Name ship: AUGUST MARIE

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1918
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number: 3768 DORD 1918
Category: Cargo vessel
Propulsion: Motor Vessel
Type: Aux. Schooner
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Three masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Scheepswerf Van Goor & Spiekman, Zwartsluis, Netherlands
Yardnumber: 165
Date Laid Down:
Launch Date: 1917-06-30
Delivery Date: 1918-00-00
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Steywal Motorenfabriek, Overschie, Netherlands
Engine Type: Engine, Hot bulb (gloeikop)
Number of Cylinders: 2
Power: 130
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: 0
Speed in knots: 7.00
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 245.66 Gross tonnage
Net Tonnage: 175.28 Net tonnage
Deadweight: 450.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1:
Length 2: 33.53 Meters Registered
Beam: 7.38 Meters Breadth, moulded
Depth: 1.75 Meters Depth, moulded
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1918-01-00 AUGUST MARIE
Manager: N.V. J. van Steen's Rijnreederij, Rotterdam, Netherlands
Owner: N.V. Motorschoener 'August Marie', Rotterdam, Netherlands
Shareholder: August Borremans, Rotterdam
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: NGDB
Additional info:

Ship Events Data

1917-12-27: Dagregister deel 18 nummer 115. Den vierden Januari 1900 achttien. De ondergeteekende Carolus Augustus Borremans, reeder, wonende te Rotterdam, als directeur van de aldaar gevestigde naamlooze vennootschap “Motorschip August Marie” opgericht bij acte negen en twintig December negentien honderd zestien voor notaris W.H. van Bilderbeek, residerende te Dordrecht verleden, verklaart dat deze naamlooze vennootschap eenig eigenaresse is van het stalen motorzeilschip genaamd “August Marie”, in Nederland gebouwd en in Nederland thuisbehoorend, hebbende een laadvermogen van bruto 695.94 m3 of 245.066 ton van 2.83 m3 en netto 496.55 m3 of 175.28 ton van 2.83 m3., met den volledigen inventaris welk schip nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld en verzoekt thans teboeksstelling van gemeld schip ten name van de genoemde naamlooze vennootschap Motorzeilschip “August Marie” door middel van inschrijving dezer verklaring in de daartoe bestemde openbare registers van scheepsbewijzen te Dordrecht. Rotterdam 27 December 1917. Naamlooze vennootschap motorzeilschip “August Marie”. Getekend Aug. Borremans, directeur. In de kantlijn staat bijgeschreven: Ingebrand 3786 DORD 1918.

1918-00-00: In de loop van 1918 kwam de driemastgaffelschoener gereed maar vertrok door de oorlogs- en naoorlogse omstandigheden pas in maart 1919 op haar eerste reis.

1919-06-03: Final Fate: Op reis van Blyth naar Nakskov op de Noordzee gekapseisd nadat bij slecht weer de machinekamer vol water geraakte en gezonken. Het schip was niet geheel volgeladen met steenkool.

1919-06-06: Het Volk 06.06.1919: De logger “Alma” (IJM 249), bracht donderdagmiddag te IJmuiden aan de schipbreukeling Harm Wijnholt van Delfzijl, de enige overgeblevene van de gehele equipage van de motorschoener 'August Marie'. Omtrent de ramp vernamen wij van Wijnholt het volgende: De motoschoener 'AUGUST MARIE”', voorheen eigendom van de rederij August Borremans te Rotterdam was verkocht aan de rederij S. Nielsen te Nakskoer en was onderweg daarheen met een lading kolen van Blyth in Engeland. Door onbekend gebleven oorzaak is de schoener dinsdagmorgen lek gesprongen en stroomde de machinekamer vol water. Terwijl de bemanning bezig was de scheepsboot uit te zetten kapsijsde de schoener en gingen twee der opvarenden mee in zee en verdronken. De zes overige w.o. kap. Chr. Boer van Groningen wisten zich in de scheepsboot te redden. De schoener zonk op ongeveer 55.10 NB en 1.3. OL. Kort daarna sloeg door de ruwe zee de scheepsboot met de 6 mannen om en verdwenen 5 van hen in de diepte. Harm Wynholt alleen kon zich redden en werd na uren op de omgeslagen boot te hebben rondgedreven opgenomen door de logger 'Alma'. De schoener voer met een Hollandse bemanning uit de provincie Groningen. 7 der opvarenden zijn bij de scheepsramp omgekomen. De 'August Marie' was in 1918 gebouwd en had nog slechts drie reizen gedaan.

Ship Masters Data

Images

Sources