Name ship: ANGLIA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1870
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Steamship
Type: General Cargo
Standard Ship Type:
Type Deck: Flush deck
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull:
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Bowdler, Chaffer & Co., Liverpool, Great Britain
Yardnumber: 61
Date Laid Down:
Launch Date: 1870-00-00
Delivery Date: 1870-00-00
Technical Data

Engine Manufacturer: Fawcett, Preston & Co., Liverpool, Great Britain
Engine Type: Steam, Compound
Number of Cylinders: 2
Power: 598
Power Unit: IHP (IPK)
Eng. additional info: (28 & 52 - 30)
Speed in knots: 9.00
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 832.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 566.00 Net tonnage
Deadweight: 1050.00 tons deadweight (1016 kg)
 
Length 1: 224.80 Feet (British) Registered
Beam: 28.60 Feet (British) Registered
Depth: 16.40 Feet (British) Registered
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1870-00-00 WINSLOW
Manager: Strong, Reid & Page, Liverpool, Great Britain
Owner: Strong, Reid & Page, Liverpool, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: Liverpool / Great Britain
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1886-00-00 WINSLOW
Manager: London & Rotterdam Steam Ship Co. Ltd., London, Great Britain
Owner: London & Rotterdam Steam Ship Co. Ltd., London, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: London / Great Britain
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1899-00-00 ANGLIA
Manager: Firma Wm H. Müller & Co., Rotterdam, Netherlands
Owner: Nederlandsche Stoomboot Maatschappij N.V., Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: NDGH
Additional info:

Date/Name Ship 1900-00-00 ANGLIA
Manager: Wm H. Müller & Co's Algemeene Scheepvaart Maatschappij N.V., Rotterdam, Netherlands
Owner: Nederlandsche Stoomboot Maatschappij N.V., Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: NDGH
Additional info:

Ship Events Data

1902-03-26: NRC 300302. Rotterdam, 29 maart. Het ss. ANGLIA van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, rapporteert in de nacht van 26 dezer op 4 mijl van lichtschip Noord Hinder in peiling zuid-zuid-west op een onzichtbaar voorwerp te zijn gestoten, waardoor het schade aan de schroef bekwam.

1903-05-07: NRC 080503.
Maassluis, 7 mei. Het hedenmorgen binnengekomen Nederlandse stoomschip ANGLIA is tussen de Hinder en de Schouwenbank in aanvaring geweest met een vissersvaartuig, vermoedelijk van Oostende. De ANGLIA kreeg een gat van ongeveer een meter in het achterschip aan stuurboordzijde boven water in de hut van de kapitein.

1903-11-21: Final Fate: Op weg van Hamburg (20 november van Cuxhaven) naar Rotterdam met een lading stukgoederen (gedeeltelijk aan dek), tijdens zware weersomstandigheden bij Borkum gestrand en wrak geslagen. De bemanning bestaande uit 18 koppen komt om het leven.


1903-11-21: NRC 26.11.03. Rotterdam, 25 november. Het stoomschip ANGLIA, van Rotterdam, is in de jongste storm met alle opvarenden vergaan. Het schip was op 20 november van Cuxhaven vertrokken, op weg van Hamburg naar Rotterdam Alle 17 opvarenden vonden de dood in de golven. Zij is waarschijnlijk op het rif van Borkum gebleven.

1903-11-23: NRC 241103.
Emden, 24 november. Gisteren is te Borkum het lijk aangedreven van de hofmeester H.H. Van Vliet van het stoomschip ANGLIA. Aangedreven naamborden van boten dragen dezelfde naam. Ook dreef een mast aan het strand van het stoomschip afkomstig. Uit de lading blijkt, dat het stoomschip van Hamburg is gekomen. Het stoomschip is waarschijnlijk op het rif van Borkum totaal verongelukt.

1903-11-25: NRC 261103.
Rotterdam, 25 november. Blijkens bij de firma Wm. H. Müller & Co. ontvangen telegram uit Borkum, is op dat eiland aangespoeld het lijk van een matroos, op wie een papier werd gevonden, waaruit bleek, dat hij door genoemde firma voor het stoomschip ANGLIA was aangemonsterd. Daar tevens ook van de lading uit dit stoomschip is aangedreven, ligt het vermoeden voor de hand, dat het in de jongste storm is vergaan. Men weet, dat het 20 november des avonds van Cuxhaven is vertrokken, doch sedert is er niets meer van vernomen. Het stoomschip, dat in de geregelde dienst van Rotterdam naar Hamburg voer, stond onder bevel van kapt. Klimp, en had 17 koppen aan boord. De ANGLIA was vroeger onder Engelse vlag bekend als WINSLOE en toen in de vaart op Londen onder agentuur van de firma Ch. Cornelder & Zonen. Later, bij de verschillende veranderingen in de Londense diensten kwam het schip in handen van de firma Wm. H. Müller & Co en werd het gevoegd bij de vloot van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij. Eerst in de jongste tijd was het uit de Londense vaart in die op Hamburg overgebracht. Het was 832 brt en werd in 1870 gebouwd.

1903-11-28: NRC 281103.
Rotterdam, 27 november. Enige wrakstukken, vermoedelijk van de ANGLIA afkomstig, zijn op het eiland Juist aangedreven.
NRC 281103.
Juist, 24 november. Dagelijks drijven hier goederen aan het strand, waarschijnlijk uit een in de nabijheid verongelukt stoomschip, waaronder vaten talk, vet, olie, meel, etc. Op Borkum dreef het hek met de naam ANGLIA aan het strand.

Ship Masters Data

Date from: 1902
Captain: Broeder, J. den
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1903
Captain: Klimp,
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images


Description:
Image type: Photo
Sources