Name ship: EDOUARD MARIE

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1851
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Barque
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: De Jong, Kortlandt & Anthony - Werf 'St. Joris' No. 4, Rotterdam, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down: 1850-08-08
Launch Date: 1851-04-28
Delivery Date: 1851-05-13
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 473.00
Deadweight: 250.00 lasts
 
Length 1: 36.20 Meters ***Unknown***
Beam: 6.07 Meters ***Unknown***
Depth: 4.84 Meters ***Unknown***
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1851
Number in register 444
Name ship EDUARD MARIE
Type Bark
Lasts 250
Built province/country Zuid Holland,
Binnenland
Remarks
Date agenda 1851-05-26
Passport requested by Serruys, E.E.M.F.
City Rotterdam
Master at time of request Eeltjes, H.
Harbour
Other Remarks
Ship History Data

Date/Name Ship 1851-00-00 EDOUARD MARIE
Manager: Eduard Serruys, Rotterdam, Netherlands
Owner: Eduard Serruys, Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: NMTB
Additional info: Call sign from 1867

Date/Name Ship 1872-00-00 HENRI╦TTE CHRISTINA
Manager: S. J. Engelenberg, Amsterdam, Netherlands
Owner: S. J. Engelenberg, Amsterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: NWSK
Additional info:

Date/Name Ship 1875-00-00 HENRI╦TTE CHRISTINA
Manager: P. Meeter, Amsterdam, Netherlands
Owner: P. Meeter, Amsterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: NWSK
Additional info:

Ship Events Data

1851-04-28: NRC 290451
Rotterdam, 28 april. Heden namidddag is van de werf St. Joris door de scheepsbouwmeesters De Jong, Korteland & Anthony met het beste gevolg te water gelaten het barkschip EDOUARD MARIE, groot ongeveer 265 lasten, voor rekening van de heer E. Serruys, zullende gevoerd worden door kapt. H. Eeltjes, en is onmiddellijk daarna voor dezelfde rekening de kiel gelegd voor een schoenerschip van 180 lasten, hetwelk JULIA zal genaamd worden.


1851-05-13: Eigenaren: Edouard Emilie Marie Franšois Serruys, koopman (9/24e part) Vrouwe Emilie HenriŰtte van der Heijden, weduwe van Edouard Jean Serruys (8/24e part), firma De Jong, Kortelandt & Anthony, scheepsbouwmeesters (3/24e part), Hendrik Eeltjes, koopvaardijkapitein (3/24e part) en Edouard Serruys, particulier (1/24e part), allen te Rotterdam.

1851-06-00: NRC 060651
Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, mede voor passagiers, waartoe het uitmuntend is ingericht, het Nederlands nieuw gebouwd en gekoperd campagneschip EDOUARD MARIE, kapt. H. Eeltjes. Adres bij de reder, de heer E. Serruys, en bij de cargadoors Hudig & Blokhuyzen en Kuyper, Van Dam & Smeer.

1877-00-00: Final Fate: Gesloopt

Ship Masters Data

Date from: 1851
Captain: Eeltjes, Hendrik
College: Maatschappij "Tot Nut der Zeevaart", Rotterdam
Flagnumber: 36
Other information:

Date from: 1856
Captain: Remmers, M. F. (overl. 1863)
College: Maatschappij "Tot Nut der Zeevaart", Rotterdam
Flagnumber: 226
Other information:

Date from: 1862
Captain: Kolff, A. v.d.
College: Maatschappij "Tot Nut der Zeevaart", Rotterdam
Flagnumber: 296
Other information:

Date from: 1868
Captain: Tas, J. v.d.
College: Maatschappij "Tot Nut der Zeevaart", Rotterdam
Flagnumber: 63
Other information:

Date from: 1872
Captain: Dahlmeijer Jzn., A.
College:
Flagnumber: 0
Other information:

Date from: 1875
Captain: Jong, H. J. de
College:
Flagnumber: 0
Other information:

Images

Sources