Name ship: AVONTUUR

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1920
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO number: 5336600
Nat. Official Number: 4475 WINSCH 1920
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Schooner
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Two masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Otto Smith, Stadskanaal, Netherlands
Yardnumber: 5
Date Laid Down: 0000-00-03
Launch Date: 1917-11-00
Delivery Date: 1920-04-16
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 146.21 Gross tonnage
Net Tonnage: 129.90 Net tonnage
Deadweight: 195.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 10595 Cubic Feet
Bale: 9888 Cubic Feet
 
Length 1: 30.59 Meters Registered
Beam: 5.84 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.58 Meters Depth, moulded
Draught:
 
Configuration Changes

1924-12-28: Gearriveerd bij Scheepswerf Gebr. Niestern & Co., Delfzijl en voorzien van een motor: 2tew 2 cil 80 PK AEG-Gloeikop Type (300x350) Proefvaart 26 februari 1925. GRT 146, NRT 98, TDW 190.

1935-00-00: Nieuwe hoofdmotor: 2tew 4 cil 120 Pk Deutz Type (220x360)

1940-00-00: Nieuwe hoofdmotor: 2tew 3 cil PK Bolinder Type (330x340)

1959-00-00: Nieuwe hoofdmotor: 2tew 3 cil 180 PK Seffle Type (286x356)

1972-00-00: Nieuwe hoofdmotor: 4tew 6cil 230 Pk Saab-Scania Type (127x145)

1990-00-00: Omgebouwd tot tweemast zeilschoener nog steeds van Paul Wahlen.

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1920-03-17 AVONTUUR
Manager: Otto Smith (scheepsbouwer), Stadskanaal, Netherlands
Owner: Otto Smith (scheepsbouwer), Stadskanaal, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Stadskanaal / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1923-01-23 CATHARINA
Manager: Pieter de Wit, Groningen, Netherlands
Owner: Pieter de Wit, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NHVT
Additional info: Aankoopprijs HFl. 14.000,--

Date/Name Ship 1925-00-00 CATHARINA
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Netherlands
Owner: Pieter de Wit, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NHVT
Additional info:

Date/Name Ship 1932-04-00 SPES
Manager: Klaas Pronk Jakzn., Groningen, Netherlands
Owner: Klaas Pronk Jakzn., Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PSRH
Additional info: 1934 callsign PHQG

Date/Name Ship 1937-05-21 SPES
Manager: John. S. Andersson, Djupekås, Sweden
Owner: John. S. Andersson, Djupekås, Sweden
Shareholder:
Homeport / Flag: Djupekås / Sweden
Callsign: SLBW
Additional info:

Date/Name Ship 1962-01-00 SPES
Manager: Verner I. Andersson Partrederi, Djupekås, Sweden
Owner: Verner I. Andersson Partrederi, Djupekås, Sweden
Shareholder:
Homeport / Flag: Djupekås / Sweden
Callsign: SLBW
Additional info:

Date/Name Ship 1977-00-00 AVONTUUR
Manager: Paul Wahlen, Unknown, Unknown
Owner: Vela Mar Shipping Co. S.A., Panama, Panama R.P.
Shareholder:
Homeport / Flag: Panama / Panama R.P.
Callsign:
Additional info: 1981 tienjarig charter in Caribbean.

Date/Name Ship 1988-00-00 AVONTUUR
Manager: Unknown, Bridgetown, Barbados
Owner: Unknown, Bridgetown, Barbados
Shareholder:
Homeport / Flag: Bridgetown / Barbados
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1989-00-00 AVONTUUR
Manager: Vela Mar Shipping Co. S.A., Road Harbour, Virgin Islands
Owner: Vela Mar Shipping Co. S.A., Road Harbour, Virgin Islands
Shareholder:
Homeport / Flag: Road Harbour / Virgin Islands
Callsign: ZJL4269
Additional info: Volgens Lloyds 1997 herdoopt AVONTOOR

Ship Events Data

1917-11-03: Als speculatiebouw naamloos te water. In maart 1920 verkocht en afgebouwd.

1920-03-17: Dagregister deel 18 nummer 133 den zeventienden Maart 1900 en twintig. Verklaring van eigendom. Ik ondergeteekende Otto Smith, scheepsbouwer te Stadskanaal, gemeente Onstwedde, verklaar, dat ik de eenige eigenaar ben van het stalen tweemastschoenerschip genaamd “Avontuur”, groot Bruto 414,21 kubieke meter of 146,21 tonnen van 2.83 kubieke meter en Netto 367,98 kubieke meter of 129,90 tonnen van 2.83 kubieke meter, thans liggende te Stadskanaal, gemeente Onstwedde, welk schip nog in geen kantoor van bewaring van Scheepsbewijzen is te boek gesteld. Stadskanaal (O) den 17 Maart negentienhonderd en twintig. In de kantlijn staat bijgeschreven: Blijkens verklaring van den beëdigden scheepsmeter Jan Gerrits te Groningen d.d. 20 Maart 1920 is nevens vermeld vaartuig gebrand als volgt: 4475 WINSCH 1920. De Bewaarder.

