Name ship: ADOLF EDUARD

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1851
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Schooner-koff
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Two masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Commercie-Compagnie (scheepsbouwmeester A. Otto), Middelburg, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date: 1851-02-01
Delivery Date: 1851-00-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 166.00
Net Tonnage 2: 155.00 tons (oude meting)
Deadweight:
 
Length 1:
Beam:
Depth:
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1851
Number in register 161
Name ship ADOLF EDUARD
Type Kof
Lasts 82
Built province/country Zeeland,
Binnenland
Remarks
Date agenda 1851-03-10
Passport requested by Boddaert & Co.
City Middelburg
Master at time of request Johansen, J.
Harbour
Other Remarks
Ship History Data

Date/Name Ship 1851-00-00 ADOLF EDUARD
Manager: Boddaert & Co., Middelburg, Netherlands
Owner: Boddaert & Co., Middelburg, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Middelburg / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Part-owners

Eigenaar:
Firma Boddaert & Co                        Middelburg                 1/1e part
Jonkh. Willem Reinbrand Boddaert, koopman (dir/eigenaar)

Ship Events Data

1857-01-08: De Nederlandse kof ADOLF EDWARD (opm: ADOLF EDUARD), kapt. G.T. Teensma, van Middelburg, is op 8-1-1857 lek binnengelopen te Leith.

1858-08-02: De Nederlandse kof ADOLF EDUARD, kapt. G.T. Teensma, van Kroonstadt met haver naar Londen bestemd, is met verstopte pompen en overgeslagen lading binnengelopen te Grimstad

1860-06-00: De kof ADOLF EDUARD, kapt. G.T. Teensma, is tijdens een reis van Newcastle naar Middelburg in juni 1860 vermist

Ship Masters Data

Date from: 1851
Captain: Johansen, Johannes
College: Zeemanshoop, Amsterdam
Flagnumber: 836
Other information: In de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop van 08/15 april 1851 werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Johannes Johansen, voerend de schonerkof “Adolf Eduard”, wonend te Middelburg.
In het Inschrijfregister staat echter vermeld dat hij met vlagnummer 836 als effectief lid werd ingeschreven en dat zijn schip ten tijde van die inschrijving was de “Onderneming”.
Zou het kunnen dat hij bij de bouw van de “Adolf Eduard” toezichthouder was, maar dat hij NIET effectief met dat schip als gezagvoerder heeft gevaren, doch kapitein werd op de “Onderneming”.
Ook de Amsterdamsche Alamanak voor Koophandel en Zeevaart meldt dat hij vanaf 1851 gezagvoerder op de “Onderneming” was, varend voor Boddaert & Co te Middelburg.
Hij komt van 1851 t/m 1860 voor als lid van “Zeemanshoop” met de vlagnummers 836 resp. 444.

Date from: 1852
Captain: Horn, Hendrik Jacob
College: Zeemanshoop, Amsterdam
Flagnumber: 859
Other information: Lid van “Zeemanshoop” van 1851 t/m 1857 met de vlagnummers 859 resp. 465.

Date from: 1853
Captain: Teensma, Geert Teenz.
College: Not a member of a College
Flagnumber: 0
Other information: Geert Teens Teensma, * 27.04.1821, Schiermonnikoog, † vermist begin juni 1860 tijdens een reis van Newcastle naar Middelburg aan boord van de ADOLF EDUARD.
Extract uit de huwelijksakte van de zoon van kapt. Geert Teens Teensma, Ede Geert Teensma met Neeltje Jaarsma op 25-08-1881:
“verklaart dat de vader van de bruidegom, Geert Teensen Teensma, op den achtsten juni achttien honderd zestig van Newcastle, met een lading steenkool is vertrokken naar Middelburg met het schip ADOLF EDUARD, dat tot op heden nimmer enig bericht van schip of lading is vernomen, zodat men veronderstelt dat hetzelve met man en muis is vergaan, {etc}

Images

Sources


Year: 0000-00-00
Source: Diverse Bronnen
Description: Zeeuwse Archieven, Middelburg, Archiefnummer ZA.701.1036.42
N.A. Den Haag toegang nummer 2.08.01.07 Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen.
Boek: Schiermonnikoger Geslachte, H.D. Teensma.
Schiermonnikoog huwelijksregister 1881, aktenummer A4
MCO = Middelburgsche Courant
NRC = Nieuwe Rotterdamsche Courant
RC = Rotterdamsche Courant
ZZC = Zierikzeesche Courant
General information regarding this ship

1851

NRC 060251
Middelburg, 3 februari. Zaterdag l.l. (opm: 1 februari) is van de werf der Commercie-Compagnie dezer stad met goed gevolg te water gelopen het kofschip ADOLF EDUARD, gebouwd door de scheepsbouwmeester A. Otto, voor rekening van de heren Boddaert & Co, alhier; het zal gevoerd worden door kapt. J. Johansen.

