de Scheepvaart, geplaatst als bijvoegsel in de Nederlandsche Staatscourant van 15 mei 1941, no. 94:
Zij straft de betrokkene Jan Vlietstra, kapitein, geboren 25 mei 1913, wonende te Zuidhorn (Gr.), door hem de bevoegdheid te ontnemen om als kapitein te varen op een schip, als bedoeld bij artikel 2 der Schepenwet, voor den tijd van veertien dagen, en de betrokkene Coenraad Vos, stuurman, geboren 30 Augustus 1911, wonende te Groningen, door hem de bevoegdheid te ontnemen om als kapitein of stuurman te varen op een schip, als bedoeld bij artikel 2 der Schepenwet, voor den tijd van één maand.