1920-04-16: NVHN 17.04.1920: Delfzijl, 16 april. Heden is alhier van Nieuweschans aangekomen het nieuwe tweemast schoenerschip AVONTUUR, kapt. Wegener. Dit schip is gebouwd op de werf van de heer O. Smid te Stadskanaal en heeft een laadvermogen van 200.000 kg. Het heeft te Nieuweschans kartonpapier geladen, welke bestemd is voor Londen.

1923-03-00: Eemsbode 03.03.1923: Heden is van hier vertrokken geladen met raapkoeken en met bestemming naar Svendborg het schoenership 'Catharina' kapitein P. de Wit. Het schip is voor geheime prijs aangekocht van O. Smidt te Stadskanaal en was toen genoemd 'Avontuur'.

1923-11-28: Op 28 november 1923 gestrand nabij Stevns Klint, het schip arriveerde op 27 november om 11.00 uur geballast aan de steiger te Stevns om een lading van 150 ton kalk bestemd voor Aarhus in te nemen. Daarvoor had het schip achter 100 vadem ketting ten anker gelegen. Door haar ligging in open zee is de laadplaats Stevns alleen bruikbaar bij Z.W. en N.W. winden. In de morgen van genoemde dag was het gunstig weer en werd ruim 50 ton geladen, de volgende dag, woensdag 28 november, is nog met het laden voort gegaan. De wind werd echter s`nachts oost en het was in de morgen niet meer mogelijk weg te komen, omdat geen sleepboot hulp aanwezig was. Er was wel een motorboot, maar deze kon het schip niet in zee brengen. Met behulp van deze boot werd wel een anker met 100 vadem ketting uitgebracht, welke tot 35 vadem werd ingehiewd. Het 2e boeganker werd eveneens uitgebracht met 60 vadem ketting en tenslotte een zwaar werpanker. Men kreeg het schip echter niet slaags. De Catharina lag nu voor 3 ankers ongeveer 60 vadem van de steiger. De wind bleef oostelijk en het weer werd slechter. Tegen de avond stak een Z.O. storm op met hoge zeegang en sneeuwbuien. Bij het zwaaien op de wind kwam het schip in de nauwe geul met het achterschip aan de grond en stootte hevig, waarbij het roer brak. Het water drong door in het achterschip. Na gehouden scheepsraad werd besloten om het anker te laten slippen, ten einde het schip geheel op het strand te laten drijven en te voorkomen dat het in de diepe geul zou zinken. De Catharina dreef dan ook spoedig op het strand. Storm en zeegang namen toe en de zeeën sloegen over het schip. In de nacht van 28 op 29 november om 02.00 uur werd door middel van een vuurpijl toestel verbinding met de wal verkregen. Vrouw en kind van de schipper werden dadelijk in veiligheid gebracht, daarna zijn ook de matroos en de kok aan de wal gegaan, terwijl de schipper en de stuurman aanboord bleven. In de ochtend van 29 november was de wind Z.W. geworden met zeer kalm weer. Nadat de schipper zich in verbinding had gesteld met de assuradeuren, werd hulp van bergers aanvaard. De 150 ton lading kalk die geheel nat geworden was, is gelost en het schip naar Kopenhagen gebracht. Daar voorlopig dicht gemaakt en met sleepboot hulp naar Delfzijl gevaren voor algehele reparatie.
Leeuwarder courant 30-11-1923: Nederlandsch schip gestrand. Uit Kopenhagen wordt aan de „Tel." gemeld, dat gedurende een hevigen storm, die in Denemarken groote schade aanrichtte, in den nacht van Woensdag op Donderdag, ter hoogte van Stevensklint de Nederlandsche, te Groningen thuisbohoorende schoener „Catharina", met een lading kunstmest op weg naar Apenrade is gestrand. Reeds vóór het stranden werden aan boord noodseinen gegeven, welke op het land opgemerkt werden. Na veel moeite wist de reddingboot verbinding met het schip te krijgen en de opvarenden kapitein, zijn vrouw, hun kind van vier maanden, den stuurman, den kok en een matroos te redden. Ofschoon ze veel te lijden hebben gehad, geeft hun toestand geen reden tot bezorgdheid. Het schip en de lading worden als verloren beschouwd.

1923-12-02: Rotterdamsch nieuwsblad 06-12-1923: Kopenhagen, 2 Dec. Het gestrande Nederlandsche schoenerschip CATHARINA is gisteren door een bergingsstoomer weder vlotgebracht en naar hier gesleept om door een duiker te worden onderzocht.

1928-01-23: Op 23-01-1928, als CATHARINA, zijnde een stalen motorschoener, liggende te Vlissingen, door Pieter van Wouwe, scheepsmeter te Vlissingen, ten verzoeke van Pieter de Wit, schipper te Groningen, voorzien van een nieuw brandmerk door het branden van 189 Z WINSCH 1928 op de kroonlijst van de achterzijde van de roef op het achterschip. (Opm.: Merken van vorige branding zijnde 4475 WINSCH 1920 zijn vernietigd.)

