Name ship: FLORA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1851
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Barque
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Jan Schouten, Dordrecht, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down: 1847-09-16
Launch Date: 1851-03-04
Delivery Date: 1851-04-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 327.00
Deadweight:
 
Length 1:
Beam:
Depth:
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1851
Number in register 292
Name ship FLORA
Type Bark
Lasts 172
Built province/country Zuid Holland,
Binnenland
Remarks
Date agenda 1851-04-10
Passport requested by Sandberg & Co.
City Dordrecht
Master at time of request Tijdeman, M.F.
Harbour
Other Remarks
Ship History Data

Date/Name Ship 1851-04-00 FLORA
Manager: Sandberg & Co., Dordrecht, Netherlands
Owner: Sandberg & Co., Dordrecht, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Dordrecht / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

1851-03-05: NRC 050351
Dordrecht, 4 maart. Heden namiddag omstreeks 6 uren is van de werf van de scheepsbouwmeester Jan Schouten met het beste gevolg te water gelaten het nieuw gebouwd en kopervast barkschip FLORA, gevoerd zullende worden door kapt. M.F. Tydeman, gebouwd voor een rederij onder directie van de heren Sandberg & Co alhier en bestemd voor de grote vaart.

1851-04-00: NRC 130451
Advertentie. Het nieuwe, gekoperde barkschip FLORA, kapt. Tydeman, uitmuntend ingericht voor passagiers, vertrekt uiterlijk 25 dezer van Dordrecht naar New York. Adres ten kantore van Sandberg & Co te Dordrecht.

1851-04-19: Vertrokken op eerste reis met 22 man naar New York/Java.

1857-02-14: NRC 030457
Hongkong, 14 februari. Het Nederlandse schip (bark) FLORA, kapt. A.A. Van Wijk, van Dordrecht naar Hongkong bestemd, hetwelk 14 oktober A P (opm: anno passato, verleden jaar) Anjer passeerde, is tot heden alhier nog niet gearriveerd (opm: zie NRC 010757).

1857-06-30: NRC 010757
Rotterdam, 30 juni. Het barkschip FLORA, gevoerd door kapt. A.A. van der Wijk, te Hongkong aangekomen, is met schade ten gevolge van doorstane stormen op het eiland Pulo Timoa (opm: mogelijk Pulau Timor) binnen geweest. De equipage had veel geleden door scheurbuik en tengevolge daarvan was een matroos overleden.

1857-08-31: NRC 010957
Rotterdam, 31 augustus. Naar men ons verzekert, is alhier uit Indi het bericht ontvangen dat de Nederlandse schepen (opm: barken) JOHANNES MARINUS, kapt. Verbrugh (opm: J. Verburg) en FLORA, kapt. A.A. van Wijk (opm: zie NRC 010757 en 011157), afgekeurd zijn.
De JOHANNES MARINUS was de 8e april van Batavia naar Nederland vertrokken, doch kwam de 8e mei daaraanvolgende met schade uit zee terug.
De FLORA was met een lading kolen van Dordrecht in China gearriveerd, had op de reis veel slecht weder doorgestaan en was met schade te Poelo Timoa binnen geweest.

1857-10-31: NRC 011157
Rotterdam, 31 oktober. In ons nummer van 1 september maakten wij melding van een bericht, dat, naar men ons verzekerde, alhier uit Indi was ontvangen, behelzende de afkeuring van de schepen JOHANNES MARINUS en FLORA. Van eerstgenoemde bodem werd dit bericht bevestigd, doch van de laatste niet en is dit van de zijde van de rederij tegengesproken op grond waarvan wij het ook als twijfelachtig opgaven in de lijst van verongelukte schepen, die wij in ons nummer van 26 september plaatsten. Wij konden echter op ons herhaald onderhoud met die heren tot op heden geen openlijke rectificatie van het bericht van hen erlangen. Heden echter melden ons die reders, dat zij een schrijven uit Hongkong hebben d.d. 9 september, waarin gemeld wordt, dat het schip FLORA, kapt. A.A. van Wijk, de 15e juni te Bangkok (Siam [opm: Thailand]) was aangekomen, om, zo men hoopte, na een spoedige belading de retourreis naar Hongkong weer aan te nemen. Op grond van dit schrijven, herroepen wij gaarne ons vroeger bericht nopens het afkeuren van evengenoemd vaartuig.

1857-11-01: Final Fate: Onderweg van Hong Kong naar Amoy geraakte de bark lek. Teneinde zinken te voorkomen werd het schip op 1 november 1857 in de Honghai Baai op strand gezet

Ship Masters Data

Date from: 1851
Captain: Tydeman, Meynard Frederik / *1815 Harlingen 1852 op zee
College: Tot Nut van Handel en Zeevaart, Dordrecht
Flagnumber: 55
Other information:

Date from: 1853
Captain: Kooymans, Arie (overl. 1853)
College: Tot Nut van Handel en Zeevaart, Dordrecht
Flagnumber: 55
Other information:

Date from: 1853
Captain: Wijk, Andries Arie van der, / * Groningen 1814
College: Maatschappij "Tot Nut der Zeevaart", Rotterdam
Flagnumber: 93
Other information:

Images

Sources


Year: 0000-00-00
Source: NA-Den Haag
Description: ARCHIEF NA Den Haag 3.03.54 - 160 archiefnummer Dordt 174.