Name ship: GRUNO II

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1907
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
IMO number:
Nat. Official Number: 6869 GRON 1907
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Lighter
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Steel and iron
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Firma Gebroeders Bos, Groningen, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1907-07-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 280.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 254.00 Net tonnage
Deadweight: 425.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 48.34 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 46.45 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 7.34 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.58 Meters Depth, moulded
Draught: 1.89 Meters Draught, maximum
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1907-07-22 GRUNO II
Manager: N.V. Lichterdienst Gruno II, Groningen, Netherlands
Owner: N.V. Lichterdienst Gruno II, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NVHG
Additional info:

Date/Name Ship 1916-08-22 O.T. 21
Manager: Emil Löfgren, Stockholm, Sweden
Owner: Emil Löfgren, Stockholm, Sweden
Shareholder:
Homeport / Flag: Stockholm / Sweden
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1921-02-21 GRUNO
Manager: Firma M(arinus) J(acobus) van der Eb, Rotterdam, Netherlands
Owner: Firma M(arinus) J(acobus) van der Eb, Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info: Aankoopbedrag Hfl. 16.500,--/Nieuw brandmerk 10271 GRON 1921

Date/Name Ship 1921-09-02 GRUNO
Manager: Jan Westers, Groningen, Netherlands
Owner: Jan Westers, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1926-03-16 ELIESABETH
Manager: Jacob Dost, Groningen, Netherlands
Owner: Jacob Dost, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign:
Additional info: Aankoopbedrag Hfl. 16.000,--

Date/Name Ship 1940-09-14 THEO
Manager: W.T. Hasselo, Hillegersberg, Netherlands
Owner: W.T. Hasselo, Hillegersberg, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Hillegersberg / Netherlands
Callsign:
Additional info: Binnenvaart

Ship Events Data

1907-07-22: Eerste meeting te Groningen op 22-07-1907. Meetnummer: G1024N. Lengte: 50 m 20 cm, breedte: 7 m 34 cm, waterverplaatsing: 508,625 ton.
Eigenaar: N.V. Lichterdienst Gruno, domicilie: Groningen.

1907-07-23: Dagregister deel 17 nummer 642, den twee en twintigsten Juli 1900 en zeven. Eigendoms Verklaring. Ik, ondergeteekende, in mijne hoedanigheid van Directeur der Naamlooze Vennootschap Lichterdienst Gruno II, verklaar dat genoemde vennootschap de eenige eigenaar is van het stalen sleepschip genaamd “Gruno II‘, groot ongeveer 500 tonnen, gebouwd te Kostverloren door de Gebroeders Bos en daar liggende aan de werf, welk vaartuig in het Koninkrijk der Nederlanden thuis behoorende, nog nimmer aan enig hypotheekkantoor is te boek gesteld. Groningen, 23 juli 1907. H.P. Alberts. In de kantlijn staat bijgeschreven 6869 en Blijkens verklaring alhier overgeschreven 22 Augustus 1916 deel 36 no. 8464 is nevens vermeld schip buitenlands aan en buitenlander verkocht en wordt het zelve dientengevolge voor zooveel nodig hier uitgeboekt. Groningen, 22 Augustus 1916. De Bewaarder.

1921-09-23: Stockholm, den 23. Februari 1921. De Consul-Generaal der Nederlanden voor Zweden. De ondergeteekende, Jan Salomons, directeur der te Rotterdam gevestigde Naamlooze Vennootschap M.J. van der Eb’s cargadoorskantoor, verklaart dat het vaartuig Gruno 2 omschreven in de akte hiervoor verkocht aan M.J. van der Eb Naaml. Vennootschap te Rotterdam is en moet zijn: Naamlooze Vennootschap M.J. van der Eb’s cargadoorskantoor te Rotterdam hetzelfde vaartuig is, dat in het jaar 1916 ten Hypotheekkantore te Groningen is uitgeboekt wegens verkoop naar het buitenland en dat is gebrand als volgt: 6869 GRON 1907. Rotterdam, September 1921.

1926-12-30: Op 30-12-1926 als ELIESABETH, zijnde een sleepschip, metende 499 ton en toebehoorende aan Jakob Dost, schipper te Groningen, liggende te Amsterdam, door S. de Jong, scheepsmeter te Amsterdam, van een nieuw brandmerk voorzioen door het laten inbeitelen van 52 B GRON 1926 op het schild op het achterschip. (Opm.: De oude merken zijn verwijderd.)

1936-07-31: Meeting te Amsterdam op 31-07-1936. Meetnummer: A9005N. Lengte: 50 m 18 cm, breedte: 7 m 34 cm, waterverplaatsing: 498,848 ton. Eigenaar:
J. Dorst, domicilie: Groningen.

1941-02-08: De teboekstelling in het Kadaster wordt op 08-02-1941 doorgehaald.

1998-00-00: (Zie de uitvoerige beschrijving op bladzijde 117 van het boek “De Schepen van de familie Wester(s) van G.J. Mulder.)

Ship Masters Data

Images

Sources