Name ship: AMBULANT

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1900
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
IMO number:
Nat. Official Number: 5642 GRON 1900
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Iron
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Pieter Lucas Mulder, Stadskanaal, Netherlands
Yardnumber: 20
Date Laid Down:
Launch Date: 1900-03-01
Delivery Date: 1900-00-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 81.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 65.00 Net tonnage
Deadweight: 151.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 24.73 Meters Breadth, moulded
Length 2: 22.24 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 4.94 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.10 Meters Depth, moulded
Draught: 1.79 Meters Draught, maximum
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1900-04-00 AMBULANT
Manager: Evert Salomons, Hoogezand, Netherlands
Owner: Evert Salomons, Hoogezand, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Hoogezand / Netherlands
Callsign: NCVW
Additional info: Hfl. 5.600,--

Date/Name Ship 1914-02-18 AMBULANT
Manager: Gerhardt Jurgens, Barssel, Germany
Owner: Gerhardt Jurgens, Barssel, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Barssel / Germany
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

1900-03-01: Algemeen Handelsblad 01-03-1900: Scheepsbouw. Van de werf van den scheepsbouwmeester P. Mulder te Stadskanaal, is met goed gevolg te water gelaten het nieuwgebouwde, stalen tjalkschip AMBULANT, groot 150 ton, gebouwd voor rekening van, en bevaren zullende worden door E. Salomons, te Hoogezand. De kiel zal worden gelegd voor een dito tjalk, groot 70 last, voor rekening van J. de Jonge, te Wildervank.

1900-04-02: Eerste meting te Hoogezand op 02-04-1900. Meetnummer: Hz73N . Plaats werf: Stadskanaal. Lengte: 24 m 73 cm, breedte: 4 m 94 cm, waterverplaatsing: 151,117 ton. Eigenaar: E. Salomons, domicilie: Hoogezand.

1900-04-04: Dagregister deel 15 nummer 56, den vijfden April negentienhonderd. Ik, ondergeteekende, Evert Salomons, schipper, gedomicilieerd te Hoogezand, verklaar bij dezen te zijn de enige eigenaar van het ijzeren tjalkschip genaamd “Ambulant”, gebouwd te Stadskanaal hebbende een dek en een mast, groot 64 53/100 tonnen van 2 83/100 kubieke meter, thans liggende te Stadskanaal en gevoerd wordende door mij Schipper. Sappemeer, 4 April 1900 E. Salomons. In de kantlijn staat bijgeschreven 5642 en blijkens overschrijving d.d. heden sub. 35 nummer 8054 is nevens vermeld schip buitenlands aan een buitenlander verkocht en wordt hetzelve dien ten gevolge voor zoo veel noodig hier uitgeboekt. Groningen 18 Febr. 1914. De Bewaarder.

1914-02-22: AH 22-02-1914: Verkochte schepen. Het schip AMBULANT, groot bruto 81,38 reg.ton, thuis behorend te Hoogezand, schipper Salomons, is voor NLG 6.900 naar Duitsland verkocht.
Rotterdamsch Nieuwsblad 24-02-1914: Delfzijl, 20 Febr. Het zeilschip Ambulant, groot bruto 81.38 R. T., thuisbehoorend te Hoogezand, schipper Salomons, is voor ƒ6900 verkocht aan Gerhard Jurgens te Barssel

1934-00-00: 1923 niet meer in Germanischer Lloyd gevonden.

Ship Masters Data

Images

Sources