Name ship: BATAVIA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1829
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Frigate
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Three masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Werf 'Rotterdams Welvaren' - (B. de Hoog), Rotterdam, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down: 1828-08-08
Launch Date: 1829-07-17
Delivery Date: 1829-07-30
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage:
Net Tonnage 2: 386.00 lasts (commercial)
Deadweight:
 
Length 1: 39.10 Meters Registered
Beam: 7.33 Meters Registered
Depth: 5.74 Meters Depth to Main Deck
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

18??: Changed fro frigate into barque

1857-06-00: Tonnage nu 693.

1862-07-00: Tonnage nu 710.

Certificate of Registry
Year registered 1829
Number in register 460
Name ship BATAVIA
Type Fregat
Lasts 386
Built province/country Zuid Holland, Zuid Holland
Binnenland
Remarks Turksche pas naar Batavia
Date agenda 1829-09-01
Passport requested by Hoboken, A. van
City Rotterdam
Master at time of request Jacometti, A.A.
Harbour
Other Remarks

Ship History Data

Date/Name Ship 1829-08-00 BATAVIA
Manager: A. van Hoboken, Rotterdam, Netherlands
Owner: A. van Hoboken, Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1856-12-08 BATAVIA
Manager: Cornelis Gips & Zonen, Dordrecht, Netherlands
Owner: Cornelis Gips & Zonen, Dordrecht, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Dordrecht / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1857-06-28 PIETER
Manager: Pieter Smits Fzn., Dordrecht, Netherlands
Owner: Pieter Smits Fzn., Dordrecht, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Dordrecht / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1862-06-28 PIETER
Manager: G.F. Cavallin, Sundsvall, Sweden
Owner: G.F. Cavallin, Sundsvall, Sweden
Shareholder:
Homeport / Flag: Sundsvall / Sweden
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

1829-06-00: AH 00.06.1829
Voor passagiers van Rotterdam naar Batavia is uitmuntende gelegenheid per de nieuwgebouwde Nederlandse gekoperde Fregatschepen: NEERLANDSCH KONING om te vertrekken tegen het eind van juli, en
BATAVIA, gereed om eerdaags van stapel te lopen en te vertrekken tegen het eind van augustus.

1829-07-17: Bij de tewaterlating was het schip geheel volbouwd.

1829-09-00: AH 00.09.1829
Naar Batavia ligt te Rotterdam in lading het Nederlandse Fregatschip BATAVIA, kapt. M. Aron Jacometti, om in october te vertrekken.

1856-08-12: NRC 30.07.1856
Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.H.zn, W.H. Montauban van Swijndregt en B.C.D. Hanegraaff te Rotterdam, zijn van mening om als last hebbende van hun meesters op dinsdag de 12e augustus 1856, des middags ten 12 ure, in de zaal op de hoek van de Scheepmakershaven en Bierstraat, wijk 1, No. 499, publiek te veilen het snelzeilend, Nederlands gekoperd en kopervast barkschip BATAVIA, laatst gevoerd door kapt. J.H. Lammerts van Bueren; volgens meetbrief lang 39 el, wijd 7 el 40 duim, hol 5 el 49 duim, en alzo groot 704 tonnen of 372 lasten, met al des zelfs rondhout, staand en lopend want, geschut, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere inventaris, zo als hetzelve is liggende aan de scheepstimmerwerf Rotterdam’s Welvaren, aan de Hooge Zeedijk te Rotterdam.

1856-08-13: NRC 13.08.1856
Publieke verkoping in de zaal op de hoek der Scheepsmakershaven en Bierstraat te Rotterdam op dinsdag 12 augustus: het snelzeilend Nederlands gekoperd en kopervast barkschip BATAVIA, laatst gevoerd door kapt. J.H. Lammerts van Bueren, groot 704 tonnen of 372 lasten: NLG 22.100. opgehouden.

1857-06-26: Vermoedelijk was de verkoping uitsluitend bedoeld geweest om de marktwaarde vast te stellen, terwijl de uiteindelijke koper – voor NLG 22.000 – werd scheepsbouwmeester Cornelis Gips en Zonen te Dordrecht.
Waarschijnlijk werd de bark door Gips gerepareerd, waarna het schip bij onderhands transport t.o.v. notaris Jacob de Koning te Dordrecht op 26 juni 1857 werd verkocht aan Pieter Smits Fransz te Dordrecht.
Kapitein werd Sijtje Folkerts Lammerts, voerende vlag D 83.
Hij was geboren Hindelopen 1827 en overleed Salatiga / Samarang in 1861.

1857-09-08: De PIETER vertrok 8 september 1857 naar Hongkong, en was terug in Holland op 12 oktober 1858

1862-06-28: 28.06.1862 te Rotterdam voor NLG 24100 verkocht aan G.F. Cavallin, Sundsvall, Zweden. (L.C.H.)

1880-03-29: Gestrand op Arklow Bank op reis van Londen naar New York. 15 opvarenden gered door de reddingboot van Arklow

Ship Masters Data

Date from: 1829
Captain: Jacometti, Martinus Azn.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1830
Captain: Schaap, Aamrik
College: Maatschappij "Tot Nut der Zeevaart", Rotterdam
Flagnumber: 113
Other information: 0

Date from: 1834
Captain: Brühn, H.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1838
Captain: Pronk, J.A.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1848
Captain: Schoewert, C.
College: Maatschappij "Tot Nut der Zeevaart", Rotterdam
Flagnumber: 2
Other information: 0

Date from: 1850
Captain: Verschoor, E.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1852
Captain: Poort, H.
College: Maatschappij "Tot Nut der Zeevaart", Rotterdam
Flagnumber: 41
Other information: 0

Date from: 1853
Captain: Bartholomeus, J.A.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1855
Captain: Lammerts van Bueren, J.H.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1857
Captain: Lammerts, Sijtje Folkerts
College: Tot Nut van Handel en Zeevaart, Dordrecht
Flagnumber: 83
Other information: Hij was geboren Hindelopen 1827 en overleed Salatiga / Samarang in 1861.

Images

Sources


Year: 1829-00-00
Source: NA-Den Haag
Description: Nat. Archief-Den Haag, archiefnummer Rott.3.03.56.65.233