Name ship: AMBULANT

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1908
Classification Register: Scheepvaart Inspectie (SI)
IMO number:
Nat. Official Number: 10999 GRON 1924
Category: Cargo vessel
Propulsion: Motor Vessel
Type: Aak
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: One mast
Rig: 1 derrick
Lift Capacity:
Material Hull: Iron
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Wed. Ynte de Jong, Ruischerbrug, Netherlands
Yardnumber: 6
Date Laid Down:
Launch Date: 1908-05-06
Delivery Date: 1908-08-04
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Netherlands
Engine Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 2
Power: 90
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr. 1503 Type C/D (280x350)
Speed in knots: 6.00
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 132.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 102.55 Net tonnage
Deadweight: 160.00 tons deadweight (1016 kg)
Grain: 6400 Cubic Feet
Bale: 6200 Cubic Feet
 
Length 1: 31.50 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 30.82 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 5.02 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.09 Meters Depth, moulded
Draught:
 
Configuration Changes

1927-12-00: December 1927 verbouwd bij Scheepswerf Niestern en in de zeevaart. Was zeilaak in de binnenvaart.

1948-00-00: 1948 motor omgebouwd tot injectiemotor (blijft 70 Pk)

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1926-06-04 AMBULANT
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Netherlands
Owner: Hendrik Bosma, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NCWG
Additional info: Tot 1926 binnenvaart. Callsign 1934 PCOM

Ship Events Data

1908-00-00: Opgeleverd als zeilaak AMBULANT voor de binnenvaart aan Geert Kunst, Groningen. Meetdatum 22-07-1908 te Ruischerbrug no. G1081N. Op 5 augustus 1910 werd Gerhardus Bosma mede-eigenaar. Op 4 juni 1924 eigenaar Hendrik Bosma.

1924-07-09: Dagregister deel 24, nummer 388, den elfden Juli 1900 vier en twintig. De ondergeteekende Hendrik Bosma, schipper gedomicilieerd te Groningen, verklaart bij deze eigenaar te zijn van het zeilaakschip genaamd “Ambulant” varende onder Nederlandsche vlag en tehuis behoorende te Hoogezand, groot netto twee honderd negentig en vijf en vijftig honderdste kubieke meter of honderd twee en vijf en vijftig honderdste tonnen van twee en drie en tachtig kubieke meter met volle inventaris en staand en loopend wand, welk schip nog nimmer ten eenig hypotheekkantoor in Nederland is ingeschreven of te boek gesteld weshalve hij den heer Hypotheekbewarder te Groningen verzoekt gemeld schip ten zijnen name te willen boeken. Groningen, 9 Juli 1924. H. Bosma. ( In de kantlijn staat bijgeschreven : Blijkens verklaring van den scheepsmeter te Groningen d.d. 12 Juli 1924 no. 388 is nevensvermeld schip gebrand met het merk 10999 GRON 1924.)

1927-08-30: Op 30-08-1927, als AMBULANT, zijnde een aakschip, groot 82.99 ton, liggende te Groningen, door D. Loorbach, beëdigd scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van Hendrik Bosma, schipper te Groningen, voorzien van een nieuw brandmerk door het inbeitelen van 472 Z GRON 1927 op 't achterschip op vast boord aan stuurboordzijde. (Opm.: Brandmerk 10999 GRON 1924 is verwijderd.)

1942-10-00: In Duitse dienst gesteld met als thuishaven Wilhelmshaven. Deed dienst als postboot op de Duitse waddeneilanden. In maart 1945 met motorschade bij Juist ten anker. In juni 1945 met een sleepboot naar Delfzijl gesleept en gerepareerd. In augustus 1945 weer in de vaart voor H. Bosma.

