Name ship: CONCURRENT I

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1903
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number: 720 APPING 1903
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Aak
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Two masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Firma B. Niestern & Zonen, Scheepswerf 'De Concurrent', Delfzijl, Netherlands
Yardnumber: 4
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1903-04-27
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 78.82 Gross tonnage
Net Tonnage: 67.71 Net tonnage
Deadweight:
 
Length 1: 25.10 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 23.40 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 5.40 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.10 Meters Depth, moulded
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1903-04-06 CONCURRENT I
Manager: Egbert Wagenborg, Delfzijl, Netherlands
Owner: Egbert Wagenborg, Delfzijl, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: NKTR
Additional info:

Date/Name Ship 1908-04-23 CONCURRENT I
Manager: Johann Heinrich Asselmann, Hamburg, Germany
Owner: Johann Heinrich Asselmann, Hamburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

1903-04-14: Dagregister deel 12 no. 54 den veertienden April negentienhonderdendrie. Bouwacte. De ondergeteekende Geert Niestern, van beroep scheepsbouwmeester, wonende te Delfzijl, verklaart bij dezen op de werf te Farmsum, gemeente Delfzijl, nieuw te water gebracht en in 1900 en drie volbouwd te hebben het staalijzeren zeilaakschip genaamd “Concurrent” en in eigendom toekomende aan Egbert Wagenborg en bevaren worden door F. Arbeider, thuis behoorende te Delfzijl, hebbende een dek en twee masten, volgens meetbrief no 1422 gemeten te Delfzijl, afgegeven door den scheepsmeter A. Smit den 21 maart 1903, gemeten op bruto tweehonderden drie en twintig en tweendertig honderdste (223,32) kubieke meter of acht en zeventig twee en tachtig honderste (78,82) tonnen van 2.83 kubieke meter en netto op een honderd acht en negentig acht en zeventig honderdste (198.78) kubieke meter of zeven en zestig een en zeventig honderdste (67,71) tonnen van 2.83 kubieke meter. Delfzijl. 6 April 1900 en drie, geteekend Geert Niestern. In de kantlijn staat bijgeschreven: 720 en in de andere kantlijn staat: Blijkens verklaring overgeschreven 27 April 1908 deel 5 no. 785 is nevens vermeld schip “Concurrent” verkocht naar het buitenland aan buitenlanders. De Bewaarder.

1908-04-03: Nieuws van de Dag, 03-04-1908: Verkochte Schepen. De aak CONCURRENT I, schipper Engelsman, van Gebr. Wagenborg, te Delfzijl, Zondag vandaar naar Brunsbuttel vertrokken is voor geheimen prijs naar Duitschland verkocht.

Ship Masters Data

Date from: 1903
Captain: Arbeider, F.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images


Description: Verzoek tot doorhaling d.d. 23-04-1908.
Image type: Photo
Sources