Name ship: BALTIC II

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1922
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
IMO number:
Nat. Official Number: 10613 GRON 1923
Category: Cargo vessel
Propulsion: Motor Vessel
Type: Cutter
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Two masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Schiffswerft & Maschinenfabrik (Vormals Janssen & Schmilinsky) A.G., Hamburg, Germany
Yardnumber: 592
Date Laid Down:
Launch Date: 1922-09-19
Delivery Date: 1922-10-00
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Kromhout Motoren Fabriek D. Goedkoop Jr., Germany
Engine Type:
Number of Cylinders: 1
Power: 45
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Deutsche Kromhout Type (13¬x13ó)
Speed in knots:
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 140.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 99.00 Net tonnage
Deadweight: 190.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1:
Length 2: 26.39 Meters Registered
Beam: 6.28 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.84 Meters Depth, moulded
Draught:
 
Configuration Changes

1930-12-00: Nieuwe hoofdmotor ingebouwd te Beidenfleth: 4tew 4 cil 80 Pk Bohn & Kähler

1939-00-00: Nieuwe hoofdmotor: 4tew 2 cil 120 Pk Deutsche Werke, Kiel.

1951-00-00: Verlengd met 6.71 meter (tot 33.10 m.) te Wilhelmshaven: Brt 189 Nrt 104 Dwat 250. Ll 33.10 B 6,28 H 3,28.

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1922-10-00 BALTIC II
Manager: Hendrik Kramer, Rotterdam, Netherlands
Owner: Hendrik Kramer, Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: NGJS
Additional info:

Date/Name Ship 1922-11-02 BALTIC II
Manager: Nicolaas Mulder, Groningen, Netherlands
Owner: Nicolaas Mulder, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NGJS
Additional info: HFl. 17.900,--

Date/Name Ship 1923-03-00 CORRIE
Manager: Nicolaas Mulder, Groningen, Netherlands
Owner: Nicolaas Mulder, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NLPD
Additional info:

Date/Name Ship 1930-09-17 EDIT
Manager: Hinrich Kröger, Hamburg, Germany
Owner: Hinrich Kröger, Hamburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany
Callsign: RHSQ
Additional info:

Date/Name Ship 1936-02-05 PROMPT
Manager: Wilhelm Tietjen, Hamburg, Germany
Owner: Wilhelm Tietjen, Hamburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany
Callsign: DISK
Additional info:

Date/Name Ship 1938-02-25 SIEGFRIED BREY
Manager: Capt. Walter Brey, Hamburg, Germany
Owner: Capt. Walter Brey, Hamburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany
Callsign: DISK
Additional info:

Ship Events Data

1923-02-00: NRC 04.02.1923: Hamburg, 1 februari: De Nederlandse motorschoener 'BALTIC II', van Zweden naar Groningen is, terwijl het bij Cuxhaven voor anker lag, aangevaren door de Duitse sleepboot 'Enak'. Van de 'Baltic II' is het kluifhout beschadigd. Het schip repareert te Cuxhaven.
NRC11.02.1923: Hamburg, 8 februari: De Nederlandse schoener 'Baltic II' heeft na reparatie de reis voortgezet.

1923-03-15: NvhN 17-03-1923: Delfzijl, 16 Maart. Heden ligt alhier zeilklaar de motorkotter "CORRIE", kapt. N. Mulder, geladen met graan en bestemd naar Nakskov (Den.) Genoemd vaartuig is onlangs voor geheime prijs aangekocht van den heer Kramer te Rotterdam en was genaamd „Baltic II".

1927-12-24: Op 24-12-1927 als CORRIE, zijnde een motorzeilschip, toebehoorende aan Nicolaas Mulder, schipper te Groningen, liggende te Amsterdam, door S. de Jong, scheepsmeter te Amsterdam, van een nieuw brandmerk voorzien door het inbeitelen van 580 Z GRON 1927 op de rand van de verschansing B.B. op het achterschip. (Opm.: De oude merken zijn verwijderd.)

1929-05-15: Op 15-05-1929 stootte de “CORRIE” (NLPD) om 05.30 aan de grond, terwijl het schip onderweg was van Nykobing Falster (Dk) naar Stavanger. De motor stond op halve kracht, bij peilen bleek het ruim droog te zijn, maar de voorpiek maakte water. Het lek probeerde men te dichten met vet, maar dit mislukte. Na een tijdje pompen wat ook geen goed resultaat gaf, werd besloten de voorpiek vol te laten lopen en door te varen naar Stavanger. Bij binnenkomst in Stavanger maakte het schip nog steeds water, er is daar niet gerepareerd. Provisorisch het lek gedicht dat zich bij leeg schip zich boven de geladen lastlijn bevond. Het schip was van Stavanger vertrokken met lading naar Gothenburg. De voorpiek hield zich goed, lekte maar onbeduidend. De Raad voor de Scheepvaart, was minder gelukkig met dit voorval en het nalaten van reparatie in Stavanger. Het stranden werd verweten aan een combinatie van mist en slordige navigatie. Vooral het niet rapporteren van de schade en deze ook niet door een expert te laten onderzoeken werd hoog opgenomen. Nicolaas werd gestraft met 8 dagen schorsing om als kapitein te varen. Neef Gerrit Jan Kramer loste hem dan ook af in Harlingen tijdens de zomer. Toen de “Corrie”op 14 augustus van Delfzijl naar Harlingen moest kwam Kramer een matroos te kort. Om geen tijd te verliezen stapte Nicolaas aanboord en monsterde hij als matroos op zijn eigen schip.

1930-09-06: Voorwaarts 09-09-1930: Schepenverkoop. Hamburg, 6 September. Het motorschip "CORRIE" (ex Baltic II), van Nic. Mulder te Groningen, 139 ton bruto en 99 ton netto, in 1922 bij de Schiifsw. v. J. & Sch. A. G. te Hamburg gebouwd, is aan kapitein Heinrich Kröger te Hamburg verkocht.

1935-04-01: Wegens financiele problemen ging het eigendom over naar de Schiffsbeleihungsbank A.G. Het schip werd op 01-08-1935 hernoemd in "PROMPT (DISK)

1965-00-00: Final Fate: Als gevolg van een explosie liep het schip zware schade op. Op 29 november 1965 begonnen met sloop door H. Diedrichsen Howaldtswerke te Kiel. (Zie ook hoofdstuk 29 van het boek 'De schippers Mulder')

Ship Masters Data

Images


Description: De vrachtkotter BALTIC II onder vol zeil
Image type: Photo

Description: Siegfried Brey 1922 ex Prompt ex Edit ex Corrie ex Baltic II.
Image type: Photo
Sources