Name ship: H. VINCENTIUS VAN PAULO

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1851
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Barque
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: G. Lindeman - Werf 'De Lelie', Schiedam, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down: 1850-02-08
Launch Date: 1851-03-29
Delivery Date: 1851-05-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 429.00
Deadweight:
 
Length 1: 111.7 Feet (British) ***Unknown***
Beam: 28.1 Feet (British) ***Unknown***
Depth: 19.5 Feet (British) ***Unknown***
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1851
Number in register 385
Name ship H. VINCENTIUS VAN PAULO
Type Bark
Lasts 221
Built province/country Zuid Holland,
Binnenland
Remarks
Date agenda 1851-05-10
Passport requested by Gent, J.H. van
City Schiedam
Master at time of request Leeflang, A.
Harbour
Other Remarks
Ship History Data

Date/Name Ship 1851-05-00 H. VINCENTIUS VAN PAULO
Manager: J. H. van Gent, Schiedam, Netherlands
Owner: J. H. van Gent, Schiedam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Schiedam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1860-00-00 H. VINCENTIUS VAN PAULO
Manager: J. D. Meyer Jzn., Schiedam, Netherlands
Owner: J. D. Meyer Jzn., Schiedam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Schiedam / Netherlands
Callsign: PWMB
Additional info: since 1867

Ship Events Data

1851-03-29: NRC 300351
Schiedam, 29 maart. Heden is van de werf De Lelie van de scheepsbouwmeester C. Lindeman te water gelaten het barkschip H. VINCENTIUS VAN PAULO, kapt. A. Leeflang, groot 222 gemeten lasten. Onmiddellijk daarna is de kiel gelegd van een brikschip, genaamd H. WILLEBRORDUS, beide schepen bestemd voor de grote vaart, varende onder directie van de heer J.H. van Gent.

1851-05-00: NRC 070551
Advertentie. Te Schiedam ligt in lading naar Batavia het nieuw gebouwde, gekoperde en kopervaste barkschip H. VINCENTIUS VAN PAULO, kapitein A. Leeflang, om tegen de 17de dezer maand te vertrekken, hebbende uitmuntende inrichtingen voor passagiers. Adres ten kantore van de heer J.H. van Gent, en de cargadoors A. Prins en Co.

1853-06-00: NRC 15.08.1853
Batavia, 23 juni. Scheepsvrachten. Vrachtzoekende schepen arriveerden deze maand in menigte, en kon zulks niet nalaten ongunstig op de koersen te influenceren; van producten uit de tegenwoordige oogst is nog slechts weinig afgevoerd, en de moeilijkheid in het plaatsen van wissels doet daarenboven verschillende orders onuitgevoerd blijven. Van Nederlandse schepen valt het volgende te melden. De DUIVELAND bedong voor suiker hier te laden NLG 100 en koffij op Padang NLG 110. De REMBRANDT VAN RIJN NLG 102,50; de H. VINCENTIUS VAN PAULO en VIER GEBROEDERS NLG 100, alles voor suiker hier te laden voor Nederland. Onbevracht liggen nog alhier de NAGASAKI en WILLEM III, waarvoor slechts NLG 90 voor suiker op de kust te laden wordt geboden. Door de factorij werden opgenomen de BORNEO en CHRISTINA.

1854-03-29: NRC 29.03.1854
Rotterdam, 28 maart. In de voorgaande week is als een bijzonderheid gemeld, dat het brikschip ANNA, kapt. Kleinenberg, van de heer M. Kerdel in 23 uur van Hellevoetsluis naar Londen was gezeild. Als een ander voorbeeld van snelle vaart delen wij thans mede, dat het barkschip H. VINCENTIUS VAN PAULO, kapt. De Groot, van de heer J.H. van Gent te Schiedam, in nog betrekkelijk kortere tijd zijn reis heeft volbracht, namelijk van Hellevoetsluis naar Hartlepool in 33 uren.

1869-00-00: Onderweg van Pensacola naar Montevideo gestrand op het Funcho Rif.

1869-10-00: NRC 251169
New-York, 11 november. Volgens ontvangen bericht zou de lading van het schip HEILIGE VINCENTIUS VAN PAULO, kapt. Nagel, van Pensacola naar Rio de la Plata, en gerapporteerd als de 12e oktober met assistentie te Key West te zijn binnengebracht, na aan de grond te hebben gezeten, gelost worden dato 4 november ten einde het schip te repareren volgens aanraden van de experts.

1869-10-12: Vlot gebracht en te Key West binnengelopen.

1870-00-00: Verkocht te Key West. (Zeetijd. Maart)

Ship Masters Data

Date from: 1851
Captain: Leeflang, A.
College: Maatschappij "Tot Nut der Zeevaart", Rotterdam
Flagnumber: 41
Other information:

Date from: 1855
Captain: Groot, K. H. de
College: Maatschappij "Tot Nut der Zeevaart", Rotterdam
Flagnumber: 27
Other information:

Date from: 1861
Captain: Vassen, F. J.
College:
Flagnumber: 0
Other information:

Date from: 1863
Captain: Bolck, Bastiaan George van den
College: Maatschappij "Tot Nut der Zeevaart", Rotterdam
Flagnumber: 333
Other information:

Date from: 1865
Captain: Nagel, Hendrik Jans, Veendam
College: Tot Nut van Handel en Zeevaart, Dordrecht
Flagnumber: 78
Other information:

Images

Sources