Name ship: HARMANNA ALBERDINA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1903
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
IMO number:
Nat. Official Number: 6112 GRON 1903
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Galliot
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Two masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Joh. Berg - Scheepswerf & Machinefabriek 'Eems', Farmsum, Netherlands
Yardnumber: 1
Date Laid Down:
Launch Date: 1903-07-01
Delivery Date: 1903-08-15
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 134.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 99.67 Net tonnage
Deadweight: 285.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 33.15 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 28.75 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 6.53 Meters Breadth, moulded
Depth: 3.10 Meters Depth, moulded
Draught: 2.95 Meters Draught, maximum
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1903-08-15 HARMANNA ALBERDINA
Manager: Ludde Smit, Farmsum, Netherlands
Owner: Ludde Smit, Farmsum, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Farmsum / Netherlands
Callsign: NVPD
Additional info:

Ship Events Data

1903-07-00: RN 02.07.1903, Farmsum 2 juli:
Gisteren is bij de werf van Berg & Co te Delfzijl te water gelaten de ijzeren galjoot “HARMANNA ALBERDINA” van 100 last voor L. Smit.

1903-07-03: Algemeen Handelsblad 03-07-1903: Te water gelaten. Van de werf van de heeren Berg & Co., scheepsbouwmeesters te Farmsum, liep eergisteren met goed gevolg te water hét ijzeren galjootschip „HARMANNA ALBERDINA", groot. ongeveer 100 last, onder reederij van den heer L. Smit als gezagvoerder, vroeger kapitein van de „Annette Jantine".

1903-08-15: Dagregister deel 16 nummer 114, den vijftiende Augustus 1900drie. Ik, ondergeteekende, Ludde Smit, schipper, gedomcilieerd te Farmsum, verklaar bij deze te zijn de eenige eigenaar van het stalen galjootschip genaamd “Harmanna Alberdina”, gebouwd te Farmsum, gemeente Delfzijl, hebbende een dek en twee masten, zijnde groot negen en negentig en zeven en zestig honderdste tonnen van twee en drie en tachtig honderdste kubieke meter, thans liggende te Farmsum, en gevoerd wordende door mij schipper, Groningen. Augustus 1903. W.g. L. Smit. In de kantlijn staat bijgeschreven 6112.

1903-09-00: AH 01.09.1903: Delfzijl 31 augustus: Zeilklaar ligt hier de nieuwe galjoot “Harmanna Alberdina” van kapitein L. Smit, welke is gebouwd op de werf “De Eems” van Berg & Zonen te Delfzijl als bouwnummer 1. Is op 4 september van Delfzijl vertrokken naar Rochester.
DS 14.09.1903: Delfzijl 12 september: Heden is te Vlissingen lek binnen gelopen de galjoot “Harmanna Alberdina” op reis van Groningen naar Rochester met graan.
DS 15.09.1903: Heden is men begonnen met het lossen van de lading om het schip te kunnen repareren.
NRC 26.09.1903. Vlissingen, 25 september: De kof “Harmanna Alberdina”, van Delfzijl naar Rochester, heeft de schade hersteld en is nu bezig de geloste lading haver weder in te nemen. Op 1 october is het schip van Vlissingen weer vertrokken.

1908-03-00: NRC 31.03.1908: Londen, 28 maart.
Het Nederlandse zeilschip “Harmanna Alberdina” geraakte 19 maart op de rivier Liffey aan de grond doch kwam met assistentie van een sleepboot weder vlot. Of het schade bekwam is niet bekend.

1908-12-00: Final Fate: NRC 28.12.1908: Delfzijl, 26 december.
Van de Nederlandse schoener “Harmanna Alberdina”, op 17 november van Pillau naar Gefle vertrokken, heeft men sedertdien niets vernomen.
NRC 15.01.1909: Pillau, 14 januari.
Het 17 november 1908 van hier naar Gefle vertrokken Nederlandse schip “Harmanna Alberdina”, kapt. Smit, is nog niet te Gefle aangekomen.

Ship Masters Data

Date from: 1903
Captain: Smit, Ludde B.
College: De Vereeniging, Delfzijl
Flagnumber: 1
Other information: Vermist met zijn schip in 1908.

Images

Sources