Op 10 maart 1851 werd de eerste zeebrief verstrekt voor de ADOLF EDUARD, aangevraagd door Boddaert & Co, Middelburg, voor J. Johansen als kapitein.

1852

NRC 310852
Shields, 27 augustus. Heden zijn door de ambtenaren 13 pond tabak en 3 pond cigaren verborgen gevonden aan boord der Nederlandse kof ADOLF EDUARD, kapt. Horn, heden alhier van Middelburg gearriveerd. Vijf man der equipage zijn voor dat misdrijf gezamenlijk met GBP 7 beboet, benevens de kosten. Ook aan boord van de Nederlandse schoener SJOUMENTA, kapt. Scholten, heeft men tabak en cigaren gevonden, ten gevolge waarvan de kapitein met GBP 2 beboet is en mede in de kosten.

1853

MCO 300453
Veere, 29 april. Gisteren is naar zee gezeild de kof ADOLF EDUARD, kapt. G.T. Teensma, van Middelburg naar Seaham, met ballast.

Op 26 mei 1853 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de ADOLF EDUARD, aangevraagd door Boddaert & Co, Middelburg, voor G.T. Teensma als kapitein.

1854

RC 28061854
In de Sond aangekomen:
Den 21 juni, kof ADOLF EDUARD, kapt. G.T. Teensma, van Sunderland naar Stockholm.
RC 241054
Veere, 19 oktober. Wegens storm en tegenwind is als bijlegger ter rede gekomen ADOLF EDUARD, kapt. G.T. Teensma, van Hernösand naar Antwerpen.

1855

MCO 080355
Gisteren is ter rede van Veere gearriveerd de kof ADOLF EDUARD, kapt. G.T. Teensma, van Seaham naar Middelburg bestemd met steenkolen

1856

MCO 240756
Den 20 dezer is ter rede van Veere gearriveerd de kof ADOLF EDUARD, gezagvoerder  G.T. Teensma, van Stockholm, geladen met teer, bestemd voor Middelburg

1857

NRC 190157
Leith, 16 januari. De Nederlandse kof ADOLF EDWARD (opm: ADOLF EDUARD), kapt. G.T. Teensma, van Middelburg, is alhier de 8e dezer lek binnengelopen.

1858

ZZC 200158
Brouwershaven. Den 15 januari binnengekomen  ADOLF EDUARD, kapt. G.T. Teesma, van New Castle naar Middelburg; CORNELIS ANTHONIE (opm: bark), kapt. D.R. Kleve van Rotterdam naar Batavia, gesleept per stoomboot binnendoor van Hellevoetsluis.
NRC 120858
Grimstad, 2 augustus. De Nederlandse kof ADOLF EDUARD, kapt. G.T. Teensma, van Kroonstadt met haver naar Londen bestemd, is alhier met verstopte pompen en overgeslagen lading binnengelopen. Men vreest voor schade aan de lading. (opm: zie NRC 180958)
NRC 180958
Amsterdam, 17 september. Het schip ADOLF EDUARD (opm: zie NRC 120858), kapt. G.T. Teensma, van Kroonstad naar Londen, te Grimstad binnen, was vóór 31 augustus van de geleden schade hersteld en gereed de reis voort te zetten.

1860

NRC 300460
Uitgezeild – Seaham, 23 april. ADOLF EDUARD, Teensma, naar Middelburg.
NRC 240560
Seaham, 20 mei. Aangekomen. ADOLF EDUARD, Teensma, van Middelburg.
AH 300460
Uitgezeild – Seaham, 23 april. ADOLF EDUARD, Teensma, naar Middelburg.
MCO 010560
De 27e dezer is te Veere binnengekomen het kofschip ADOLF EDUARD, gez. G.F. Teensma, van Seaham met kolen bestemd voor Middelburg. (opm: na op 8 juni met een lading kolen van Newcastle naar Middelburg te zijn vertrokken is de schoener-kof ADOLF EDUARD onder kapt. Geert Teensen Teensma vermist)