Name ship: AURORA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1897
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
IMO number:
Nat. Official Number: 5257 GRON 1897
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: One mast
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Iron
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Wijnke Boerma, Martenshoek, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date: 1897-00-00
Delivery Date: 1897-04-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 74.24 Gross tonnage
Net Tonnage: 72.00 Net tonnage
Deadweight:
 
Length 1: 23.60 Meters Length overall (Loa)
Beam: 4.95 Meters Breadth, moulded
Depth: 1.96 Meters Depth, moulded
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1897-04-22 AURORA
Manager: Teunis Jonkman, Gasselternijveen, Netherlands
Owner: Teunis Jonkman, Gasselternijveen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Gasselternijveen / Netherlands
Callsign: NGFD
Additional info:

Date/Name Ship 1912-03-07 ANTJE
Manager: Jan Kettler, Leens, Netherlands
Owner: Jan Kettler, Leens, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Leens / Netherlands
Callsign:
Additional info: Aankoopprijs HFl. 3.500,--

Date/Name Ship 1916-10-30 CATHARINA
Manager: Jan Roskam, Winschoten, Netherlands
Owner: Jan Roskam, Winschoten, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Winschoten / Netherlands
Callsign:
Additional info: Aankoopprijs HFl. 6.000,--

Date/Name Ship 1923-05-04 CHRISTINA
Manager: Pieter van Keulen, Rotterdam, Netherlands
Owner: Pieter van Keulen, Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info: Aankoopprijs HFl. 6.000,--

Ship Events Data

1897-04-22: Dagregister deel 14 nummer 172, den zes en twintigsten April 1800 zeven en negentig. Ik ondergetekende Teunis Jonkman, schipper gedomicilieerd te Gasselternijveen, verklaar dat het ijzeren tjalkschip genaamd “Aurora”, hebbende een dek en een mast gemeten op een inhoud van tweehonderd en tien en twee en dertig honderdste kubieke meter of vier en zeventig en vier en twintig honderdste tonnen van 2.83 kubieke meter en gevoerd wordende door mij ondergetekeende aan mij in eigendom toebehoort, dat ik Nederlander bent, hier ten lande woonachtig, dat het bestuur over hetgeen tot het onderhoud van het schip, de uitrusting en het vitualieeren of bevrachten van hetzelve wordt vereischt,, te Gasselternijveen wordt gevoerd en dat genoemd schip niet op voet van oorlog is uitgeruste noch door mijn toedoen of gedogen in strijd met de onzijdigheid van den Staat op voet van oorlog uitgerust zal worden. Hoogezand, den 22 sten April 1800 zeven en negentig. (In de kantlijn staat bijgeschreven: 5257 en in de andere kantlijn: Opnieuw geboekt deel 1 nr. 103.)

1901-04-17: Eerste meting op 17-04-1901 te Groningen. Meetnummer: G158N. Bouwjaar: 1897. Lengte: 23 m 42 cm, breedte: 4 m 98 cm, waterverplaatsing:
136,635 ton. Eigenaar: F. Jonkman, domicilie: Gasselternijveen.

1910-00-00: Vermoedelijk uit de zeevaart in de binnenvaart. Staat in 1913 niet meer vermeld in het zeeregister van Germ. Lloyd.

1927-01-15: Op 15-01-1927 bij het Kadaster teboekgesteld als "Christina", eigendom van Pieter van Keulen, schipper te Rotterdam, zijnde een motortjalkschip, voorzien van een 1 cilinder ruwolie Berkelmotor, sterk 30/35 PK. Op 01-10-1927 als "Christina", zijde een motor tjalkschip, groot 144 ton, liggende te Rotterdam, door B. Klop, Scheepsmeter te Rotterdam, ten verzoeke van Pieter van Keulen, schipper te Rotterdam, van brandmerk 103 B GRON 1927 voorzien door het inbeitelen op het achterschip aan B.B. zijde achter tegen de roef. Opm. de vroegere brandmerken zijnde: 5257 GRON 1897 zijn bij onderzoek niet, noch sporen daarvan, gevonden. Op 24-09-1934 eigendom van de Rotterdamsche Hypotheekbank N.V. Op 25-09-1934 eigendom van Willem Mattinus Goudsbloem, reeder te Rotterdam en Roelof van Veen, reeder te Schiedam, elk voor een 1/2 deel. Op 15-01-1935 hernoemd "Eliza", eigendom van Daniel Louis Oppeneer, schipper te Terneuzen. Op 05-12-1939 hernoemd "Jantina Hendrika", eigendom van Albert Bruisma, schipper te Vlagtwedde. Op 09-04-1941 eigendom van N.V. Scheepvaart Mij. Beror te Dordrecht. Op 17-03-1954 hernoemd "Roeiertoren VI", eigendom van Johan Hendrik Ooms, scheepsreder te Streefkerk. Op 17-05-1954 hernoemd: "Walburg III", eigendom van N.V. IJzer- en Metaalhandel Walburg te Zwijndrecht. De omschrijving is dan: Casco motortjalkschip hebbende een laadruim, roef, stuurhut, vooronder en motorkamer. Op 08-02-1955 meting te Zwijndrecht. Meetnummer: R20735N. Naam schip: Walburg III. Scheepstype: sleepschip. Lengte: 23 m 54 cm, breedte: 4 m 96 cm, inzinking: 2 m 03 cm, waterverplaatsing: 141,302 ton. Op 12-09-1990 wordt de teboekstelling bij het Kadaster doorgehaald.

Ship Masters Data

Images

Sources