Name ship: ATLANTIC

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1904
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
IMO number:
Nat. Official Number: 6202 GRON 1904
Category: Cargo vessel
Propulsion: Motor Vessel
Type: Schooner
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Two masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: N.V. Scheepswerf J. Th. Wilmink, Groningen, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1904-04-21
Technical Data

Engine Manufacturer:
Engine Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 2
Power: 50
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Bolinder gloeikop
Speed in knots: 1.00
Number of screws:
 
Gross Tonnage: 181.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 145.24 Net tonnage
Deadweight: 285.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 31.23 Meters Length overall (Loa)
Beam: 6.78 Meters Breadth, moulded
Depth: 3.05 Meters Depth, moulded
Draught: 2.89 Meters Draught, maximum
 
Configuration Changes

1936-00-00: 1936 gehermotoriseerd: 4tew 6 cil 130 Epk Daimler-diesel (afkomstig uit de in 1936 gelichte Duitse onderzeeboot UB 45)

1945-00-00: 1945 gehermotoriseerd: ? tew ? cil 110 Epk Deutz

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1904-03-23 ATLANTIC
Manager: R.A. Kramer, Groningen, Netherlands
Owner: R.A. Kramer, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NGBQ
Additional info:

Date/Name Ship 1911-00-00 IVAN BURGCHART
Manager: I. Burgchart, Odessa, Russia
Owner: I. Burgchart, Odessa, Russia
Shareholder:
Homeport / Flag: Odessa / Russia
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

1904-03-18: Dagregister deel 16 nummer 283, den drie en twintigsten Maart 1900 vier. Ondergeteekende, J.Th. Wilmink, scheepsbouwer wonende te Groningen verklaart door dezen in het jaar negentien honderd en vier te hebben volbouwd en nieuw te water gebracht een stalen schoenerschip hebbende een dek en twee masten genaamd “Atlantic”, in eigendom toekomende en bevaren wordende door Roelf Kramer, gedomicilieerd te Groningen, ingevolge meetbrief d.d. Gideon, gem Haren 17 Maart 1904 nr. 1476 gemeten bruto op 512.77 kubieke meter of 181 tonnen van 2.83 kubieke meter en netto op 411.39 kubieke meter of 145.24 tonnen van 2.83 kubieke meter. Gideon, gem. Haren, den 18 Maart 1904. W.g. J. Th. Wilmink. (In de kantlijn staat bijgeschreven 6202.)

1909-10-00: NRC 27-10-2009: Huelva, 25 oktober. Het Spaanse stoomschip FERNANDO heeft het Nederlandse schip ATLANTIC aangevaren, waardoor het schade aan het bovendek bekwam.

1916-00-00: 1916 “Nr 175” als transportschip van de Russische Keizerlijke Marine. 05.1918 in Duits bezit.
02.1920 door der Sovjets buitgemaakt. 1921 hernoemd in “Nestor Letopisec”
17.03.1922 hernoemd in “Utris” 05.1925 te Varna in beslaggenomen en in dienst als visserrijschip.
20.04.1930 als “Asen” in dienst als schoolschip. 1936 gehermotoriseerd: 4tew 6 cil 130 Epk Daimler-diesel (afkomstig uit de in 1936 gelichte Duitse onderzeeboot UB 45) 1942 bewapend.
09.1944 door de Sovjets buitgemaakt en in dienst als moederschip voor de USSR mijnenveger “Manych”
1945 gehermotoriseerd: ? tew ? cil 110 Epk Deutz en weer hernoemd in “Asen”
05.06.1956 buiten dienst gesteld en en in 09.1958 de USSR gesloopt.


Ship Masters Data

Images


Description: De ATLANTIC, in 1909 na een aanvaring te Huelva in reparatie liggend (zie events)
Image type: Photo
Sources