Name ship: CONCORDIA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1907
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
IMO number:
Nat. Official Number: 6843 GRON 1907
Category: Cargo vessel
Propulsion:
Type: Tjalk
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Two masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: W. Mulder, Vierverlaten, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date: 1907-00-00
Delivery Date: 1907-00-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 73.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 55.00 Net tonnage
Deadweight: 100.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 23.50 Meters Length overall (Loa)
Beam: 4.98 Meters Breadth, moulded
Depth: 1.89 Meters Depth, moulded
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1907-05-29 CONCORDIA
Manager: Fokke Groen, Groningen, Netherlands
Owner: Fokke Groen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1914-04-20 CONCORDIA
Manager: Jan Jurrie Meijer, Delfzijl, Netherlands
Owner: Jan Jurrie Meijer, Delfzijl, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign:
Additional info: Aankoopprijs Hfl. 7.000,--

Date/Name Ship 1919-01-22 BOUWINA
Manager: Nanno Holman, Amsterdam, Netherlands
Owner: Nanno Holman, Amsterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info: Aankoopprijs Hfl. 11.500,--

Date/Name Ship 1920-01-09 AMBULANT
Manager: Jan Pekelder, Groningen, Netherlands
Owner: Jan Pekelder, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NCVS
Additional info: Aankoopprijs Hfl. 11.500,--

Date/Name Ship 1928-04-28 ANNA
Manager: J. Hvenegaard, Ome, Denmark
Owner: J. Hvenegaard, Ome, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Ome / Denmark
Callsign: NHCF
Additional info:

Date/Name Ship 1934-00-00 ANNA
Manager: P. Petersen, Rinkenaes, Denmark
Owner: P. Petersen, Rinkenaes, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Egernsund / Denmark
Callsign: OUOW
Additional info:

Date/Name Ship 1939-00-00 KIRSTEN
Manager: O. Jensen, Graasten, Denmark
Owner: O. Jensen, Graasten, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Graasten / Denmark
Callsign: OUOW
Additional info:

Date/Name Ship 1942-00-00 KIRSTEN
Manager: A.J.S. Jacobsen, Nysted, Denmark
Owner: Partrederiet Østersøen, Nysted, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Nysted / Denmark
Callsign: OUOW
Additional info:

Ship Events Data

1907-04-29: Dagregister deel 17, nummer 589. Den negen en twintigsten April 1900 en zeven. Ik, ondergeteekende, Fokke Groen, schipper, gedomicilieerd te Groningen, verklaar bij dezen te zijn eenig eigenaar van het staalijzeren tjalkschip genaamd “Concordia”, hebbende een dek en een mast gebouwd in 1907 aan de werf van de heer W. Mulder te Vierverlaten , gemeente Hoogkerk, groot volgens meetbrief afgegeven door den scheepsmeter te Groningen den 28sten mei 1907 honderd vijf en dertig en vier honderd negen en zeventig duizenste ton welk vaartuig nog nimmer aan enig kantoor van hypotheken is te boek gesteld en zal worden bevaren door den ondergeteekende. Groningen 29 Mei 1907 F. Groen. In de kantlijn staat bijgeschreven: 6843 en Blijkens verklaring alhier ingediend den 27 April 1928 no. 54 is nevensvermeld schip buitenlands aan een buitenlander verkocht en wordt hetzelve dientengevolge voor zoveel nodig hier uitgeboekt. Groningen 28 April 1928. De Bewaarder.

1945-03-29: 29-03-1945: Op de reis van Aarhus naar København met stukgoed geladen, aan de grond gelopen op eiland Samsø (oostkust). s`Ochtends om 10.45 uur in mistige weersomstandigheden met een noordwestelijke stroom koers ZZO voorliggend passeerde men Lindholm Dyb, nu in dichte mist gekomen werd de motor op langzaam vooruit gezet en voortdurend lodend, een westelijke koers gestuurd om een ankerplaats te zoeken. Om 11.00 uur liep de “KIRSTEN” met de voorsteven aan de grond op 600 meter van Lindholm Flak. Om 18.15 uur, nadat een deel van de dekkast overboord was gezet kwam, het schip weer vlot blijkbaar zonder enige geleden schade. Het Ministerie gaat ervan uit dat de mist en stroming de stranding heeft veroorzaakt.

1946-06-09: Final Fate: 09-06-1946: In zwaar weer op de reis van Rørdal naar Aarhus met cement gezonken in het Kattegat in positie : 56°47′ N.B 11° 17′ OL.

Ship Masters Data

Images

Sources