Name ship: ELSIENA ELISABETH

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1851
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Koff
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Wildervank, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1851-00-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 60.00
Deadweight:
 
Length 1:
Beam:
Depth:
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1852
Number in register 255
Name ship ELSIENA ENGELIENA
Type Kof
Lasts 31
Built province/country Groningen,
Binnenland
Remarks
Date agenda 1852-04-02
Passport requested by Lever, H.H.
City Wildervank
Master at time of request Lever, H.H.
Harbour
Other Remarks
Ship History Data

Date/Name Ship 1851-00-00 ELSIENA ELISABETH
Manager: H. H. Lever, Wildervank, Netherlands
Owner: H. H. Lever, Wildervank, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Wildervank / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

1855-00-00: Gestrand en wrak

1855-10-29: De “Elsiena Engelina” (sic), geladen met lijnzaad, varend van Koningsbergen naar Rotterdam, onder gezag van kapitein Lever, is op 29 oktober (1855) bij stormweder uit het oosten, in zinkende staat op de oosteinde van ’t Zand-eiland gestrand.
Uit: “Lijst der Nederlandsche schepen, welke in 1855, door vergaan, afkeuring als anderszins zijn verloren geraakt, benevens eenige opmerkingen, betrekkelijk de verliezen, door de assurantie geleden”
Verhandelingen en Berigten betrekkelijk het zeewezen, de zeevaartkunde en de daarmede in verband staande wetenschappen, Jaargang 1856:178-195.
Ik vraag me af welke scheepsnaam nu de juiste is: Elsiena Elisabeth of Elsiena Engelina. Geen van beide schepen worden in de schepenlijst van van Koldam genoemd en ook niet in de de kapiteinslijst onder H.H. Lever.

Ship Masters Data

Date from: 1851
Captain: Lever, H. H.
College:
Flagnumber: 0
Other information:

Images

Sources