Name ship: AAFFIENA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1888
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Schooner
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Two masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Iron
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Gebr. G. & H. Bodewes, Martenshoek, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date: 1888-00-00
Delivery Date:
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 99.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 79.23 Net tonnage
Deadweight: 150.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1:
Length 2: 28.30 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 5.00 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.05 Meters Depth, moulded
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1888-09-13 AAFFIENA
Manager:
Owner: Jan Brouwer, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NBCD
Additional info:

Date/Name Ship 1905-02-18 AAFFIENA
Manager:
Owner: Jooris Brouwer, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NBCD
Additional info:

Date/Name Ship 1911-05-00 AAFFIENA
Manager:
Owner: Gerben Wiebe Gorter, Amsterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: NBCD
Additional info:

Date/Name Ship 1912-00-00 AAFFIENA
Manager:
Owner: J.M. de Jong, Veendam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Veendam / Netherlands
Callsign: NBCD
Additional info:

Ship Events Data

1898-11-10: 10-11-1898: Delfzijl, 10 november. De te Groningen thuisbehorende ijzeren gaffelschoener AAFFIENA, kapt. J. Brouwer, met een lading hout van Lauervig (Larvik) naar Leer bestemd, waarover men zich ongerust maakte, is gister hier behouden aangekomen.

1911-05-03: Algemeen Handelsblad 03-05-1911: Verkochte schepen. De Ned. schoener "AAFFIENA" voorheen bevaren door schipper Brouwer, is voor f 6300 verkocht aan G. W. Gorter te Amsterdam.

1912-04-10: Zierikzee, 7 April. Na aan den grond gezeten te hebben is hier binnengesleept het schoenerschip AAFFIENA, kapt. Gorter, met bouwmaterialen van Andernach naar Frankrijk. Het schip is lek en moet de lading lossen.

1912-04-20: Rotterdamsch Nieuwsblad 20-04-1912: Zierikzee, 17 April. De reeds gemelde ijzeren schoener AAFFIENA is, na de lading te hebben gelost, naar Rotterdam gesleept, waar het schip aan de werf van de heeren Van der Giessen zal repareeren. De lading zal later door het schip naar Dieletie worden gebracht.

1912-04-23: De Telegraaf 23-04-1912: Stranding Schoenerschip „AAFFIENA." De Raad voor de Scheepvaart onderzocht het stranden nabij Zierikzee op 8 April jl. van het Schoenerschlp „Aaffiena", schipper J.M. de Jonge te Veendam, reeder G.W. Gorter te Groningen. De Schoeneraak „Aaffiena" meet bruto 99 register tonnen en voert aan zeilen een bezaan, een groot zeil, een stagfok, een kluiver en een buiten kluiver. De reder was aan boord, zo'n beetje als kapitein hoewel bij geen diploma's had, doch de eigenlijke kapitein acht hem wel bekwaam. Dan waren er verder aan boord, behalve de reder en de kapitein, twee jongens van 15 en 16 Jaar. Men kwam van Andernach langs de Rijn en ging naar Dordrecht om vandaar naar de Normandische kust te gaan, doen toen men reeds eenmaal uitgevaren was, keerde men terug van wege het slechte weer. Men had Engelse kaarten aan boord en een kompas waarover gepeild kan worden. In Dordrecht had men het schip zeeklaar gemaakt. Toen men voor goed uitvoer, was het weer nog al ruw. Men had dan ook twee reven in 't grootzeil. Toch ging men uit, doch voor Schouwen weigerde het schip over stag te gaan toen het aan stuurboord over lag. De reder stond aan het roer, de kapitein vóór aan de zeilen met de jongens. De kapitein liet nog een anker vallen, doch dat hielp niet en men strandde.

1912-05-14: NvhN 14-05-1912: De Raad voor den Scheepvaart te Amsterdam deed heden uitspraak in zake de stranding van het AAFFIENA, kapt, J. M. de Jonge van Veendam, reeder G.W. Gorter te Groningen. De Raad, oordeelde dat de reeder het bevel niet had mogen voeren en berispte hem wegms verschillende feiten die niet van zeemansschap getuigen.

1913-01-09: Final Fate: De schoeneraak AAFFIENA, op weg van Bremen naar Berwick (Schotland) geladen met katoenzaadkoeken, strandt in Carnoustie-baai en vergaat met man en muis, ondanks reddingspogingen vanaf de wal. Bron: 'De Zee' (1913)

1913-01-12: Algemeen Handelsblad 12-01-1913:De Ned. sohoener „AAFFIENA". kapitein De Jonge, van Bremerhaven naar Berwick, is bij Carnoustie (Schotland) gestrand en wrak geworden. Behalve de kapitein is de geheele bemanning verdronken.

1913-01-21: Rotterdamsch Nieuwsblad 21-01-1913: Nieuws op Scheepvaartgebied. Taferelen van de zee. Dag op dag brengen onze Scheepstijdingen nieuwe berichten, die bewijzen, dat het weer op zee ontzettend slecht is in de laatste tijd. Menig drama is daar af gespeeld. Tragisch is ook de schipbreuk van de Nederlandsche schoener „AAFFIENA", uit Groningen, die op de reis van Bremen naar Berwick te Carnoustie, op de Noordoost kust van Engeland, verging. Toen het in nood verkeerende schip in de vallende duisternis werd opgemerkt, schoot de bemanning van het vuurpijltotestel te Carnoustie een aantal reddingslijnen af, doch blijkbaar kon de bemanning van de „Aaffiena" er door de duisternis geen een grijpen. Toen omstreeks 1 uur in de morgen de laatste pijl was afgeschoten, zag men bij het schijnsel daarvan, dat de opvarenden van de „Aaffiena" zich in het want hadden vastgeklampt, maar het was onmogelijk iets voor hen te doen. Bij het aanbreken van de dag zag men, dat de schoener op ongeveer 50 yards afstand van het laagwatermerk zat en er zich nog één man in het want bevond. Hij sprong, in zee en zwom naar de kust, geholpen door velen, die zich te water hadden begeven om hem te grijpen. Hij werd aan land gebracht en bleek de kapitein van het vergane schip te zijn, De Jonge genaamd. Hij verkeerde in een staat van versuffing doch door geneeskundige hulp kwam hij bij. Hij verklaarde, dat zijn schip in de storm was ontredderd en gestrand. Zijn drie mede-opvarenden waren al spoedig uit het want geslagen en vonden hun dood in de woedende zee. Hij alleen wist zich twaalf uur lang in het want vast te houden. Het schip is totaal verloren.

Ship Masters Data

Date from: 1902
Captain: Brouwer, Jan
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1912
Captain: Jonge, J.M. de - Veendam
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images

Sources