Name ship: AVONTUUR

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1902
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
IMO number:
Nat. Official Number: 5934 GRON 1902
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Gebr. J. & G.W. Verstockt, Martenshoek, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1902-06-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 84.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 67.19 Net tonnage
Deadweight: 130.00 tons deadweight closed (1016 kg)
 
Length 1: 24.0 Meters Length registered (Lreg)
Beam: 4.99 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.10 Meters Depth, moulded
Draught:
 
Configuration Changes

1920-00-00: 1920 gemotoriseerd: 2 tew 1 cil 40 Pk Callesen Aabenraa gloeikop Type (x)

1938-00-00: 1938 gehermotoriseerd: 2 tew 2 cil 90 Pk Steyaard gloeikop Type (x)

1971-00-00: In 1971 omgebouwd tot stenen/grind visser met kenmerk: St.F.18

1973-00-00: 1973 gehermotoriseerd: 4 tew 6 cil 300 Pk Mercedes diesel Type (x)

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1902-07-23 AVONTUUR
Manager: Jan Sloots Hzn, Gasselternijveen, Netherlands
Owner: Jan Sloots Hzn, Gasselternijveen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Gasselternijveen / Netherlands
Callsign: NGHS
Additional info:

Date/Name Ship 1912-01-31 AVONTUUR
Manager: Harm Sloots Janzn., Gasselternijveen, Netherlands
Owner: Harm Sloots Janzn., Gasselternijveen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Gasselternijveen / Netherlands
Callsign: NGHS
Additional info: Aankoopprijs Hfl. 6.700,--

Date/Name Ship 1918-06-29 ENTREPRISE
Manager: Christian Valdemar Christensen, Arhus, Denmark
Owner: Christian Valdemar Christensen, Arhus, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Egernsund / Denmark
Callsign: NWDF
Additional info:

Date/Name Ship 1918-08-24 ENTREPRISE
Manager: Christensen & Co., Copenhagen, Denmark
Owner: Entreprise Compagniet, Copenhagen, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Copenhagen / Denmark
Callsign: NWDF
Additional info:

Date/Name Ship 1920-11-30 SVEND
Manager: M.F. Hansen, Egernsund, Denmark
Owner: M.F. Hansen, Egernsund, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Egernsund / Denmark
Callsign: OWAN
Additional info:

Date/Name Ship 1945-03-07 SVEND
Manager: Captain Svend Hansen, Egernsund, Denmark
Owner: Captain Svend Hansen, Egernsund, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Egernsund / Denmark
Callsign: OWAN
Additional info:

Date/Name Ship 1947-09-11 SVEND
Manager: Captain Emanuel Larsen, Egernsund, Denmark
Owner: Captain Emanuel Larsen, Egernsund, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Egernsund / Denmark
Callsign: OWAN
Additional info:

Date/Name Ship 1961-05-27 GITMAR
Manager: Peter Mathias Jensen, Egernsund, Denmark
Owner: Peter Mathias Jensen, Egernsund, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Egernsund / Denmark
Callsign: OWAN
Additional info:

Date/Name Ship 1968-03-07 SARA
Manager: Mrs. Mary E. Ovensen, Copenhagen, Denmark
Owner: Mrs. Mary E. Ovensen, Copenhagen, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Copenhagen / Denmark
Callsign: OWAN
Additional info:

Date/Name Ship 1971-00-00 ZIBA
Manager: Tage Lund Nielsen, Korsør, Denmark
Owner: Tage Lund Nielsen, Korsør, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Korsør / Denmark
Callsign: OWAN
Additional info: In 1971 : St.F. 18

Date/Name Ship 1979-00-00 ZIBA
Manager: Albert E. Boye & Co., Marstal, Denmark
Owner: I/S Ziba, Korsør, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Korsør / Denmark
Callsign: OWAN
Additional info: St. F. 18

