Name ship: ANNA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1891
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Koff-tjalk
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: One mast
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: B. Niestern & Co., Martenshoek, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date: 1891-00-00
Delivery Date: 1891-00-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 78.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 74.00 Net tonnage
Deadweight: 130.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 22.60 Meters Length overall (Loa)
Beam: 4.90 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.23 Meters Depth, moulded
Draught: 1.87 Meters Draught, maximum
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1891-00-00 ANNA
Manager: A. Th. Roberts, Groningen, Netherlands
Owner: A. Th. Roberts, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NDHQ
Additional info:

Date/Name Ship 1898-00-00 HILLECHIENA
Manager: D. Rozema, Groningen, Netherlands
Owner: D. Rozema, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PBHM
Additional info:

Date/Name Ship 1903-00-00 HILLECHIENA
Manager: Jensen, Groningen, Netherlands
Owner: Jensen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PBHM
Additional info: Kostprijs Hfl. 3.200,--

Date/Name Ship 1904-00-00 HILLECHIENA
Manager: K. Buisman, Groningen, Netherlands
Owner: K. Buisman, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PBHM
Additional info:

Ship Events Data

1898-03-00: PGC 18.03.1898: Delfzijl, 15 maart. De Nederlandse koftjalk ANNA, laatst gevoerd door kapitein A. Roberts, is uit de hand verkocht aan H. Rozema te Groningen.

1899-09-00: PGC 14.09.1899: Cuxhaven, 12 september. Het Nederlandse tjalkschip HILLECHIENA, kapt. D. Rozema, van Swinemünde (opm: Swinoujście) naar Hasselt, heeft hier een anker met 15 vadem ketting verloren.

1902-12-00: PGC 06.12.1902 : Ostende, 5 december. De tjalk HILLECHIENA, van Frederikstad naar Wilhelmshaven, werd na veel stormweder in de Noordzee doorstaan te hebben, de 1e dezer door de Ostender stoomtrawler BELGICA met noodsein op aangetroffen. De tjalk, waarvan de gezagvoerder D. Rozema overboord is geslagen, werd door de BELGICA op sleeptouw genomen en hier binnengebracht.

1904-08-17: Final Fate: 16 Augustus 1907, bij Thisted, op de reis van London naar Odense geladen met gietzand, in een WNW storm met regenbuien om 23.30 uur gestrand op het Agger Noorderstrand(Thisted)op een golfbreker en lekgeraakt bij Aalum(Jylland NW). De bemanning van 4 personen werden in veiligheid gebracht door de strandwacht met een lijnverbinding. Het schip bleef wrak.

1904-08-17: PGC 18.08.1904: London 17 aug. De Ned. kof, HILLECHIENA, kapt. Buisman, met zout (Opm. Dit moet zijn gietzand.) van London naar Odense, is vlgs telegram uit Thisted, nabij Agger gestrand en zal vermoedelijk totaal wrak zijn. De bemanning is gered.

Ship Masters Data

Date from: 1891
Captain: Roberts, A. Th.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images

Sources

General information regarding this ship

NNO 121195
Advertentie. Heden ontvingen wij het treurig bericht, dat onze geliefde zoon Jan, in de ouderdom van 18 jaar, in de Noordzee op de 5e dezer door een stortzee 's morgens te 5 uur overboord is geslagen en zijn graf in de golven heeft gevonden. Diep bedroefd geven wij hiervan kennis aan familie, vrienden en bekenden.
Groningen, 11 oktober 1895.              R. Slangenberg. J. Slangenberg - Speelman.

(opm.: Naar aanleiding van dit bericht onderstaande akte overgenomen)

Copie uit het Overlijdensregister van de Burgerlijke Stand te Groningen – No. 1018.
In het jaar duizend achthonderd vijfennegentig, de vijfde november is voor ons ambtenaar van de Burgelijke Stand der Gemeente Groningen, arrondissement en provincie Groningen, verschenen: Roelf Slangenberg, oud eenenzestig jaren, schipper, wonende alhier, dewelke aan ons heeft ter hand gesteld het navolgende stuk: Afschrift.
Wij ondergetekenden, scheepsofficieren enz., verklaren, dat de matroos J.R. Slangenberg de 5e oktober 1895met een stortzee overboord is geslagen en alzo zijn leven in de golven heeft verloren, daar het voor ons onmogelijk was om hem te helpen wegens stormweer.
Gedaan in Thisted, de 10e oktober 1895.
Was getekend: Kapt. A.Th. Roberts, stuurman T. Van den Boogaard, kok J. Kram.

Gesehen im Vice Consulat der Niederlände zu Thisted zur Beglaubigung vorstehende Unterschriften der Mannschaft der Kuffschiffes ANNA aus Groningen, kapitein A.Th. Roberts, Steuermann T. Van den Boogaard und Koch J. Kram. Thisted den 10 October 1895.
Was get. E.A. Bendixsen, Vice-Consul der Niederlände.
Het omstaande is een woordelijk afschrift van de in het archief van het Consulaat-Generaal gedeponeerde verklaring.
Kopenhagen den 14e October 1895 (getekend) Ch.E. de Coninck, Consul-Generaal.
Gezien voor legalisatie de handtekening van de heer Ch.E. de Coninck, ’s-Gravenhage den 21October 1895. Voor de Minister van Buitenlandsche Zaken, de Secretaris-Generaal, (getekend) Pistorius.
De comparant heeft ons tevens verklaard dat bovengenoemde J.R. Slangenberg is genoemd Jan Slangenberg en deze is geboren te Groningen den dertigsten Juli achtienhonderdzevenenzeventig en voorts een zoon is van hem comparant en Jantje Speelman.
Van welke aangifte en verklaring deze akte is opgemaakt, die na voorlezing is getekend door ons en de comparant R. Slangenberg.