Name ship: ANNA CATHARINA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1898
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Iron
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder:
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date: 1898-00-00
Delivery Date: 1898-00-00
Technical Data

Engine Manufacturer:
Engine Type:
Number of Cylinders:
Power:
Power Unit:
Eng. additional info: 0
Speed in knots:
Number of screws:
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 67.00
Deadweight:
 
Length 1:
Beam:
Depth:
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Ship Events Data

1908-06-24: PGC 300608
Carolinensiel, 24 juni. De tjalk ANNA CATHARINA, kapt. H. Kelder, brak bij het lossen van vee de mast en werd daardoor lek. Het lek kon tijdelijk gedicht worden en het schip de haven bereiken.

1908-11-05: Final Fate: NRC 071108
Swinemünde, 5 november. De met graniet van Ahus naar Stettin bestemde Nederlandse tjalk ANNA CATHARINA, schipper Kelder, is in de afgelopen nacht op het Westergrund gestrand. De zich aan boord bevindende drie kinderen van de schipper zijn door de wachthebbende loods gered. De andere opvarenden redden zich zelf in eigen boot. Later is het schip gezonken.
PGC 071108
Swinemünde, 5 november. De gisteravond hier gestrande Groninger tjalk ANNA CATHARINA is hedenmorgen 3 uur verder op het strand gedreven. Het schip dat vol water zit zinkt dieper in het zand weg en wordt vermoedelijk totaal wrak. Van de inventaris wordt zoveel mogelijk geborgen.

1908-12-08: NRC 221208
De Raad van Tucht voor de Koopvaardij behandelde vanavond de zaak tegen schipper H. Kelder (opm: uit Ulrum) van het tjalkschip ANNA CATHARINA, dat op 4 november l.l. van Aluis (opm: bedoeld is Ahus) met graniet voor Stettin op Westergrond gestrand en vol water gelopen is. De opvarenden, behalve Kelder bestaande uit een knecht, zijn 21-jarige dochter en nog twee jongere kinderen, werden gered. De drie laatste op noodseinen van een boot uit Swinemünde, terwijl later schipper Kelder met zijn knecht met eigen boot de wal kon bereiken.
De kapitein verklaarde in de avond van 4 november tot op 3 mijlen van Swinemünde gekomen te zijn. Op een diepte van ongeveer 6 vadem water schoot de wind plotseling uit, zodat het schip overstag moest, doch niet naar het roer luisterend viel het over stuurboord. Herhaaldelijk werd beproefd overstag te gaan. Te 7 uur werd het anker uitgeworpen en te 9 uur raakte het schip dicht bij de haven aan de grond. Op een noodsein kwam de loodsstomer bij het schip waarmede de drie kinderen naar Swindemünde gebracht werden. Het schip was in 1898 gebouwd en verleden jaar nog goed nagezien. Schip en lading gingen verloren.
De uitspraak is later.

1909-03-13: PGC 130309
De Raad van Tucht, zitting houdend in het Paleis van Justitie te Amsterdam, deed gisteravond uitspraak in de zaak van H. Kelder uit Ulrum, schipper van het Ned. tjalkschip ANNA CATHARINA, groot 140 ton. Dit schip, met 120 ton graniet aan boord in oktober 1908 vertrokken van Ahus aan de zuidkust van Zweden met bestemming Stettin, is op 4 november j.l. tijdens stormweer aan de Westergrond gestrand, volgelopen en verloren gegaan. De schipper, zijn dochter en 2 jongere kinderen alsmede stuurman Pronk werden door de reddingboot van Swinemünde gered. De Raad, na zijn onderzoek tot de slotsom gekomen zijnde dat de kapitein geen blaam kon treffen, sprak deze vrij van alle schuld.

Ship Masters Data

Images

Sources