Name ship: HARMIENNA GEZIENNA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1906
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
IMO number:
Nat. Official Number: 768 APPING 1906
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Schooner
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Two masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Niestern & Zn., Delfzijl, Netherlands
Yardnumber: 7
Date Laid Down:
Launch Date: 1906-06-00
Delivery Date: 1906-08-22
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 97.59 Gross tonnage
Net Tonnage: 79.45 Net tonnage
Deadweight: 160.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 25.62 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 24.52 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 5.75 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.10 Meters Depth, moulded
Draught: 2.06 Meters Draught, maximum
 
Configuration Changes

1921-00-00: In 1921 bij Ropers te Stade motor ingebouwd: 2tew 1 cil 45 Pk Deutsche Kromhout Gloeikop.

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1906-09-17 HARMIENNA GEZIENNA
Manager: Willem de Vries, Groningen, Netherlands
Owner: Willem de Vries, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NVPQ
Additional info:

Date/Name Ship 1910-08-16 HARMIENNA GEZIENNA
Manager: Neptunus, Mij. tot exploitatie van schepen en vaartuigen, Amsterdam, Netherlands
Owner: Neptunus, Mij. tot exploitatie van schepen en vaartuigen, Amsterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info: Aankooppijs Hfl. 8.500,--.

Date/Name Ship 1912-05-24 WILHELMINE
Manager: A. Heitmann, Hamburg, Germany
Owner: A. Heitmann, Hamburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany
Callsign: RSHW
Additional info:

Ship Events Data

1906-00-00: De naam HARMIENNA GEZIENNA wordt ook wel gescheven als HARMINA GESINA, HARMINA GEZIENA, HARMIENNA GEZIENA of HARMINA GESIENA.

1906-08-00: PGC 22.08.1906: Delfzijl, 21 augustus.
Hedenmiddag is met goed gevolg te water gelaten van de scheepswerf Concurrent van de Gebr. Niestern de stalen 2-mast gaffelschoener HARMIENA GEZIENA, groot ongeveer 100 Reg. Ton, gebouwd volgens Germanischer Lloyd Klasse 100 A 4 k, voor rekening van de Heer W. de Vries te Groningen. Hierna zal de kiel worden gelegd voor een dito schip van de heer U. Deen te Groningen.

1906-09-12: Dagregister deel 13 No. 56, den zeventienden September negentien honderd en zes. Ondergeteekende, Willem de Vries, van beroep schipper aan boord, gedomicilieerd te Groningen, verklaart bij dezen met uitsluiting van alle anderen eenig en alleen eigenaar te zijn van het schoonerschip, genaamd “HARMIENNA GEZIENNA”, groot volgens meetbrief bruto Twee honderd zes en zeventig en zes en vijftig honderdste kubieke meter (276,56) of zeven en negentig en negen en vijftig honderdste (97,59) tonnen van 2.83 kubieke meter of netto Twee honderd vijfentwintig en vijftien honderdste (225.15) kubieke meter of Negen en zeventig en vijf en veertig honderste (79.45) tonnen van 2. 83 kubieke meter, in het Koninkrijk der Nederlanden thuis behoorende, thans liggende te Delfzijl en nog aan geen ander hypotheek kantoor te boek gesteld. Geteekend te Delfzijl, den 12 September 1906. Geteekend, W. de Vries. (In de kantlijn staat bijgeschreven 768.)

1907-04-00: DS 26.04.1907: Tonningen, 25 april.
De Nederlandse gaffelschoener “Harmina Gesina”, kapitein De Vries, met hout van Christiania naar Friedrichstad, is op de Beneden-Eider gestrand. Assistentie vertrok derwaarts.
PGC 29.04.1907: Tonningen, 25 april.
De schoener “Harmina Geziena”, op de beneden Eider aan de grond geraakt, is vlot en hier binnengebracht. De lading is ogenschijnlijk onbeschadigd. Het schip heeft de zwaarden verloren.

1910-04-00: NRC 06.04.1910: Kiel, 4 april:
De Nederlandse tjalk “Harmina Geziena” kapt. de Vries, is in de nacht van 3 op 4 april buiten de vuurtoren van Friedrichsort aan de grond gevaren. Later is het schip door het bergingsstoomschip “Bulk” vlot en voor bodemonderzoek naar Holtenau gebracht.

1923-00-00: In 1923 gestrand en verloren gegaan. (Bron G.L 1920 -1923 Kresse 1974 S. 174)

Ship Masters Data

Images


Description: Harmienna Gezienna 1906
Image type: Photo
Sources