Name ship: ARIňS

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1951
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
IMO number: 5023930
Nat. Official Number: 2668 Z GRON 1951
Category: Cargo vessel
Propulsion: Motor Vessel
Type: General Cargo
Standard Ship Type:
Type Deck: Flush deck
Masts: Two masts
Rig: 2 derricks
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Firma J.G. BrŲerken - Scheepswerf "Westerbroek", Westerbroek, Netherlands
Yardnumber: 139
Date Laid Down:
Launch Date: 1951-07-25
Delivery Date: 1951-09-25
Technical Data

Engine Manufacturer: Werkspoor N.V., Amsterdam, Netherlands
Engine Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 6
Power: 600
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Werkspoor nr. 1277 Type TMAS 336 (330x600)
Speed in knots: 10.00
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 499.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 319.00 Net tonnage
Deadweight: 850.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 36900 Cubic Feet
Bale: 34300 Cubic Feet
 
Length 1: 54.80 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 50.51 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 8.86 Meters Breadth, moulded
Depth: 3.41 Meters Depth, moulded
Draught: 3.66 Meters Draught, maximum
 
Configuration Changes

1976-00-00: Nieuwe hoofdmotor: 4tew 6 cil 850 Pk MAK (1966) uit het m.s. 'Hellefisk'

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1951-09-25 ARIňS
Manager: Firma J.J. Onnes, Cargadoors-, Scheepvaart- en Bevrachtingsbedrijf, Groningen, Netherlands
Owner: Gebr. Jacob, Jan (tot 5.7.1955) & Warnder Kramer, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PCUD
Additional info:

Date/Name Ship 1966-04-20 FRAKTO
Manager: A/S Haugesunds Slip, Haugesund, Norway
Owner: A/S Haugesunds Slip, Haugesund, Norway
Shareholder:
Homeport / Flag: Haugesund / Norway
Callsign: LFZD
Additional info:

Date/Name Ship 1968-06-00 FRAKTO
Manager: Knut Saetre, Bergen, Norway
Owner: Knut Saetre, Bergen, Norway
Shareholder:
Homeport / Flag: Bergen / Norway
Callsign: LFZD
Additional info:

Date/Name Ship 1973-08-06 DAGRAND
Manager: Karstein Solbakk, Bergen, Norway
Owner: Karstein Solbakk, Bergen, Norway
Shareholder:
Homeport / Flag: Bergen / Norway
Callsign: LFZD
Additional info:

Date/Name Ship 1976-05-00 DAGRAND
Manager: Ernst Abrahamsen, Oslo, Norway
Owner: I/S Jada, Oslo, Norway
Shareholder:
Homeport / Flag: Oslo / Norway
Callsign: LFZD
Additional info:

Date/Name Ship 1977-01-00 ALI 2
Manager: Gulf Coast Shipping Lines, Kuwait, Kuwait
Owner: Gulf Coast Shipping Lines, Kuwait, Kuwait
Shareholder:
Homeport / Flag: Kuwait / Kuwait
Callsign: 9KFN
Additional info:

Date/Name Ship 1978-00-00 AL NISER 2
Manager: Al Nisser Trading Company W.W.L., Kuwait, Kuwait
Owner: Al Nisser Trading Company W.W.L., Kuwait, Kuwait
Shareholder:
Homeport / Flag: Kuwait / Kuwait
Callsign: 9KFN
Additional info:

Ship Events Data

1951-07-26: NvhN 26-07-1951: Tewaterlating Aries. Bij de scheepswerf J. G. Broerken te Westerbroek werd met goed gevolg te water gelaten de nieuwe motorkust-Aries van 850 ton dw en 499 b.r.t. De afmetingen zijn: lengte 54.80, wijdte 8.80 en holte 4.10 meter. De bouw geschiedt voor rekening van de Gebr. Kramer te Groningen. Als krachtbron zal worden ingebouwd een 650 pk motor. Op de werf zal de kiel worden gelegd voor een coaster bestemd voor de K.N.S.M. te Amsterdam.

1951-09-22: Op 22-09-1951 als ARIňS, zijnde een stalen motorschip, groot 1415.11 m3 bruto inhoud volgens meetbrief 's Gravenhage no. 8551 d.d. 19-09-1951, liggende te Groningen, door A. Kraaijema, scheepsmeter te Groningen, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 2668 Z GRON 1951 op het achterschip aan S.B. zijde, in achterkant dekhuis op het verhoogd achterdek, 3.42 m. uit hekplaat, 1.05 uit de lengteas en 1.50 boven dek.