Date/Name Ship 1990-00-00 ZIBA
Manager: J. Aagren, Korsør, Denmark
Owner: J. Aagren, Korsør, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Korsør / Denmark
Callsign: OWAN
Additional info:

Date/Name Ship 1991-01-00 RAM JENSEN
Manager: Gitte Lohse, Korsør, Denmark
Owner: Gitte Lohse, Korsør, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Korsør / Denmark
Callsign: OWAN
Additional info:

Date/Name Ship 1991-02-00 RAM JENSEN
Manager: Pelle Karl Jensen, Gilleleje, Denmark
Owner: Pelle Karl Jensen, Gilleleje, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Gilleleje / Denmark
Callsign: OWAN
Additional info:

Date/Name Ship 1992-00-00 RAM JENSEN
Manager: Lars Munch Hansen, Hellerup, Denmark
Owner: Lars Munch Hansen, Hellerup, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Gilleleje / Denmark
Callsign: OWAN
Additional info:

Date/Name Ship 1998-00-00 RAM JENSEN
Manager: SAJ Interprise, Svendborg, Denmark
Owner: SAJ Interprise, Svendborg, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Svendborg / Denmark
Callsign: OWAN
Additional info:

Date/Name Ship 1999-12-11 RAM JENSEN
Manager: Casani Sų Enterprise, Svendborg, Denmark
Owner: Casani Sų Enterprise, Svendborg, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Svendborg / Denmark
Callsign: OWAN
Additional info:

Ship Events Data

1903-07-22: Dagregister deel 15 nummer 566 den drie en twintigsten Juli 1900twee. De ondergeteekende Jan Sloots Hz., van beroep schipper wonende aan boord van zijn schip, gedomicilieerd te Gasselternijveen, verklaart dat hij is de eenige eigenaar van het te Martenshoek, gemeente Hoogezand, op de werf van de Gebroeders Verstockt nieuw gebouwd en aldaar liggende stalen tjalkschip genaamd `Avontuur` netto groot blijkens meetbrief afgegeven den negentienden Juli 1900 twee door den scheepsmeter Pieters te Hoogezand een honderd negentig vier en dertig honderdste (190.34) kubieke meter of zeven en zestig en negentien honderdste (67.19) tonnen van 2. 83 Kubieke meter welk schip nooit of te nimmer aan eenig kantoor is te boek gesteld. Hoogezand, twee en twintigsten Juli 1902. J. Sloots Hz. In de kantlijn staat bijgeschreven 5934. In de andere kantlijn staat bijgeschreven: Blijkens acte overgeschreven 29 Juni 1918 deel 39. No. 9151 is nevens vermeld schip buitenlands aan een buitenlander verkocht en wordt hetzelve voor zooveel nodig hier uitgeboekt. Groningen, den 29 Juni 1918. De Bewaarder.

1990-00-00: Final Fate: Sinds 1990 lag ze opgelegd in Svendborg, haar conditie verslechterde snel en ze werd in 01.2000 gesloopt door Orlas Produktforretning op de werf van Svendborg Repair Yard.

Ship Masters Data

Images


Description: De AVONTUUR van Harm Sloots, foto juni 1917, genomen te Aalborg (DK)
Image type: Photo

Description: Gitmar 1902 ex Svend ex Enterprice ex Avontuur.
Image type: Photo

Description: Sara 1902 ex Gitmar ex Svend ex Enterprice ex Avontuur
Image type: Photo

Description: Ziba 1902 ex Sara ex Gitmar ex Svend ex Enterprice ex Avontuur.
Image type: Photo

Description: Ziba 1902 ex Sara ex Gitmar ex Svend ex Enterprice ex Avontuur.
Image type: Photo

Description: Ziba 1902 ex Sara ex Gitmar ex Svend ex Enterprice ex Avontuur on 15-06-1982 at Fakse Ladeplads.
Image type: Photo

Description: Ram Jensen 192 ex Ziba ex Sara ex Gitmar ex Svend ex Enterprice ex Avontuur at Svendborg.
Image type: Photo
Sources