1938-01-17: RN 17.01.1938: Verkochte schepen. De in 1920 op de werf van O. Smith te Stadskanaal gebouwde motorschoener SPES (ex. AVONTUUR), 146 BRT, is thans verkocht aan kapitein John S. Andersson te Djupekas, Zweden.

2005-00-00: Terug in Nederland (lag juli 2005 in Harlingen). Het schip werd in juli gekocht door Sybrich van Terwisga op Vlieland. Zij wil het schip restaureren en ermee gaan varen. 2009/2010 in de winter in de oude staat gebracht, 2010 in de vaart als charterschip voor dagtochten. Ze werd op 10 april 2010 gedoopt te Harlingen bij de opening van het zeil-seizoen. Frits Wester en de vrouw van de burgemeester van Harlingen deed de openinghandeling door een emmer met water over het achterdek te gooien.

2013-06-00: Ligt sinds 06-2013 ter verkoop bij de voormalige werf van E.J. Smit te Westerbroek.

Ship Masters Data

Images


Description: De AVONTUUR 1920, zoals het schip werd gebouwd.
Image type: Photo

Description: Catharina 1920 ex Avontuur. (Schilderij van C. Meulande gedateerd 1934 en in bezit van T.P. Tammes)
Image type: Photo

Description: Spes 1920 (ex Avontuur)
Image type: Photo

Description: De geredde Pieter de Wit, zijn vrouw en kind op 30.11.1923.
Image type: Photo

Description: Catharina 1920 ex Avontuur gestrand 29.11.1923 Holtug Klit.
Image type: Photo

Description: Catharina 1920 ex Avontuur gestrand 29.11.1923 Holtug Klit.
Image type: Photo

Description: Catharina 1920 ex Avontuur in Gent in 1925?
Image type: Photo

Description: Spes 1920 (ex Avontuur) in 1962 at Uppsala.
Image type: Photo

Description: De AVONTUUR, onder Panamese vlag, liggend te Groningen; foto genomen in juni 1978
Made By: © Martens, R.G. (Rob)
Image type: Photo

Description: De AVONTUUR onder Panamese vlag liggend te Groningen, foto mogelijk ook uit juni 1978
Made By: © Martens, R.G. (Rob)
Image type: Photo

Description: Avontuur 1920 ex Spes ex Catharina ex Avontuur on 02-07-1978 Oosterhaven, Groningen.
Made By: © Bolhuis, R.J. van (Riemer)
Image type: Photo

Description: Avontuur 1920 ex Spes ex Catharina ex Avontuur on 02-07-1978 Oosterhaven, Groningen.
Made By: © Bolhuis, R.J. van (Riemer)
Image type: Photo

Description: Avontuur 1919
Image type: Photo

Description: Avontuur 1920 (Virgin Island Flag) ex Spes ex Catharina ex Avontuur. Photo taken in 02.1998 at St. Maarten.
Made By: © Wagenborg, Drs. E. (Bert)
Image type: Photo

Description: Avontuur 1920 (Virgin Island Flag) ex Spes ex Catharina ex Avontuur. Photo taken in 02.1998 at St. Maarten.
Made By: © Wagenborg, Drs. E. (Bert)
Image type: Photo

Description: Avontuur 1920 ex Spes ex Catharina ex Avontuur on 02.08.2010 inbound Terschelling.
Made By: © Scholten, B.W. (Ben)
Image type: Photo

Description: Avontuur 1920 ex Spes ex Catharina ex Avontuur on 20-11-2010 at Harlingen.
Made By: © Olinga, F.J. (Frits)
Image type: Photo

Description: Avontuur 1920 ex Spes ex Catharina ex Avontuur on 20-11-2010 at Harlingen.
Made By: © Olinga, F.J. (Frits)
Image type: Photo

Description: Avontuur 1920 ex Spes ex Catharina ex Avontuur on 28-10-2011 at Delfzijl, Eemskanaal.
Made By: © Olinga, F.J. (Frits)
Image type: Photo

Description: Avontuur 1920 ex Spes ex Catharina ex Avontuur on 28-10-2011 at Delfzijl, Eemskanaal.
Made By: © Olinga, F.J. (Frits)
Image type: Photo

Description: Avontuur 1920 ex Spes ex Catharina ex Avontuur on 03-11-2011 at Farmsumerhaven, Delfzijl.
Made By: © Olinga, F.J. (Frits)
Image type: Photo

Description: Avontuur 1920 ex Spes ex Catharina ex Avontuur on 03-11-2011 at Farmsumerhaven, Delfzijl.
Made By: © Olinga, F.J. (Frits)
Image type: Photo

Description: Avontuur 1920 ex Spes ex Catharina ex Avontuur the 20th September 2013 at Westerbroek and "Laid Up" and she is "for sale".
Made By: © Olinga, F.J. (Frits)
Image type: Photo

Description: Avontuur 1920 ex Spes ex Catharina ex Avontuur the 2nd November 2013 at Westerbroek and "Laid Up" and she is "for sale".
Made By: © Olinga, F.J. (Frits)
Image type: Photo
Sources