1951-09-26: NvhN 26-09-1951: Proefvaart AriŽs. Op de Eems bij Delfzijl, werd gistermiddag de geslaagde proeftocht gehouden van het nieuwgebouwde motorschip AriŽs, in opdracht van de Gebr. Kramer te Groningen, onder klasse Scheepv. Inspectie en Lloyds (Atlantische vaart) gebouwd bij de Scheepswerf "Westerbroek" (Fa. J.G. Broerken.) De lengte van dit schip bedraagt 54.80 meter, de breedte 8.80 meter, de holte 4.10 meter, het laadvermogen is ca. 850 ton. De 600 pk dieselmotor gaf het schip een snelheid van 11 mijl. De AriŽs heeft twee stalen masten waarbij de nodige laad- en loslieren en motoren en is verder modern uitgerust met echolood, radio-telefonie, richtingzoeker enz. terwijl de ruimen elektrisch geventileerd kunnen worden. De AriŽs gaat in ballast van Delfzijl naar Stettin om daar kolen te laden voor Helsingfors.

1952-04-28: Het Vrije Volk 28-04-1952: AriesóDe Nederlandse kustvaarder ďAriesĒ is op de rede van Duinkerken door een onbekend schip aangevaren. De ďAriesĒ liep enige lichte schade op aan verschansing en bovenbakdek.

