Name ship: A.M.E.

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 185?
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Frigate
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Three masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: U.S.A.
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date:
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 928.00
Net Tonnage 2: 449.00 lasts (commercial)
Deadweight:
 
Length 1: 48.52 Meters Registered
Beam: 7.83 Meters Registered
Depth: 5.04 Meters Registered
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1868
Number in register 650
Name ship A.M.E.
Type Fregat
Lasts 490
Built province/country ,
Buitenland
Remarks
Date agenda 1868-10-13
Passport requested by Meijer & Co.
City Amsterdam
Master at time of request Whitehill, R.
Harbour
Other Remarks
Ship History Data

Date/Name Ship 185? JESSIANA
Manager:
Owner:
Shareholder:
Homeport / Flag:
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 186? A.M.E.
Manager:
Owner:
Shareholder:
Homeport / Flag:
Callsign: NBCF
Additional info:

Ship Events Data

1876-03-27: AH 050376
Advertentie. G.J. Boelen, A. Roland Holst, E.C.A. Koli en P.J.A. van der Aa, makelaars, zullen op maandag 27 maart 1876, des namiddags te 3 uur, in het lokaal De Brakke Grond in de Nes, te Amsterdam, ten overstaan van een bevoegd beambte, veilen:
Het Nederlands gekoperd en kopervast fregatschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd A.M.E. Laatst gevoerd door kapt. H.P. Kluit.
Volgens Nederlandse meetbrief lang 48,52 meter, wijd 7,83 meter, hol 5,04 meter, alzo gemeten op 851 tonnen of 449 lasten. Breder bij biljetten omschreven.
Het schip ligt in het Oosterdok. Nadere inlichtingen verkrijgbaar bij bovengenoemde makelaars en de cargadoors Meijer & Co., Amsterdam.

1876-04-00: Verkocht naar Stettin.

2017-00-00: Documentatie beschikbaar gesteld uit de collectie Suijk Smit Hoedemaker door de Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders.

Ship Masters Data

Date from: 0
Captain: Kluit, H.P.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1868
Captain: Whitchill, R.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1871
Captain: Kannegieter, W.H.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images


Description: Foto van schilderij in particuliere collectie
Image type: Painting
Sources