Name ship: ARLEQUIN

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1851
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Barque
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Three masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: H. de Hoog - Werf 'De Onderneming', Delfshaven, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down: 1850-07-13
Launch Date: 1851-04-26
Delivery Date: 1851-05-01
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 324.00
Deadweight: 171.00 lasts
 
Length 1: 32.80 Meters ***Unknown***
Beam: 5.31 Meters ***Unknown***
Depth: 4.19 Meters ***Unknown***
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1851
Number in register 416
Name ship ARLEQUIN
Type Bark
Lasts 171
Built province/country Groningen,
Binnenland
Remarks
Date agenda 1851-05-17
Passport requested by Serruys, E.E.M.F.
City Rotterdam
Master at time of request Malbrane, C.A.
Harbour
Other Remarks
Ship History Data

Date/Name Ship 1851-00-00 ARLEQUIN
Manager: Eduard Serruys, Rotterdam, Netherlands
Owner: Eduard Serruys, Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

1851-00-00: Eigenaren: E.E.M.F. Serruys (7/16e part), Cornelis Smit (3/16e part), F.W. van Dam (2/16e part), J. van de (onleesbaar) (1/16e part), P.C. de Moor (1/16e part), Hendrik Veder (1/16e part) en H.H. Roelofs Heijermans (1/16e part)

1851-04-26: NRC 300451
Op 26 april is te Delfshaven van de werf van de heer T. de Hoog met goed gevolg te water gelaten het barkschip ARLEQUIN, gebouwd voor rekening van de heer E. Serruys.

1853-02-00: NRC 16.04.1853
Batavia, 25 februari. Scheepsvrachten. Nadat de HENRIETTA ELIZABETH SUZANNA in de eerste dagen dezer maand tot NLG 95 voor suiker en koffij en NLG 90 voor rijst ter opvulling, was gecharterd, hebben de vrachten weder een kleine verhoging ondergaan; zijnde voor de ALCYONE 3/m. pikols suiker tot NLG 100 en 1/m. pikols rijst tot NLG 90 aangenomen, terwijl de DOELWIJK insgelijks NLG 100 voor suiker en NLG 130 voor 100 leggers arak bekomt. De CORNELIS SMIT zal alhier 1000 pikols rijst tot NLG 80 en te Soerabaija 10/m. pikols suiker tot NLG 100 laden, terwijl de GERTRUDE aldaar ca. 7000 pikols suiker zal laden tegen NLG 100. Te Samarang heeft men voor de ARLEQUIN en het Zweedse schip OSCAR NLG 100 voor suiker naar Rotterdam aangenomen, terwijl eerstgenoemd nog indigo tot NLG 120 & 15 pCt. en huiden tot NLG 115 met 15 pCt. zal laden.


1853-09-00: NRC 29.09.1853
Rotterdam, 28 september. Volgens een alhier op heden ontvangen particulier bericht is het barkschip ARLEQUIN, kapt. Malbranc, van deze plaats naar Londen bestemd, gisteren in de Noordzee bij de hoek van Holland gezien; dezelve had het voortuig verloren en zette koers naar Texel.

1853-09-28: NRC 30.09.1853
Texel, 28 september. Het barkschip ARLEQUIN, kapt. Malbranc, van Rotterdam naar Londen bestemd, is alhier met onklare pompen, verlies van ankers, kettingen, zeilen, stengen en raís en met meer andere zeeschade binnengelopen.


1863-00-00: Verongelukt in Ned. Oost IndiŽ.

Ship Masters Data

Date from: 1851
Captain: Malbranc, Carl Adolph
College: Zeemanshoop, Amsterdam
Flagnumber: 870
Other information:

Date from: 1854
Captain: Malbranc, Carl Adolph
College: Zeemanshoop, Amsterdam
Flagnumber: 376
Other information:

Date from: 1857
Captain: Megchelen, J. van
College: Maatschappij "Tot Nut der Zeevaart", Rotterdam
Flagnumber: 411
Other information:

Images

Sources


Year: 0000-00-00
Source: NA-Den Haag
Description: Rott.3.03.17.01.3675-1851-214