1961-10-16: De Waarheid 16-10-1961: Reders van Reydons schepen: Wij wisten 't niet en zouden 't niet hebben getolereerd. (Van onze verslaggever)
De rederijen van de ĄPaloma", ĄHunze" en ĄAriŽs" ó de drie schepen waarop Reydon spionagewerk heeft gedaan in Sowjet-havens ó ontkennen met de meeste nadruk, dat zij hiervan op de hoogte zijn geweest. ĄIk heb absoluut geen vermoeden gehad," aldus de heer J. Kramer te Groningen, eigenaar van de 499 BRT metende ĄAriŽs". Reydon heeft in 1958 op dit schip als aflosser-machinist een reis gemaakt naar Archangelsk en daar oorlogsschepen en havenwerken gefotografeerd. Na terugkeer monsterde hij af en bracht de films naar de vader van Nelly Snoek, een kappersdochter met wie hij enkele dagen later trouwde. Het paar ging op huwelijksreis naar Heelsum, waar het in hotel Klein Zwitserland werd opgezocht door Reydons NAVO opdrachtgevers. De heer Kramer zei, dat hij het natuurlijk nooit getolereerd zou hebben, indien hij zou hebben geweten, dat een van de bemanningsleden spionagewerk deed. ĄDat is levensgevaarlijk," zei hij, Ąwant 't kan je je schip kosten, afgezien nog van de schade aan de handelsbetrekkingen." Een zelfde antwoord kregen we van de Kustvaartunie Groningen te Rotterdam, de eigenares van het 499 BRT metende motorschip ĄHunze", waarop Reydon een spionageopdracht uitvoerde in de Witte Zee. ĄHet was een reis voor Sowvracht en wij willen meer vrachten", zei een woordvoerder van de directie. ĄHet spreekt toch vanzelf, dat wij ons met dit soort dingen absoluut niet inlaten. Als Reydon dat gedaan heeft, is het buiten medewerking en medeweten van de rederij gebeurd, dat kan ik U verzekeren. Wij zijn neutraal." Onze zegsman wees er voorts nog op, dat er een sterk verloop van personeel is en dat ĄJan en alleman" op de kustvaarders monsteren. De heer H. Westers te Groningen, eigenaar van het 493 BRT metende m.e. Palo m a, waarop Reydon in verschillende Sowjethavens militaire objecten fotografeerde (o.m. duikboten) verklaarde, dat hij niervan volkomen onkundig was. Reydon kwam op 1 maart 1957 als tweede machinist aan boord en monsterde op 28 juni af om voor eerste machinist te gaan studeren, naar hij zei. ĄIk heb de man zelfs nooit gezien," aldus de heer Westers, die categorisch verklaarde dat hij de spionage-activiteiten niet zou hebben getolereerd indien hij ervan geweten had. Onaanvaardbaar excuus. De twee beklaagden hehben het vertrouwen en de gastvrijheid van de volkeren van de Sowjet-Unie en andere socialistische landen geschonden om hun misdadige spionagewerk ten gunste van het ondergaande imperialisme te verrichten, aldus generaal Klimow. Hij wees de verklaring van Reydon, dat deze door angst voor werkloosheid en financiŽle moeilijkheden was gedreven, van de hand als onaanvaardbaar. Om daar iets tegen te doen, behoefde hij niet als spion tegen de socialistische landen te gaan werken. Hij had zich beter eens kunnen afvragen waarom er in de kapitalistische landen wel en in de socialistische landen geen werkloosheid bestaat, zo zei hij. Aan het slot van zijn requisitoir stelde Klimow vast, dat hier sprake is van een zeer ernstige misdaad tegen de veiligheid van de staat. Rekening houdend met alle bijzondere omstandigheden eiste hij 15 jaar gevangenisstraf tegen beiden. De twee verdedigers verklaarden tegen de feiten niets te kunnen inbrengen. Zij bepleitten een milde straf met het oog op de volledigheid en eerlijkheid waarmee de beklaagden alles hadden toegegeven. Verloren spel. Voordat de rechters zich voor beraad terugtrokken, legden de beklaagden een korte verklaring af. De Jager trachtte zich nog de rol aan te meten van de heldhaftige strijder tegen het communisme. En hij deed dat geheel in de stijl van de koude oorlog zoals hem steeds was geleerd. ĄAls een soldaat, die voor een rechtvaardige zaak strijdt, gevangen wordt genomen, en men vraagt hem of hij spijt heeft, dan zal het antwoord Ąneen" moeten zijn. Zo luidt mijn antwoord ook. Ik betreur alleen de omstandigheden waarin ik nu verkeer", zo zei hij gemaakt krijgshaftig. Om er direct heel benauwd op te laten volgen: ĄIk zou nu liever in Nederland zijn." Vervolgens schilderde hij zich zelf nog eens af als een verdediger van het christendom tegen bet goddeloze communisme. Hij besloot met de woorden: ĄIk heb het spel slecht gespeeld en verloren. Met god 9 hulp hoop ik een goede verliezer te zijn." Reydon vroeg in zijn laatste woord clementie terwille van zijn vrouw en kind. Hij herhaalde nog eens, dat hij betreurde wat hij had gedaan en dat hij geen haatgevoelens tegen het Russische volk koesterde. Daarop werd de zitting geschorst: Na drie uur beraad kwam het vonnis van het tribunaal: 13 jaar.

1965-00-00: Zware schade opgelopen.

1966-04-05: NvhN 05-04-1966: M.s. AriŽs naar Noorwegen. Het ms AriŽs van gebr. Kramer te Groningen is verkocht naar Noorwegen. De AriŽs meet 499 b.r.t. en werd in 1951 gebouwd bij de N.V. Scheepswerf Westerbroek v.h. J. G. BrŲrken te Westerbroek. Het schip is uitgerust met een 600 pk Werkspoor motor.

1976-00-00: Zware machineschade opgelopen en door de eigenaar geabandonneerd. Mei 1976 'Dagrand' van I/S Jada, Oslo, Noorwegen en op de EigerÝy werf gerepareerd en in november 1976 van een nieuwe hoofdmotor voorzien: 4tew 6 cil 850 Pk Atlas-MAK (1966) Type (320x450) 10 Kn uit het m.s. 'Hellefisk'

1980-06-08: Final Fate: Gestrand en na twee dagen zonder bemanning gevonden op Socotra Island in pos. 12.19.N. - 53.33. O. De reddingsboten waren nog aan boord. De bodem was zwaar beschadigd en ze werd total loss verklaard.


Ship Masters Data

Images


Description: De nieuw opgeleverde AriŽs' afgemeerd in het Eemskanaal te Groningen, sept. 1951.
Image type: Photo

Description: De proefvaart en oplevering van de 'AriŽs' op 25 sept. 1951.
Image type: Photo

Description: 'AriŽs' (bj 1951)
Image type: Photo

Description: 'AriŽs'
Image type: Photo
Sources