1951-03-31: Op 31-03-1951 als AMBULANT, zijnde een stalen motorschip, groot 373.83 m3 bruto inhoud volgens meetbrief Groningen d.d. 16-08-1927 no. 2588, liggende te Groningen, opnieuw voorzien van hetzelfde brandmerk 472 Z GRON 1927 door het inbeitelen op het achterschip aan S.B zijde in achterkant stuurhut, 1.00 m. uit hekplaat, 1.10 m. uit lengteas en 1.28 m. boven dek. (Opm.: Bij onderzoek zijn geen andere merken van de teboekstelling ten hypotheekkantore of sporen daarvan gevonden.)

1957-06-27: Op 27.06.1957 wordt de registratie als zeeschip uit het Kadaster doorgehaald en wordt het teboekgesteld met brandmerk 3536 B GRON 1957. Op 29-06-1957 als AMBULANT, zijnde een motorschip, groot 200.489 m3 verplaatsing volgens binnenmeetbrief afgegeven te Gent no. GD5983B d.d. 07-11-1951, liggende te Groningen, door T. van 't Hof, ambtenaar van de Scheepsmetingsdienst te Groningen, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van van 3536 B GRON 1957 op het achterschip aan S.B. zijde in achterkant stuurhut 1. 00 m. uit hekplaat, 1.10 m. uit lengteas en 1.32 uit dek. (Opm.: De door de bewaarder vermelde oude merken 472 Z GRON 1927 zijn vernietigd.) Het schip is dan nog steeds van Hendrik Bosma. 29.08.1988 “Ambulant” van Rolf Erik Ditmars, well test operator te Oldeboorn. Het wordt dan omschreven als: Een klipperschip bestemd als woon- en recreatieschip, hebbende een hoofddek, twee mastdekken met masten, een vooronder, achterbergplaats, machinekamer en ruim met een keuken , woonkamer, 2 badkamers en 4 slaapkamers alsmede een roef. Omschrijving motor: 8 cyl. 4 takt Kromhout dieselmotor van 140 kW (=191 Pk) type 8TV 120, bouwjaar 1976 motornummer 17749, ingeslagen in een plaat gemonteerd aan de bovenzijde van distributiedeksel. Het schip is gebouwd te Ruischerbrug (Gron) in 1908. 13.04.1992 “Ambulant” van V.o.f. van Leeuwen & Spee, Gorinchem. (enige vennoten: Johannes Adrianus van Leeuwen, horeca exploitant te Woudrichem en Bernardus Spee, horeca exploitant te Gorinchem. Het wordt dan omschreven als: Een stalen casco, hebbende een dek en een voordek, twee mastkokers en 1 mast, een ruim zonder inhoud machinekamer zonder inhoud, achteronder en roef. 08.03.1994 “Ambulant”van Johannes Franciscus Sleutjes en Antoinette Versteeg, echteleiden en horecaondernemer/ster te Giessenburg. 17.12.1999 “Ambulant” van Manufactures Representatives Brookers & Trading Company B.V. (Willem Renes) te Cuyck. 25.09.2000 “Ambulant” van CTH Beheer B.V. (Hendrik Pieter van Gerve) te Aalsmeer. 14.03.2001 “Ambulant” van Manufactures Representatives Brookers & Trading Company B.V. te Cuyck. 15.03.2001 “Ambulant van Van Velsen Investment Group B.V. (Olav Otto Maria van Velsen) te Wassenaar. 21.12.2005 “Ambulant” van Beheermaatschappij Steen Banken B.V. te Almere. Het wordt omschreven als: Een drijvende horecagelegenheid, type klipper hebbende een dek, een voordek, twee mastkokers en een mast, een ruim, een machinekamer, achteronder met roef.
Het staat in 11.2010 nog zo bij het Kadaster te boek.

Ship Masters Data

Images


Description: Ambulant 1908
Image type: Photo

Description: Ambulant 1908 liggende te Deventer in 07.1986.
Made By: © Schmaal, G.J. (Gerrit)
Image type: Photo

Description: Ambulant 1908 liggende te Deventer in 07.1986.
Made By: © Schmaal, G.J. (Gerrit)
Image type: Photo

Description: Ambulant 1908 liggende te Deventer in 07.1986.
Made By: © Schmaal, G.J. (Gerrit)
Image type: Photo
Sources